Børn og unge i sundhedsvæsnet - unges mentale trivsel

​De unges mentale sundhed og trivsel er under pres. Vi taler om det, de unge viser os det og de siger det højt. Det kalder på fagprofessionelle med viden om og færdigheder i at håndtere de unges udfordringer. Modulet er derfor til dig der arbejder med unge i den skolesøgende alder.

Sted

Aarhus

Pris

14000 kr.

Dato

12.01.2023 - 31.05.2023

Ansøgningsfrist

28.11.2022

Ledighed

Ledige pladser

Fakta

Om modulet

 • Med modulet udvider du din faglige viden om, hvad der kan udfordre unge generelt og hvad der særligt kendetegner nutidens unge og deres ungdomskultur. Fokus er her de unges mentale sundhed og trivsel på individ og gruppeniveau, og blikket hviler primært ved det normale/ let afvigende perspektiv. Dette med øje for de sundhedsfremmende og forebyggende muligheder og begrænsninger, der er i din praksishverdag.

  Din faglige ”værktøjskasse” vil derfor blive udbygget med udviklingsbaseret viden om og færdigheder i sundhedsfremmende og forebyggende indsatser, strategier og metoder, der kan anvendes direkte i mødet med de unge, deres familier og netværk.

  Forløbet hjælper dig til:

  • at forstå den komplekse overgang fra at være barn til at være ung
  • at forstå, hvad der bio-psyko-socialt er på spil hos barnet/den unge, som individer og som gruppe
  • at være i stand til at gennemføre behovsrelateret samtaleforløb med afsæt i forsknings– og evidensbaserede metoder.
  • at kunne planlægge og gennemføre sundhedspædagogiske forløb, hvor barnet/den unge er aktivt deltagende.
  • at bidrage til det tværprofessionelle samarbejde omkring barnet/den unges mentale sundhed og trivsel.
  • at etablere nye tiltag i egen praksis i relation til barnet/den unges mentale sundhed og trivsel.
 • Modulets studieordningsbetegnelse er Rs2: Børn og unge i sundhedsvæsnet. Det vil også være denne titel fra studieordningen der vil fremgå på dit modulbevis og ikke "Børn og unge i sundhedsvæsnet - unges mentale trivsel".

  På modulet bliver de unges mentale sundhed og trivsel anskuet fra en sundhedsmæssig -og pædagogisk vinkel, hvor også de samfundsmæssige forhold rundes. 

  Forskellige interventionsmetoder præsenteres med tanke på dit møde med den enkelte unge eller grupper af unge.

  De forskellige faglige perspektiver og metoder, med øje for deres muligheder og begrænsninger, kvalificerer dig til at se nye muligheder i dit arbejde med de unge, deres familier og netværk. 

  Der er lagt stor vægt på inddragelse af dine erfaringer fra dit arbejdsliv, og på modulet arbejder du med:

  • Forståelsen af kultur– og normdannelse med et blik ind i nutidens ungdomskultur
  • De unges bio-psyko-sociale forhold og vilkår
  • Perspektiver på sundhedsfremme og forebyggelse
  • Udsathed versus ny udsathed
  • Trivsel versus mistrivsel
  • Spændingsfeltet mellem det normale og det afvigende
  • Interventionsmetoder, som Metakognitiv tænkning og Mindmapping, i dialogen med barnet/den unge og deres familier og netværk
  • Sundhedspædagogisk teori og metode 
  • Det tværprofessionelle aspekt
  • Kvalitetsudvikling af egen praksis
 • For dig der møder de unge i deres hverdag udenfor hjemmet. 

  Modulet er primært målrettet Sundhedsplejersker. Anden faglig baggrund er også relevant, hvis du arbejder med børn/unge i den skolesøgende alder – fx pædagogisk personale i skoleregi, pædagog i klubtilbud eller bosted for unge, sygeplejerske i et ungetilbud, sagsbehandler i Børn/Unge/Familieafdeling mv. 

 • Vi mødes 8 undervisningsdage på VIA. 

  Undervisningen tager udgangspunkt i situationer fra din praksis og du vil opleve et godt samspil mellem teoretiske oplæg, dialog og refleksion. I undervisningen opfordres du til aktivt at inddrage eksempler fra din arbejdshverdag.

  Imellem mødegangene er der studieøvelser, som varierer i omfang og sværhedsgrad. Studieøvelserne knytter teori og praksis sammen ved direkte at omhandle din praksiserfaring og arbejdshverdag. Det giver dig en reel mulighed for at tilegne dig nye handlemuligheder i forhold til dit arbejde med unge i den skolesøgende alder.

  Modulet har et omfang på 10 ECTS-point, der er en angivelse af den samlede arbejdsbelastning på modulet. Arbejdsbelastningen medregner alle former for aktiviteter, der knytter sig til det enkelte modul – herunder undervisning, forberedelse, studieøvelser, modulprøven. Omsat i arbejdstimer svarer 10 ECTS-point til 250-300 timer.

 • For at blive optaget direkte på en diplomuddannelse skal du have gennemført én af følgende uddannelser, suppleret med 2 års relevant erhvervserfaring efter endt adgangsgivende uddannelse:

  • Erhvervsakademiuddannelse
  • Akademiuddannelse
  • Bachelor- eller professionsbacheloruddannelse
  • Kandidatuddannelse
  • En anden relevant videregående uddannelse på mindst samme niveau som en af ovenstående uddannelser

  Opfylder du ikke ovenstående krav, kan du også blive optaget på dine realkompetencer, hvis de anerkendes som svarende til adgangsbetingelserne. Læs om realkompetencevurdering.

Kontakt

hved480x4802019.jpg

Administrativ kontakt

Avatar-profilbillede-Q480x480.jpg

Faglig kontakt