Koordinering og samarbejde i beskæftigelsesindsatsen

​Har du og din organisation et ønske om at kvalificere den helhedsorienterede og tværgående beskæftigelsesindsats? Så er dette modul præcis hvad du/I har brug for.

koordinering-og-samarbejde-i-beskaeftigelsesindsatsen

Fakta

 • Uddannelsestype
  Modul
 • Eksamensform
  Skriftlig opgave og mundtlig eksamen
 • ECTS
  10
 • Modulkategori
  Valgmodul
 • Indgår i
  Diplom i beskæftigelse

Om modulet

 • En udfordring i den aktuelle beskæftigelsesindsats er, at det er vanskeligt for mange borgere at navigere i det offentlige system. Og det tværgående samarbejde omkring borgeren, mellem beskæftigelsesindsatsen og andre velfærdsområder, kan være svært at facilitere. Når du har gennemført modulet, har du fået styrket dine kompetencer i at understøtte borgerens vej gennem systemet, herunder med hjælp fra AI, og dermed kvalificere den helhedsorienterede beskæftigelsesindsats.

  Du bliver bedre til:

  • At koordinere borgerforløb
  • At etablere og udvikle tværgående samarbejde
  • At facilitere møder med borgere og samarbejdspartnere
  • At skabe sammenhæng mellem mål og indsats for borgeren
  • At forstå og anvende AI som redskab i dit faglige arbejde
 • Du kommer til at arbejde med:

  • Metoder og redskaber til at planlægge og koordinere indsatsen sammen med borgeren.
  • At analysere, vurdere og udvikle de organisatoriske rammer for dit arbejde.
  • Tværgående arbejde med udgangspunkt i borgerens behov og forudsætninger.
  • Tilrettelæggelse og udvikling af samarbejdet mellem beskæftigelsesindsatsen og andre velfærdsområder.
  • Håndteringen af rollen som koordinator, sagsansvarlig og mødeleder i forskellige arbejdssituationer.
 • ​Modulet er for relevant dig, der arbejder med beskæftigelsesrettet indsats og gerne vil udvikle dine kompetencer inden for koordinering og samarbejde.

 • ​Du vil opleve, at undervisningen er tilrettelagt som et samspil mellem teoretiske oplæg, dialog og refleksion, hvor du aktivt får mulighed for at inddrage eksempler fra din hverdag. Undervisningen har fokus på at være praktisk anvendelig – det giver dig reel mulighed for at tilegne dig nye handlemuligheder i tilrettelæggelsen og udviklingen af dine koordinerende opgaver.

  Eksamen

  Kombinationsprøve: Mundtlig prøve kombineret med case.

  En case er en kortere, deskriptiv tekst, der skildrer en relevant situation eller et forløb fra praksis. Ved den mundtlige prøve kommenterer og uddyber den studerende sin case og viser gennem anvendelse af relevante teorier og undersøgelser sin evne til at analysere praksis. Der perspektiveres i forhold til handlemuligheder i praksis.

  Intern censur.

 • ​For at blive optaget direkte på et diplommodul skal du have gennemført én af følgende uddannelser, suppleret med 2 års relevant erhvervserfaring efter endt adgangsgivende uddannelse: 

  • ​Erhvervsakademiuddannelse
  • Akademiuddannelse
  • Bachelor- eller professionsbacheloruddannelse
  • Kandidatuddannelse
  • En anden relevant videregående uddannelse på mindst samme niveau som en af ovenstående uddannelser 

  Har du andre og tilsvarende forudsætninger, kan du søge om optagelse på baggrund af en realkompetencevurdering. Læs om realkompetencevurdering her​.​

Kontakt

infr2024_480x480.jpg

Administrativ kontakt

emlu480x480.jpg

Faglig kontakt