Den pædagogiske læreplan og udvikling af læringsmiljøer i dagtilbud

​Ønsker du at kvalificere og udvikle dine kompetencer gennem indsigt i og viden om faglig sparring, organisering af pædagogiske læringsmiljøer og rollen som faglig ressourceperson? Deltagelse i dette modul kvalificerer dine evner til at forholde dig analytisk og refleksivt til din egen samt andres praksis. Du får også viden om tilrettelæggelse af forløb i dagtilbuddet med fokus på faglige udvikling og styrkede læringsmiljøer.

Sted

Aarhus

Pris

12500 kr.

Dato

25.01.2024 - 07.06.2024

Ansøgningsfrist

15.11.2023

Ledighed

Ledige pladser

Sted

Aarhus

Pris

12500 kr.

Dato

25.01.2024 - 07.06.2024

Ansøgningsfrist

15.11.2023

Ledighed

Ledige pladser

Sted

Aarhus

Pris

13000 kr.

Dato

23.01.2025 - 06.06.2025

Ansøgningsfrist

15.11.2024

Ledighed

Ledige pladser

Fakta

Om modulet

 • Når du har gennemført modulet, kan du bidrage til udviklingen og forankringen af en styrket pædagogisk læreplan i dit dagtilbud.

  Forløbet gør dig i stand til at:

  • Formidle viden om strukturelle rammer og processuelle forholds betydning for alle børns læring i hverdagens rutiner, planlagte aktiviteter, leg samt spontane situationer
  • Udvikle, undersøge og evaluere pædagogiske læringsmiljøer i en bred forståelse
  • Tilrettelægge et pædagogisk læringsmiljø der inddrager børnenes perspektiver
  • Initiere et samarbejde om børns trivsel, udvikling, dannelse og læring med forældre og øvrige samarbejdspartnere
  • Bidrage til udvikling af faglig sparring
  • Facilitere fornyelses- og forandringsprocesser af det pædagogiske arbejde på baggrund af den styrkede pædagogiske læreplan 
 • På modulet får du viden om didaktisk tilrettelæggelse af et pædagogisk læringsmiljø, som medtænker børns perspektiv samt deltagelse.  

  Du arbejder med:

  • Den styrkede pædagogisk læreplan, herunder det pædagogiske grundlag, temabeskrivelserne og læringsmål
  • Lovgivning på området og øvrige strategier og indsatser vedrørende det pædagogiske grundlag
  • Læringsfællesskaber, tværfaglig sparring og aktionslæringsforløb
 • ​Modulet er relevant for dig, som er uddannet pædagog i en daginstitution. Det er også for dig som har en særlig pædagogisk indsigt inden for et eller flere felter, der bidrager systematisk til at fremme pædagogiske processer i institutionen.

 • ​Undervisningen er præget af en dynamisk vekselvirkning mellem oplæg, holddiskussion, refleksion, forelæsning samt gruppearbejde.

  Vi tilrettelægger modulet ud fra en 20-30-50 struktur, hvor de 20% bør foregå forud for undervisningen i form af egen refleksion. De 30% foregår som undervisning. De sidste 50% sker gennem afprøvning af ny viden og faglig sparring lokalt.

  • En relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en relevant videregående voksenuddannelse (VVU)
  • Mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse

  Ansøgere med andre og tilsvarende forudsætninger kan optages på baggrund af en realkompetencevurdering. Læs om realkompetencevurdering.

Kontakt

480x480-Birgitte-Elisabeth-Nielsen-(gitt)-09-22.jpg

Administrativ kontakt

dld480x4802019.jpg

Faglig kontakt