Koordinering og samarbejde i beskæftigelsesindsatsen

​Har du og din organisation et ønske om at kvalificere den helhedsorienterede og tværgående beskæftigelsesindsats? Og er I optagede af, hvordan I bedst muligt kan omsætte den kommende hovedlov om en plan på social- og beskæftigelsesområdet? Så er dette modul præcis hvad du/I har brug for.

Sted

Aarhus

Pris

12000 kr.

Dato

26.10.2021 - 23.03.2022

Ansøgningsfrist

15.09.2021

Ledighed

Ledige pladser

Fakta

Om modulet

 • En udfordring i den aktuelle beskæftigelsesindsats er, at det er vanskeligt for mange borgere at navigere i det offentlige system. Og det tværgående samarbejde omkring borgeren, mellem beskæftigelsesindsatsen og andre velfærdsområder, kan være svært at facilitere. Når du har gennemført modulet, har du fået styrket dine kompetencer i at understøtte borgerens vej gennem systemet, og dermed kvalificere den helhedsorienterede indsats.

  Du bliver bedre til:

  • At koordinere borgerforløb
  • At etablere og udvikle tværgående samarbejde
  • At facilitere møder med borgere og samarbejdspartnere
  • At skabe sammenhæng mellem mål og indsats for borgeren
 • Du kommer til at arbejde med:

  • Metoder og redskaber til at planlægge og koordinere indsatsen sammen med borgeren.
  • At analysere, vurdere og udvikle de organisatoriske rammer for dit arbejde.
  • Tværgående arbejde med udgangspunkt i borgerens behov og forudsætninger.
  • Fagligt tilrettelæggelse og iværksætter koordinering samt samarbejde mellem beskæftigelsesindsatsen og andre velfærdsområder.
  • Håndteringen af rollen som koordinator, sagsansvarlig og mødeleder i forskellige arbejdssituationer.
 • ​Modulet er for relevant dig, der arbejder med beskæftigelsesrettet indsats og gerne vil udvikle dine kompetencer inden for koordinering og samarbejde.

 • ​Du vil opleve, at undervisningen er tilrettelagt som et samspil mellem teoretiske oplæg, dialog og refleksion, hvor du aktivt får mulighed for at inddrage eksempler fra din hverdag. Undervisningen har fokus på at være praktisk anvendelig – det giver dig reel mulighed for at tilegne dig nye handlemuligheder i tilrettelæggelsen og udviklingen af dine koordinerende opgaver.

  Eksamensform:

  Kombinationsprøve: Mundtlig prøve kombineret med case.

  En case er en kortere, deskriptiv tekst, der skildrer en relevant situation eller et forløb fra praksis. Ved den mundtlige prøve kommenterer og uddyber den studerende sin case og viser gennem anvendelse af relevante teorier og undersøgelser sin evne til at analysere praksis. Der perspektiveres i forhold til handlemuligheder i praksis.

  Intern censur.

  • ​En relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en relevant videregående voksenuddannelse (VVU)
  • Mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse

  Fra 1. august 2019 og tre år frem gælder en forsøgsordning.
  Det betyder, at hvis du har en akademiuddannelse, så kan du søge direkte ind på en diplomuddannelse, hvis du:

  • har en akademiuddannelse som højeste forudgående uddannelse
  • har relevant erhvervserfaring på mindst fire år bag dig. Dvs. uanset om det er før, under eller efter akademiuddannelsen.
  • er i relevant beskæftigelse ved optag på diplomuddannelsen

  Opfylder du ikke ovenstående krav, kan du også blive optaget på dine realkompetencer, hvis de anerkendes som svarende til adgangsbetingelserne. Læs om realkompetencevurdering.

Kontakt

infr480x480.jpg

Administrativ kontakt

emlu480x480.jpg

Faglig kontakt