Modul

Borgerkommunikation

Søger du inspiration til at håndtere kommunikation med borgere og brugere på den mest effektive måde? Få ny viden inden for kommunikationsplanlægning og det offentliges medie- og kanalstrategier og gå hjem med tasken fuld af værktøjer til at understøtte borgernes og brugernes digitale kompetencer.

Sted

Aarhus

Pris

8000.00 kr.

Dato

01.09.2020 - 12.01.2021

Ansøgningsfrist

12.06.2020

Ledighed

Ledige pladser

Fakta

Om modulet

 • Når du har gennemført modulet har du sikret dig en solid og kvalificeret tilgang til skrive målrettet og læsevenligt.

  Du bliver bedre til at: 

  • Planlægge og gennemføre en mundtlig vejledning af en borger/bruger
  • Benytte digitale selvbetjeningsløsninger
  • At søge relevante informationer på internettet og benytte disse i det daglige arbejde med borgerne/brugerne.
 • Du vil arbejde med at guide borgere og brugere i afbenyttelsen af offentlige hjemmesider og digitale services.

  Du arbejder med: 

  • Den offentlige sektors medie- og kanalstrategier
  • Det retlige grundlag for offentlig kommunikation
  • De forskellige faser af planlægningen og gennemførelsen af en offentlig kommunikationsindsats
  • Mulighederne, svaghederne og udfordringerne forbundet med forskellige digitale kanaler
 • Modulet henvender sig til dig som ønsker at kvalificere dig til at indgå i et fagligt samarbejde om kommunikation og vejledning.

  Få gratis uddannelse
  Er du ufaglært eller faglært har du mulighed for at få dækket dit deltagergebyr på op til 10.000 kr. Læs mere her.

 • Du vil opleve et samspil af dialogorienteret undervisning, gruppearbejde, case – og problemorienteret arbejde, selvstudier, skriftlige opgaver, forelæsningsprægede oplæg m.m.

  • En relevant erhvervsuddannelse, en relevant grunduddannelse for voksne (GVU) eller en gymnasial uddannelse.
  • Mindst 2 års erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse. Hvis du har en relevant erhvervsuddannelse, medregnes relevant erhvervserfaring opnået samtidig med denne.

  Ansøgere med andre og tilsvarende forudsætninger kan optages på baggrund af en realkompetencevurdering. Læs om realkompetencevurdering.

Kontakt

sukr480x4802019.jpg

Administrativ kontakt