Projektlederforløb for gymnasie- og erhvervsskoler

​Projektlederkompetencer på gymnasier og erhvervsskoler er relevant som aldrig før. Både interne og eksterne projekter skal planlægges, styres og ikke mindst forankres i organisationen. Forløbet i projektledelse inddrager hele organisationen, hvad end projekter fylder medarbejdernes arbejdsopgaver helt eller delvist.

Projektlederforløb for gymnasier og erhvervsskoler

Fakta

 • Uddannelsestype
  Skræddersyet til organisationen

Om kurset

 • Hvordan igangsætter og styrer jeg et projekt? Hvordan kommunikerer jeg om mit projekt til ledelsen og kollegaer? Og hvordan samarbejder, forankrer og tager jeg lederskab på tværs af organisationen?

  Projektledelse er en krævende disciplin. Særligt på gymnasier og erhvervsskoler, hvor den daglige drift i forvejen stiller store krav til ledere såvel som undervisere. Samtidig skal der igangsættes nye tiltag som brobygning, introforløb og tværfagligt samarbejde ligesom tiltrækning af eksternt finansierede midler fylder mere. Det kræver stærke projektlederkompetencer og en agil forståelse i forhold til opgaver og ansvar i organisationen.

  Et praktisk orienteret forløb på tværs af organisationen
  Et forløb i projektledelse henvender sig til gymnasier og erhvervsskoler, hvor projektarbejde fylder arbejdsopgaverne helt eller delvist. Hele organisationen inddrages for at få en fælles forståelse af og et fælles sprog for, hvad et projekt består af, hvilke udfordringer der er i projekter, og hvilke værktøjer man anvender i projekter i praksis.

  Derudover sikrer en løbende dialog med de forskellige niveauer i organisationen, at de nye kompetencer fastholdes og anvendes.  

  Det siger tidligere deltagere på uddannelsesforløbet

  ”Udover at have fået en grundig teoretisk forståelse for projektledelse, er jeg også blevet udfordret på, hvordan jeg kan gribe projektledelsesopgaver an fremadrettet. Jeg har særligt været glad for den professionelle og personlige sparring med underviserne. Forløbet har givet et løft i forhold til, hvordan vi taler om projekter på skolen og givet et fælles sprog, der kan forstås og bruges af både projektledere og deltagere”.
  Peter Arnborg Videsen, lektor i matematik og fysik og naturvidenskabelig koordinator

  ”Jeg synes, det har været et utrolig godt forløb! Vi har fået fyldt rygsækken med konkrete værktøjer, og vi er kommet hele vejen rundt om projektledelsesopgaven – fra planlægning til styring og evaluering. Kompetencer jeg både bruger i min daglige undervisning, og når jeg arbejder med større projekter. Derudover har forløbet gjort det nemmere at kommunikere om vores projekter til både elever og kollegaer og ikke mindst lært os, hvordan vi kan forankre dem på skolen.”
  Anne Marie Rasmussen, lektor i biologi, kemi og bioteknologi og talentkoordinator

 • Et projektlederforløb for gymnasie- og erhvervsskoler skræddersyes til den enkelte organisation og vil typisk se sådan ud:

  • Et kursus for ledergruppen
  • Et længerevarende modul for skolens projektledere (5 ECTS-point)
  • Et kortere forløb for skolens øvrige projektdeltagere

  Med projektlederforløbet bliver projektlederne i stand til at arbejde professionelt med at igangsætte, lede og kommunikere om forskellige typer af projekter på skolen

  Forløbet giver bl.a. projektlederne viden om- og handlekompetencer til at:

  • Anvende forskellige modeller, metoder og værktøjer til at analysere projekter
  • Planlægge, styre samt evaluere og lære i projekter
  • Håndtere komplekse og udviklingsorienterede projektledelsesopgaver
  • Formidle problemstillinger og løsninger til ledelsen

  Læs mere om Projektlederforløb for gymnasie- og erhvervsskoler

 • Projektlederforløb for gymnasie- og erhvervsskoler henvender sig til uddannelsesinstitutioner, hvor projekter – store som små – er en del af hverdagen. Uddannelsen inddrager alle led i organisationen.

 • Undervisningen består af en kombination af teori, undervisning og oplæg, og deltagerne arbejder med deres egne projekter undervejs i forløbet. Der er mulighed for at gå til eksamen og få 5 ETCS-point.

  Med VIA’s projektlederforløb giver vi jer viden, færdigheder og kompetencer til at lede og forankre projekter på tværs af organisationen. I får redskaberne til at sikre en professionaliseret tilgang til projektledelse og anvende ledelsesprocesser på et strategisk, taktisk og operativt niveau, hvad end det drejer sig om store eller små projektledelsesopgaver.

  Underviser Lisbeth Skytte
  Lisbeth Skytte er den ene ud af to undervisere og har mere end 15- års erfaring som projektleder. Hun underviser blandt andet på diplomuddannelsen i projektledelse med særligt fokus på projektledelse og forandringsledelse. Derfor er det også nogle af de kerneområder, Lisbeth underviser i på forløbet, hvor hun med sin ekspertise er med til at sikre forankring på tværs af organisationen.

  Underviser Peter Jespersen
  Peter Jespersen er lektor i ledelse og organisationsudvikling. Udover en baggrund som gymnasielærer på et handelsgymnasie har han de seneste 20 år beskæftiget sig med leder- og personaleudvikling som underviser, proceskonsulent og coach. På forløbet i projektledelse varetager han blandt andet lektionerne om kommunikation, ledelse og organisation, hvor han underviser i rollen som projektleder og de mange muligheder og positionsparadokser, rollen indebærer.

Projektledelse for gymnasielærere

For få til et helt hold?

Så kom med på vores åbne udbud, hvor vi samler et hold med deltagere fra forskellige gymnasier og skoler.

Læs mere her

Relateret indhold

Viborg Katedralskole

Case: Viborg Katedralskole

Lærere, ledere og øvrige medarbejdere fik en professionel tilgang til projektledelse på tværs af organisationen.
Læs casen
Herningsholm erhvervsskole og gymnasier

Case: Herningsholm Erhvervsskole og Gymnasier

Medarbejdere, ledere og andre interessenter har fået et fælles kompetenceløft ved at arbejde med projektledelse og personlig ledelse.
Læs casen
Tre veje til at skabe følgeskab i projektledelsen

Artikel: Tre veje til at skabe følgeskab

Projekter på gymnasier drukner ofte i daglig drift. Så hvordan får du det til at leve?
Få tre gode bud

Kontakt

lisk480x4802019.jpg

Faglig kontakt