Seksuelle overgreb

​Vidste I, at 3 procent af børn uden handicap og 7 procent af børn med handicap har været offer for seksuelle overgreb? Området er behæftet med mørketal, så der kan være langt flere børn, og voksne, som er udsat for overgreb, end vi er kendt med. Få et kompetenceløft og styrk jeres indsats.

Fakta

 • Uddannelsestype
  Skræddersyet til organisationen

Om kurset

 • ​Jeres organisation vil blive styrket i arbejdet med at forebygge, identificere og intervenere i relation til seksuelle overgreb.

  • I vil blive i stand til at skelne bekymring og tegn på mistrivsel fra hinanden på en faglig og professionel måde.
  • I vil blive bedre til at arbejde professionelt med at håndtere risikofaktorer og tegn på seksuelle overgreb ud fra etiske og juridiske overvejelser.
  • I vil få medarbejdere, der kan sikre sig inddragelse af relevante aktører i sager, hvor der er bekymrende tegn.
 • ​I vil få viden om og metoder til at arbejde professionelt med indsatser til forebyggelse og håndtering af mistrivsel hos børn, unge og voksne med eller uden funktionsnedsættelser. Det kan fx være viden om:

  • Almindelig seksualitet vs. bekymrende adfærd.
  • Tegn på vold, mistrivsel og seksuelle overgreb hos børn, unge og voksne med eller uden funktionsnedsættelse.
  • Risikofaktorer for børn i udsatte miljøer.
  • Risikofaktorer for den voksne med funktionsnedsættelse ift. manglende grænsesætning og metoder til at arbejde med udvikling af dette.
  • Organisatoriske indsatser ift. at forebygge og håndtere overgreb.

  Deltagerne vil arbejde med den nye viden i kombination med eksisterende viden og metoder i jeres organisation.

  Vi tager, i dialog med jer, afsæt i jeres behov og ønsker og tilrettelægger indholdet ud fra dette.

 • ​Et kompetenceudviklingsforløb kan tilrettelægges med såvel diplom, kurser eller faglig sparring afhængigt af de enkelte medarbejderes behov. Kontakt os og hør om de forskellige muligheder.

 • ​Undervisningsformen vil være kendetegnet af en god vekselvirkning mellem forskningsbaseret viden, nyeste metoder og deltagernes praksiserfaringer. Der vil blive arbejdet med relevante cases kombineret med undervisning og gruppearbejde med det faglige stof.

Kontakt

msec480x4802019.jpg

Faglig kontakt