Relationsarbejde

​Relationsarbejde er et nøglebegreb i arbejdet med udsatte borgere – det er både en tilgang og en metode. Få sat fokus på det professionelle relationsarbejde og få sat ny og eller kendt viden i spil hos dig og din arbejdsplads! Med kompetenceudvikling bygger vi bro mellem forskellige fagligheder og deler nyeste viden.

Fakta

 • Uddannelsestype
  Skræddersyet til organisationen

Om kurset

 • ​Relationsarbejde handler om både at have fokus på den anden og på sig selv. I relationsarbejdet indgår altid to parter; en borger og en professionel. Det er med andre ord en professionel relation, hvor vi, som professionelle, skal acceptere og handle efter det ulige ansvar – vi er ligeværdige, men ikke ligestillede og vores behov og impulser må vige for den andens.

  Med professionelle relationer følger også en risiko for udbrændthed, for rolleforskydning, en oplevelse af magtesløshed, som indvirker på udøvelsen af den professionelle relation.

  På kurset får du viden om, hvordan relationsarbejde kan forstås og omsættes ind i din egen praksis. Samtidigt kommer du til at arbejde med de dilemmaer og udfordringer, som du møder I din praksis.

  Mulighederne for kompetenceudvikling ift. relationsarbejde, magtesløshed, borgerinddragelse og deltagelse er mange. De kan være temadage, kurser, sparring og konsulentbistand. Vi kan designe et skræddersyet forløb til hele arbejdspladsen på baggrund af jeres konkrete behov, så I bliver klædt på til at håndtere de mange dilemmaer og udfordringer, I møder i de professionelle relationer.

 • Vi tager udgangspunkt i teorier om relationsarbejde, den professionelle rolle, magtesløshed og arbejder med hvordan det kan omsættes ind i jeres praksis, således I styrker den professionelle relationer og arbejder i dobbeltperspektivet mellem fokus på den anden og på egne bidrag til relationsarbejdet.

  Uanset, hvilket forløb du vælger, vil vi have fokus rettet mod, at borgeren selv skal ønske og ville forandringen, der skabes.

  Du vil fx kunne blive klogere på:

  • Relationsarbejde
  • Den professionelle rolle
  • Balancen mellem at være nærværende og autentisk uden at blive privat
  • Magtesløshed og strategier til håndtering af magtesløshed

  Temaerne væver sig ind i hinanden, og de kan kombineres på kryds og tværs.

 • ​Kompetenceudviklingsforløbet omkring relationsarbejde henvender sig til en bred målgruppe af velfærdsprofessionelle – du kan have en social- eller sundhedsfaglig baggrund, være pædagog eller have en anden indgangsvinkel i arbejdet.

  Du arbejder med borgere, som ofte er kendetegnet ved sociale, fysiske og psykiske problemer. Vi tilrettelægger forløbet målrettet jeres behov og ud fra jeres målgruppe og personalesammensætning.

 • ​Undervisningen består af en kombination af aktionslæring, dialog, forelæsninger, studieøvelser, casearbejde og e-læring.

  Omdrejningspunktet i undervisningen er forholdet mellem teori og praksis og en skarpt fokus på, at det lærte kan omsættes i deltagernes egen praksis. Derfor forventes det, at deltagerne bidrager med egen praksis ind i undervisningen.

 • ​​

Kontakt

lkst480x4802019.jpg

Faglig kontakt