Modul

Afgangsprojekt - AU i ledelse

​Med afgangsprojektet afslutter du din Akademiuddannelse i ledelse. Her bringer du den viden og læring, du har tilegnet dig gennem uddannelsen i spil, og du får mulighed for at fordybe dig i en konkret ledelsesmæssig problemstilling fra din hverdag.

Sted

Horsens

Pris

8900.00 kr.

Dato

25.02.2021 - 17.06.2021

Ansøgningsfrist

22.01.2021

Ledighed

Ledige pladser

Fakta

 • Uddannelsestype
  Modul
 • Eksamensform
  Skriftlig opgave og mundtlig eksamen
 • ECTS
  10
 • Modulkategori
  Afgangsprojekt
 • Indgår i
  Akademiuddannelsen i ledelse

Om modulet

 • ​Når du har gennemført modulet, har du en fuld Akademiuddannelse i ledelse. På modulet dokumenterer du dit samlede udbytte af uddannelsen ved at vise overblik over og bruge relevante teorier og metoder.

  Du bliver bedre til at:

  • Identificere, formulere, afgrænse, analysere og vurdere en større, og for din praksis, relevant ledelsesmæssig problemstilling
  • Tilrettelægge og indgå i tværfaglige og involverende udviklingsprocesser 
  • Bidrage til udvikling, fortolkning og formidling af mål og strategier for din problemstilling
  • Bruge din viden om ledelsesteorier og -metoder på en reflekteret og begrundet måde
  • Reflektere over din ledelsespraksis og egne udviklingsmål
 • ​Afgangsprojektet består af en skriftlig projektrapport på 25-35 sider og et mundtligt forsvar heraf.

  I afgangsprojektet skal du:

  • Relatere dit arbejde til de øvrige moduler på uddannelsen og inddrage relevante teorier, metoder og modeller i forhold til den problemstilling, du arbejder med
  • Formulere og afgrænse din problemstilling og vurdere, vælge og anvende en relevant faglig metode og foretage en relevant dataindsamling
  • Præsentere din undersøgelse i rapportform
  • Præsentere, begrunde og perspektivere dine resultater og konklusioner ved din mundtlige eksamination

  Det afsluttende modul er fokuseret omkring dit arbejde med det afsluttende projekt. Det består derfor af:

  • Undervisning i metodeteori og anden relevant teori
  • Individuel og fælles vejledning, sparring og coaching
 • ​Afgangsprojektet er det afsluttende modul på den samlede Akademiuddannelse i ledelse.

  Få gratis uddannelse
  Er du ufaglært eller faglært har du mulighed for at få dækket dit deltagergebyr på op til 10.000 kr. Læs mere her.

 • På modulet veksles der mellem undervisning i metodeteori, selvstudium samt individuelt og fælles vejledning/projektråd. ´

  Der er gennemførelsesgaranti på dette modul.

 • ​Du kan afslutte afgangsprojekteksamen, når du har bestået de tre øvrige obligatoriske moduler på uddannelsen samt to valgfag.

Kontakt

riny480x480.jpg

Administrativ kontakt