Eksperimenterende didaktik og designtænkning

​Har du nye eksperimenterende læringsrum og innovative undervisningsformer i tankerne? Og vil du skabe enestående læringsmuligheder for den enkelte elev? Få redskaberne til dette gennem deltagelse i dette modul.

Fakta

Om modulet

 • Når du har gennemført modulet, har du sikret dig viden om innovationsprocesser og læringsdesigns, og kan skabe nye og eksperimenterende læringsrum og undervisningsformer

  Du bliver i stand til at:

  • Udvikle innovative forløb og læringsdesigns og anvende læremidler, rum og aktiviteter der leder frem til en undersøgelsesbaseret og eksperimenterende læringsmulighed hos den enkelte elev
  • Reflekter over valget af de forskellige didaktiske designs og hvordan de påvirker de enkelte elever
  • Designe nye kreative, innovative og ikke mindst modige metoder for tilrettelæggelse af undervisning
  • Udfordre din egen rolle som underviser og dine didaktiske tilgange

 • På modulet får du indsigt i en innovativ og eksperimenterende tilgang til undervisning.

  Du arbejder med:

  • Det teoretiske grundlag for arbejdet med innovationsprocesser i undervisning og læring
  • En forståelse af didaktisk design som afsæt for forberedelse, gennemførelse og evaluering af undervisning
  • Konkrete metoder til at arbejde med egen såvel som elevernes kreativitet og innovation i undervisningen
  • Indføring i og udvikling af undersøgelsesbaserede forløb og læringsdesigns der skaber engagerende læringsmuligheder for den enkelte elev
  • Egen afprøvning af eksperimenterende læringsrum og undervisningsformer
 • ​Modulet er relevant for lærere, der ønsker at skabe nye og eksperimenterende læringsrum, og bringe innovation ind i undervisning til gavn for den enkelte elev, kollegaerne samt skolen som helhed.

 • ​Undervisningen er præget af en dynamisk vekselvirkning mellem oplæg, holddiskussion, refleksion, forelæsning og gruppearbejde.

 • For at blive optaget på den pædagogiske diplomuddannelse skal du have:
  • En relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en relevant videregående voksenuddannelse (VVU)
  • Mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse

  Fra 1. august 2019 og tre år frem gælder en forsøgsordning.
  Det betyder, at hvis du har en akademiuddannelse, så kan du søge direkte ind på en diplomuddannelse, hvis du:

  • har en akademiuddannelse som højeste forudgående uddannelse
  • har relevant erhvervserfaring på mindst fire år bag dig. Dvs. uanset om det er før, under eller efter akademiuddannelsen.
  • er i relevant beskæftigelse ved optag på diplomuddannelsen

  Ansøgere med andre og tilsvarende forudsætninger kan optages på baggrund af en realkompetencevurdering. Læs om realkompetencevurdering.

Kontakt

cohj480x4802019.jpg

Administrativ kontakt