Forandringsledelse - Værdighed i ældreplejen

​Dette er et GRATIS ledelsesmodul i projektet: værdighed i ældreplejen. Kunne du tænke dig at udvikle din ledelse i spændingsfeltet mellem effektivitet i opgaveløsningen og personcentreret omsorg for den ældre, så er dette modul noget for dig. DELTAGERPRISEN DÆKKES AF SUNDHEDSSTYRELSEN.

Sted

Hillerød

Pris

7400 kr.

Dato

26.10.2021 - 17.12.2021

Ansøgningsfrist

26.09.2021

Ledighed

Få pladser

Sted

Aarhus

Pris

7400 kr.

Dato

26.10.2021 - 17.12.2021

Ansøgningsfrist

27.09.2021

Ledighed

Fuldt booket

Fakta

 • Uddannelsestype
  Modul
 • ECTS
  5
 • Modulkategori
  Valgmodul
 • Indgår i
  Diplom i ledelse

Om modulet

 • Du vil blive bedre til at drive organisatoriske forandringsprocesser i afdelingen, der understøtter mere værdighed i ældreplejen, også når der er travlhed og borgerne har komplekse problemstillinger ved:

  • Igangsættelse, ledelse og styring af forandringsprocesser i egen afdeling
  • Styrke den kritisk konstruktive refleksion hos dig selv og hos dine medarbejdere mhp. endnu mere værdighed i ældreplejen
  • Facilitering af møder vha. bl.a. VIPS praksismodel
  • Arbejde med organisatoriske forandringer i relation til kerneværdierne fra værdighedspolitikkerne: Livskvalitet, selvbestemmelse, måltidet, pårørende, kvalitet, sammenhæng og tværfaglighed samt forebyggelse af ensomhed og en værdig død.
  • Meningsskabelse hos medarbejderne så forråelse undgås som del af handletvangen i praksis, og der i stedet skabes rammer for gode dage for den ældre.
  • Gennemførelse af prøvehandlinger mhp. personcentreret omsorg
 • Du vil få viden om:

  • Værdighed i ældreplejen, ud fra din kommunes værdighedspolitik
  • De værdighedsdilemmaer der opstår i organisationen i spændingsfeltet mellem en travl produktiv hverdag og borgerens individuelle behov og ønsker
  • Aktionslæring og domæneteori med brug af metoden VIPS
  • Ledelse af møder der skaber værdi og mening
  • Facilitering som proces og håndværk
  • Ledelse af læreprocesser i grupper

  Litteratur
  På modulet vil alle studerende modtage et gratis eksemplar af bogen: "At skabe gode dage: hverdagsliv i et gerontologisk perspektiv". Derudover forventes det, at de studerende selv anskaffer den anbefalede litteratur.

 • Modulet er for dig, der er leder eller har ansvar for udviklingsprocesser i en kommunal eller privat plejeenhed, der arbejder med ældrepleje som kerneområde. Du er selv sundhedsprofessionel evt. suppleret med lederuddannelse.

  Der er i tilrettelæggelsen af modulet taget udgangspunkt i, at man deltager min 2 – maks 5 personer fra hver kommune / arbejdsplads, idet man undervejs på modulet skal arbejde i grupper med konkrete forandringsprocesser på egen arbejdsplads.

 • ​Udgangspunktet er at modulet afholdes fysisk i tidsrummet kl. 9 – 15.30, på den angivne lokation

  Som følge af Covid-19-situationen vil der umiddelbart efter tilmeldingsfristens udløb blive besluttet om modulet kan afholdes fysisk eller online. Alle tilmeldte får direkte besked, hvis modulet skal afholdes online og der fremsendes information om forhold vedrørende onlinedeltagelse.

  Du vil opleve et godt samspil mellem teoretiske oplæg og en dialogisk refleksiv praksis-læringstilgang. Du vil arbejde i studiegrupper gennem hele modulet. Mellem undervisningsdagene forventes du at facilitere møder i egen praksis, med brug og værdige prøvehandlinger til de ældre.

  Forløbet afvikler du på deltid. Du skal regne med en arbejdsindsats på ca. 135 timer i alt.

 • For at blive optaget på Diplomuddannelsen i Ledelse skal du have:

  En relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en relevant videregående voksenuddannelse (VVU)
  Mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse'

  Fra 1. august 2019 og tre år frem gælder en forsøgsordning.
  Det betyder, at hvis du har en akademiuddannelse, så kan du søge direkte ind på en diplomuddannelse, hvis du:

  • har en akademiuddannelse som højeste forudgående uddannelse
  • har relevant erhvervserfaring på mindst fire år bag dig. Dvs. uanset om det er før, under eller efter akademiuddannelsen.
  • er i relevant beskæftigelse ved optag på diplomuddannelsen

  Ansøgere med andre og tilsvarende forudsætninger kan optages på baggrund af en realkompetencevurdering. Læs om realkompetencevurdering.

Kontakt

infr480x480.jpg

Administrativ kontakt

JAS2020480x480.jpg

Faglig kontakt