Videnskursus i opsporing og forebyggelse

​Ønsker du at arbejde målrettet og vidensbaseret med opsporing af og forebyggelse af hjemløshed i jeres kommune samt at styrke jeres tværgående arbejde? Så kan kurset i opsporing og forebyggelse være relevant for din kommune. Kurset er relevant for kommunale medarbejdere fra almenområdet, fx skolelærere og særlige faggrupper eller fagområder fx UU-vejledere, gadeplansmedarbejdere, FGU-repræsentanter og jobcentermedarbejdere.

Fakta

 • Uddannelsestype
  Kursus

Om kurset

 • Kurset giver opdateret viden om forebyggelse af hjemløshed ud fra Socialstyrelsens vidensnotat og opsporingsguide om unge og hjemløshed. Du og dine kollegaer vil på kurset arbejde med opsporing og forebyggelse i din kommune ved hjælp af opsporingsguidens redskaber til, hvordan du i dialog med den unge kan vurdere en risiko for hjemløshed.

  Kurset vil have særligt fokus på unge i risiko for hjemløshed.

  Kurset giver dig: 

  • skærpet viden om unge og fokus på risiko- og beskyttelsesfaktorer blandt unge i risiko for hjemløshed
  • et styrket fælles sprog og refleksioner om det opsporende samarbejde på tværs i jeres kommune
  • introduktion til opsporingsguiden for unge i risiko for hjemløshed.
 • ​Du arbejder med:

  • hvem de unge der er i risiko for hjemløshed er, og hvordan hjemløshed forebygges?
  • risiko- og beskyttelsesfaktorer og hvordan identificeres bekymringstegn hos unge i risiko for hjemløshed
  • socialstyrelsens opsporingsguide for unge i risiko for hjemløshed
  • at udarbejde udkast til lokale arbejdsgange for opsporing af unge i risiko for hjemløshed
 • Kurset er relevant for kommunale medarbejdere fra almenområdet, fx skolelærere og særlige faggrupper eller fagområder fx UU-vejledere, gadeplansmedarbejdere, FGU-repræsentanter, jobcentermedarbejdere mv.

  Herudover er kurset relevant for medarbejdere, der har ansvar for den videre indsats overfor unge, fx myndighedssagsbehandlere, kommunens hjemløshedsteam samt øvrige medarbejdere eller frivillige, der møder og samarbejder med unge i risiko for hjemløshed.

  Bemærk: Videnskurset i opsporing og forebyggelse er tilpasset den enkelte kommune, kræver en forudgående samarbejdsaftale med Socialstyrelsen og forudsætter, at jeres kommune har valgt at arbejde med Housing First som tilgang til at bekæmpe hjemløshed.

  Kontakt Socialstyrelsen på kursuskatalog@socialstyrelsen.dk for yderligere oplysninger.

  En samarbejdsaftale er en aftale med Socialstyrelsen om rådgivning, implementeringsstøtte og kompetenceudvikling til kommuner eller §110 boformer på hjemløshedsområdet. Rådgivningen er henvendt til jer, der ønsker at udvikle indsatsen for borgere i hjemløshed ved at arbejde ud fra Housing First-princippet og de evidensbaserede bostøttemetoder CTI eller ICM samt metodekurserne Traumer og hjemløshed, Familiemægling og Samarbejdsmodellen.

  Vil din kommune indgå samarbejdsaftale med Socialstyrelsen? Læs mere om samarbejdsaftale med Socialstyrelsens rådgivningsfunktion på hjemløshedsområdet her.

 • ​Undervisningsformen vil være en vekselvirkning mellem underviseroplæg, refleksioner og øvelser. I vil sammen med jeres kommunale kollegaer arbejde med at udvikle konkrete arbejdsgange i opsporing af unge i risiko for hjemløshed.

Kontakt

Avatar-profilbillede-Q480x480.jpg

Administrativ kontakt

Avatar-profilbillede-Q480x480.jpg

Faglig kontakt