Modul

Børn, unge og familier i udsatte positioner

​Vil du kunne tage ansvaret for at arbejde med udsatte børn, unge og familier og tilrettelægge de optimale indsatser? Så er dette modul relevant for dig. Tilmeld dig nu og få indsigt i viden om socialpædagogiske indsatser i relation til udsatte grupper.

Fakta

Om modulet

 • ​Når du har gennemført modulet, kan du indgå i integrativt samarbejde om forskellige indsatsformer i socialpædagogisk arbejde med børn, unge og familier i udsatte positioner.

  Du bliver i stand til at:

  • Diskutere og formidle overvejelser om valg af socialpædagogiske indsatsformer
  • Udvikle nye socialpædagogiske indsatser for børn, unge og familier i udsatte positioner i tværfaglige samarbejder
  • Tage ansvaret for kommunikation og samarbejde med børn, unge og familier
  • Analysere udsattes egne oplevelser af en given situation
 • ​Modulet giver dig indsigt i centrale teorier og begreber i forhold til børn, unge og familier i udsatte positioner. Herunder får du viden om deres levevilkår og behov.

  Du arbejder med:

  • Konventioner og lovgivning på området
  • Socialpædagogiske indsatser i forhold til udsatte grupper
  • Etiske perspektiver og magtrelationer
 • ​Modulet er relevant for dig, der arbejder med løsning af pædagogiske opgaver. Du er fx ansat som pædagog, lærer, SSP-medarbejder eller socialrådgiver.

 • ​Undervisningen er præget af en dynamisk vekselvirkning mellem oplæg, holddiskussion, refleksion, forelæsning og gruppearbejde.

 • ​For at blive optaget på den pædagogiske diplomuddannelse skal du have:

  • En relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en relevant videregående voksenuddannelse (VVU)
  • Mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse

  Fra 1. august 2019 og tre år frem gælder en forsøgsordning.
  Det betyder, at hvis du har en akademiuddannelse, så kan du søge direkte ind på en diplomuddannelse, hvis du:

  - har en akademiuddannelse som højeste forudgående uddannelse
  - har relevant erhvervserfaring på mindst fire år bag dig. Dvs. uanset om det er før, under eller efter akademiuddannelsen.
  - er i relevant beskæftigelse ved optag på diplomuddannelsen

  Ansøgere med andre og tilsvarende forudsætninger kan optages på baggrund af en realkompetencevurdering. Læs om realkompetencevurdering.

Kontakt

ulke480x4802019.jpg

Administrativ kontakt

jlyn480x4802019.jpg

Faglig kontakt