Afgangsprojekt - AU i ledelse

Tilføj som favorit
​Med afgangsprojektet afslutter du din Akademiuddannelse i ledelse. Her bringer du den viden og læring, du har tilegnet dig gennem uddannelsen i spil, og du får mulighed for at fordybe dig i en konkret ledelsesmæssig problemstilling fra din hverdag.

Dit udbytte

​Når du har gennemført modulet, har du en fuld Akademiuddannelse i ledelse. På modulet dokumenterer du dit samlede udbytte af uddannelsen ved at vise overblik over og bruge relevante teorier og metoder.

Du bliver bedre til at:

 • Identificere, formulere, afgrænse, analysere og vurdere en større, og for din praksis, relevant ledelsesmæssig problemstilling
 • Tilrettelægge og indgå i tværfaglige og involverende udviklingsprocesser 
 • Bidrage til udvikling, fortolkning og formidling af mål og strategier for din problemstilling
 • Bruge din viden om ledelsesteorier og -metoder på en reflekteret og begrundet måde
 • Reflektere over din ledelsespraksis og egne udviklingsmål
Læs hele beskrivelsen

Det faglige indhold

​Afgangsprojektet består af en skriftlig projektrapport på 25-35 sider og et mundtligt forsvar heraf.

I afgangsprojektet skal du:

 • Relatere dit arbejde til de øvrige moduler på uddannelsen og inddrage relevante teorier, metoder og modeller i forhold til den problemstilling, du arbejder med
 • Formulere og afgrænse din problemstilling og vurdere, vælge og anvende en relevant faglig metode og foretage en relevant dataindsamling
 • Præsentere din undersøgelse i rapportform
 • Præsentere, begrunde og perspektivere dine resultater og konklusioner ved din mundtlige eksamination

Det afsluttende modul er fokuseret omkring dit arbejde med det afsluttende projekt. Det består derfor af:

 • Undervisning i metodeteori og anden relevant teori
 • Individuel og fælles vejledning, sparring og coaching
Læs hele beskrivelsen

Horsens27.08.2019 - 26.11.2019

Undervisningstidspunkt

Deltid kl. 09.00 - 15.30

Se mere info

Sted

VIA, Chr. M. Østergaards Vej 4, 8700 Horsens

Aktivitetsnummer

641119010

Pris

8900.00

Ansøgningsfrist

30.07.2019

Online tilmelding

Horsens11.02.2020 - 16.06.2020

Undervisningstidspunkt

Deltid

Se mere info

Sted

VIA, Chr. M. Østergaards Vej 4, 8700 Horsens

Aktivitetsnummer

641120001

Pris

8900.00

Ansøgningsfrist

14.01.2020

Online tilmelding

Horsens11.08.2020 - 08.12.2020

Undervisningstidspunkt

Deltid

Se mere info

Sted

VIA, Chr. M. Østergaards Vej 4, 8700 Horsens

Aktivitetsnummer

641120007

Pris

8900.00

Ansøgningsfrist

30.06.2020

Online tilmelding
Hvem kan deltage

​Afgangsprojektet er det afsluttende modul på den samlede Akademiuddannelse i ledelse.

Få gratis uddannelse
Er du ufaglært eller faglært har du mulighed for at få dækket dit deltagergebyr på op til 10.000 kr. Læs mere her.

Sådan foregår undervisningen

På modulet veksles der mellem undervisning i metodeteori, selvstudium samt individuelt og fælles vejledning/projektråd.

Der er gennemførelsesgaranti på dette modul.

Adgangskrav

​Du kan afslutte afgangsprojekteksamen, når du har bestået de tre øvrige obligatoriske moduler på uddannelsen samt to valgfag.

Fakta

Uddannelsestype
Modul
Eksamensform
Skriftlig opgave og mundtlig eksamen
ECTS
10
Modulkategori
Afgangsprojekt
Tilføj som favorit

Kontakt

mafn480x480.jpg

Maria Fredberg Nikolajsen

Administrativ partner

+45 87 55 18 81

mafn@via.dk

Maria Fredberg Nikolajsen

Administrativ partner

+45 87 55 18 81

mafn@via.dk

mafn480x480.jpg