Bæredygtighed i pædagogisk praksis - Dagtilbud

Vil du gerne arbejde med at udvikle en bæredygtig pædagogik? Men savner du viden og værktøjer til at komme i gang? På dette modul bliver du klædt på til at igangsætte, justere og evaluere tiltag i din pædagogiske praksis, som kan understøtte børnenes bæredygtige dannelse, trivsel, udvikling og læring.

Sted

Aarhus

Pris

13000 kr.

Dato

20.08.2024 - 20.12.2024

Ansøgningsfrist

15.05.2024

Ledighed

Ledige pladser

Sted

Aarhus

Pris

13000 kr.

Dato

21.01.2025 - 06.06.2025

Ansøgningsfrist

15.05.2024

Ledighed

Ledige pladser

Sted

Aarhus

Pris

13500 kr.

Dato

19.08.2025 - 19.12.2025

Ansøgningsfrist

15.05.2025

Ledighed

Ledige pladser

Fakta

Om modulet

 • Klimaforandringer, grøn omstilling og bæredygtighed er emner, der fylder mere og mere i dagtilbud – og samtidig er der en øget enighed om, at dagtilbud, ledere og pædagogisk personale spiller en afgørende rolle i forhold til at skabe læringsmiljøer, der gør børn livsduelige og parate til at forstå og kunne agere i den foranderlige verden.

  Det betyder dog ikke, at det er blevet lettere for dig som pædagog eller leder at omsætte de gode intentioner til en meningsfuld pædagogisk praksis. Tværtimod er den pædagogiske opgave omkring bæredygtig pædagogik stadig forbundet med mange ubesvarede spørgsmål.

  Vi kan ikke give dig alle svarene, men vi kan give dig viden og kompetencer, der gør dig i stand til at bringe bæredygtighed i spil i din pædagogiske praksis. På modulet lærer du:

  • Forskellige perspektiver og tilgange til, hvordan du didaktisk og pædagogisk kan arbejde med bæredygtig udvikling.
  • At omsætte teoretisk viden om bæredygtig udvikling til konkrete tiltag i pædagogisk praksis.
  • At udvikle, gennemføre og evaluere tiltag i pædagogisk praksis, der styrker bæredygtig og demokratisk dannelse, bevidsthed og handling hos børnene.
  • At forstå din egen og din institutions rolle, ansvar og muligheder i forhold til bæredygtig udvikling og globalt medborgerskab.
  • At genkende og håndtere dilemmaer i arbejdet med bæredygtig udvikling i en pædagogisk sammenhæng.

  Når du har gennemført modulet, har du en større forståelse for, hvorfor du som pædagog skal have fokus på bæredygtighed i din daglige praksis, hvordan du griber det an pædagogisk og didaktisk, så det giver mening i din og dine kollegers pædagogiske praksis med børnene.

 • Modulet klæder dig på til at arbejde med bæredygtig udvikling og globalt medborgerskab i din daglige pædagogiske praksis. Målet er, at du konkret bliver i stand til at tilrettelægge en pædagogik for bæredygtig udvikling gennem hverdagens læringsmiljøer; i rutiner, i strukturerede og spontane aktiviteter, i leg m.v., som er med til at udvikle børnenes bæredygtige demokratiske erfaringsdannelse og handlekompetence.

  Du får indsigt i og arbejder med:

  • Didaktiske og pædagogiske metoder, der understøtter bæredygtig dannelse
  • Viden om begreberne bæredygtighed, bæredygtig udvikling og globalt medborgerskab
  • Viden og resultater fra pædagogiske forskningsprojekter om bæredygtig udvikling
  • FNs verdensmål og hvordan du kan omsætte dem i konkrete pædagogiske tiltag
  • Konkrete pædagogiske og didaktiske modeller til udvikling af en bæredygtig pædagogik, som fremmer børnenes mulighed for selvbestemmelse, medbestemmelse og solidaritet.
 • Modulet er særligt for dig, der er pædagog på dagtilbudsområdet.

  Du kan også være pædagogisk leder eller pædagogisk konsulent, som arbejder med pædagogisk udvikling på dagtilbudsområdet.

 • I undervisningen veksler vi hele tiden mellem oplæg, dialog, opgaver, refleksion og gruppearbejde.

  Du vil opleve et godt samspil mellem teori og øvelser, hvor vi afprøver forskellige perspektiver, metoder og modeller.

  Du får mulighed for at inddrage cases fra din egen pædagogiske hverdag på dagtilbudsområdet, og du skal være indstillet på at arbejde med små praksisopgaver i din egen pædagogiske praksis mellem undervisningsgangene.

 • ​For at blive optaget direkte på et diplommodul skal du have gennemført én af følgende uddannelser, suppleret med 2 års relevant erhvervserfaring efter endt adgangsgivende uddannelse:

  • ​Erhvervsakademiuddannelse​
  • Akademiuddannelse
  • Bachelor- eller professionsbacheloruddannelse
  • Kandidatuddannelse
  • En anden relevant videregående uddannelse på mindst samme niveau som en af ovenstående uddannelser

  Har du andre og tilsvarende forudsætninger, kan du søge om optagelse på baggrund af en realkompetencevurdering. Læs om realkompetencevurdering her​.​​​​

Kontakt

480x480-Cecilie-Burgdorf-(cebu)-09-22.jpg

Administrativ kontakt