Digitale forretningsstrategier og modeller

Vil du udvikle din forretning og agere aktivt i den digitale tidsalder? Med indblik i den digitale transformation vil du kunne styrke dine kompetencer inden for digitale forretningsstrategier og –modeller og komme til at arbejde konkret med kvalificeret forretningsudvikling i det digitale samfund.

Sted

Aarhus

Pris

9750 kr.

Dato

30.08.2022 - 25.10.2022

Ansøgningsfrist

01.08.2022

Ledighed

Ledige pladser

Sted

Aarhus

Pris

9750 kr.

Dato

16.01.2023 - 14.04.2023

Ansøgningsfrist

02.01.2023

Ledighed

Ledige pladser

Fakta

Om modulet

 • Jvf. Studieordningen Rs2. Innovation af forretningsmodeller.Ingeniørerens lederuddannelse (EBA).

  Når du har gennemført modulet, har du sikret dig en solid og kvalificeret tilgang til at arbejde med digitale strategier og forretningsudvikling. Herunder ledelsesmæssige aspekter på implementering af digitale udviklingsaktiviteter.

  Vi lægger vægt på, at du på modulet arbejder med afsæt i de digitale udfordringer som din egen virksomhed/organisation står overfor. Og at du med et solid teoretisk afsæt får kompetencer til at finde nye løsningsmuligheder, nye forretningsmodeller og udarbejde konkrete handlingsplaner. Strategier, planer og aktiviteter, der vil kunne sættes i spil og afprøves i forhold til andre deltagere.

  Modulet er baseret på den seneste viden og praksis inden for digitale transformation med en klar kobling til strategier, forretningsmodeller og ledelse i det digitaliserede samfund.

 • På modulet arbejdes der med:

  Digital transformation og strategi:

  • Definitioner og begreber inden for digital transformation
  • Paradigmeskiftet mod det digitaliserede samfund
  • Beskrivelse af nye digitale udviklingsbehov og digitale forretningsstrategier.

  Innovation og forretningsmodeller:

  • Innovation, værdiskabelse, værdikæder og forretningsforståelse
  • Vurdering af potentiale og risici i konkrete initiativer og forretningsmodeller
  • Udvikling af nye forretningsmodeller baseret på digitale principper

  Forandringsledelse:

  • Definition af digitale eksperimenter og aktiviteter
  • Udarbejdelse af handlingsplaner
  • Lederrollen mod det digitale samfund

  Vi anvender litteratur på såvel dansk som engelsk.

 • Modulet er for dig, der gerne vil have indsigt, viden og konkrete færdigheder til at kunne arbejde med forretningsudvikling i det digitaliserede samfund. Det er relevant, hvis du som leder eller kommende leder ønsker at deltage aktivt i den digitale transformation og forholde dig til værktøjer og metoder, der kan være medvirkende til at styrke virksomhedens fremtidige relevans og konkurrencekraft.

  Målgruppen er ledere eller kommende ledere som ønsker at kunne arbejde med kommerciel forretningsudvikling mod det digitaliserede samfund.

 • Modulet består af i alt 6 moduler. Heraf 3 webinarer af ca. 1 ½ times varighed samt 3 hele undervisningsdage (9-15).  

  De 3 webinarer vil fortrinsvis indeholde præsentationer af teorier og modeller, mens de tre undervisningsdage hovedsageligt vil bestå at workshops, præsentationer og feedback. Modulet afsluttes med en mundlig eksamen.

 • ​For at blive optaget på Diploma of Engineering Business Administration (EBA) skal du have:

  • En teknisk videregående uddannelse på akademiniveau eller højere
  • To års relevant erhvervserfaring

  Opfylder du ikke adgangskravene, er det muligt at blive optaget på baggrund af en vurdering af realkompetencer. Læs om realkompetencevurdering.

  Det er desuden en forudsætning, at du har viden om strategi og økonomi, samt at du medbringer en innovationsudfordring fra din arbejdsplads.

Kontakt

helk480x4802019.jpg

Administrativ kontakt

Avatar-profilbillede-Q480x480.jpg

Faglig kontakt