Fagdidaktik og evaluering

​Vil du være opdateret om den nyeste didaktiske forskning, og hvordan elevers læringsudbytte kan øges? Så er modulet relevant for dig. Tilmeld dig nu og få bred viden om fagdidaktik og forskellige evalueringsformer, som du kan overføre til praksis.

Fakta

Om modulet

 • ​Når du har gennemført modulet, kan du anvende formative evalueringsformer med henblik på at øge elevernes læringsudbytte og skabe udvikling i elevernes læring.

  Du bliver i stand til at:

  • Anvende metoder og redskaber til at opstille læringsmål og succeskriterier
  • Indsamle læringsdata
  • Anvende forskellige evalueringsmetoder i fagområderne og fagene
  • Tilgå pædagogiske data med et kritisk blik
 • ​På modulet får du dybdegående viden om faglig evaluering, evalueringsformer og -paradigmer samt fagdidaktik.

  Du arbejder med:

  • Uddannelsesforskning og læringsledelse
  • Læringsmål, taksonomier og rubrics
  • Succeskriterier og vurderingsskemaer
  • Undervisningsdifferentiering, feedback og formativ evaluering
  • Indsatsteorier og praksisudvikling
 • ​Modulet henvender sig til lærere, pædagoger, professionsbachelorer og andre, der beskæftiger sig med pædagogiske og formidlingsmæssige opgaver.

 • Undervisningen er præget af en dynamisk vekselvirkning mellem oplæg, holddiskussion, refleksion, forelæsning og gruppearbejde.

  Særligt om online forløbene
  Et online modul betyder, at der ikke som udgangspunkt er fysisk fremmøde i forbindelse med undervisningen.

  Dog vil et typisk online modul også indeholde et intromøde (1. undervisningsgang), hvor studerende og undervisere/vejledere får mulighed for at mødes, evt. suppleret med et møde den sidste undervisningsgang. Der vil være undervisning på eks. Zoom sammen med et hold med dagsundervisning de resterende 4 undervisningsgange.

  Et onlinemodul kan karakteriseres ved som udgangspunkt at bestå af et relativt stort antal online vejledningstimer, som indbefatter såvel undervisningssubstituerende som opgave-/prøverelaterede studieaktiviteter. Som udgangspunkt tages der udgangspunkt i de tilmeldte studerende ift. tilrettelæggelsen af modulet.

  Et modul gennemført online giver dig altid samme antal ECTS-point, som et normalt modul med fremmøde.

 • ​For at blive optaget på den pædagogiske diplomuddannelse skal du have:

  • En relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en relevant videregående voksenuddannelse (VVU)
  • Mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse

  Fra 1. august 2019 og tre år frem gælder en forsøgsordning.
  Det betyder, at hvis du har en akademiuddannelse, så kan du søge direkte ind på en diplomuddannelse, hvis du:

  • har en akademiuddannelse som højeste forudgående uddannelse
  • har relevant erhvervserfaring på mindst fire år bag dig. Dvs. uanset om det er før, under eller efter akademiuddannelsen.
  • er i relevant beskæftigelse ved optag på diplomuddannelsen

  Ansøgere med andre og tilsvarende forudsætninger kan optages på baggrund af en realkompetencevurdering. Læs om realkompetencevurdering.

Kontakt

cohj480x4802019.jpg

Administrativ kontakt

tfaj480x4802019.jpg

Faglig kontakt