Forflytningsundervisere

​Søger du inspiration til at kvalificere din praksis som forflytningsunderviser eller skal du i gang med at udvikle og implementere en forflytningsindsats? Nyeste teori og praksiseksempler mødes, og med en holdstørrelse på blot 12 får du de bedste betingelser for læring ift. håndtering af kompleks forflytningspraksis.

Fakta

Om modulet

 • ​Du bliver klædt på til at reflektere over og agere i din praksis som forflytningsunderviser eller i din rolle som projektleder/ansvarlig for forflytningsindsatsen i en organisation, med viden, færdigheder og kompetencer indenfor:

  • ​Ergonomiske og organisatoriske forhold med betydning for sikre forflytninger, nedslidning og forflytningsulykker 
  • Det lovmæssige grundlag for arbejdsmiljø i forbindelse med forflytning
  • Risikovurdering af forflytningssituationer 
  • Udvikling af egen praksis i relation til forflytningsområdet
  • Håndtering af komplekse og udviklingsorienterede opgaver indenfor forflytning
  • Formidling af forflytningsproblemstillinger og løsninger til kolleger og ledelsesniveau
  • Planlægning, analyse, implementering og evaluering af forflytningsindsatser
  • Varetagelse af konsulentfunktion samt tværfagligt samarbejde ift. forflytning
 • Modulets studieordningsbetegnelse er Rs25: Sundhedsindsatser på arbejdspladsen. Det vil også være denne titel fra studieordningen der vil fremgå på dit modulbevis og ikke "Forflytningsundervisere”. 

  • ​​​Risikovurdering og vurdering af borgers funktionsniveau
  • Forflytningsundervisningsprogram - hvad skal det indeholde?
  • Transfer - overførsel af viden fra undervisning til praksis
  • Forflytningsundervisers rolle og ansvar
  • Forflytningspolitik - hvad skal den indeholde?
  • Organisationens og ledelsens ansvar og engagement i forflytningsindsatsen
  • Forflytning af borgere med demens, herunder vurdering af belastninger på personalet
  • Forflytning af borgere med bariatri, herunder vurdering af belastninger på personalet
  • Formidling af gode forflytninger i praksis
 • ​Modulet er for dig, som har bred erfaring indenfor forflytning. Du har et eller flere grundkurser i forflytningsteknik og har styr på det basale. Du underviser i forflytning i praksis eller på en uddannelse, er ansvarlig/projektleder for forflytningsindsatser i en organisation eller arbejder eks. i et firma med forflytningshjælpemidler. 

 • ​Undervisningen veksler mellem teoretiske oplæg, workshops, øvelser, dialog og refleksion. Med max 12 deltagere, får alle mulighed for aktivt at bidrage med cases fra egen praksis og sparre med de øvrige deltagere og underviseren.

  Undervisningen har fokus på at være praktisk anvendelig og give dig mulighed for at tilegne dig nye handlemuligheder i fht. din forflytningspraksis.

  • Du skal have en relevant adgangsgivende uddannelse svarende til en erhvervsakademiuddannelse eller en relevant videregående voksenuddannelse (VVU).
  • Samtidig skal du have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter endt uddannelse.

  Opfylder du ikke ovenstående krav, kan du også blive optaget på dine realkompetencer, hvis de anerkendes som svarende til adgangsbetingelserne. Læs om realkompetencevurdering.

Kontakt

avhp480x480.jpg

Administrativ kontakt

JAS2020480x480.jpg

Faglig kontakt