Kvalitetsstyring og innovation med fokus på forbedringsmodellen

Ønsker du at udvikle kvalitetsarbejdet i dit daglige arbejde med borgerne? Dette modul fokuserer på arbejdet med Forbedringsmodellen til at udvikle, afprøve, tilpasse og implementere kvalitetsarbejdet på din arbejdsplads. Ideer kan blive til mere systematiske arbejdsgange, der sikrer, at borgerne får den rette behandling hver gang.  

Sted

Aarhus

Pris

7900 kr.

Dato

05.10.2022 - 09.12.2022

Ansøgningsfrist

12.08.2022

Ledighed

Ledige pladser

Fakta

Om modulet

 • ”Vi tager udgangspunkt i din hverdag, dine opgaver og dine erfaringer med kvalitetsarbejde. Og så får du ny viden og nye metoder. Målet er, at du på dette modul fokuserer og udvikler dit kvalitetsarbejde med Forbedringsmodellen som omdrejningspunkt. Vi har fokus på at afprøve modellen, tilpasse kvalitetsarbejdet til din hverdag og implementere arbejdet i din opgaveløsning og dit samarbejde med kollegaer, ledelse og borgere”

  - Liv Nørregaard Skøtt, Projektchef v. Dansk Selskab for Patientsikkerhed.

  Deltagerne bliver klædt på til at deltage i lokale projekter ved at blive introduceret til metoder og redskaber i Forbedringsmodellen f.eks.:

  • Redskaber til at forstå problemet inden man går i gang med et projekt
  • Redskab til at lægge en plan for et projekt
  • Redskab til at lave afprøvninger i praksis
  • Redskab til at se om forandringen også er en forbedring for borgerne

  Eksempler på forbedringsprojekter fra modulet

  Kommunal sundhed og ældre sektor

  • Reduktion af urinvejsinfektioner
  • Forbedring af mundhygiejne
  • Reduktion af antallet af medicinfejl, tryksår og fald (se mere her www.isikrehænder.dk)
  • Bedre dokumentation, f.eks. sygeplejefaglig udredning i hjemmeplejen, plejecentre og rehabiliteringscentre. Kvaliteten af dokumentationen og overholdes af deadlines
  • Reduktion af ventetid til genoptræning
  Sygehuse
  • Reduktion af sundhedssektor erhvervede infektioner
  • Reduktion af medicinfejl
  • Forbedret kommunikation på tværs af afdelinger eller sektorer
  • Forbedret forløb for akutte patienter
  Socialområdet
  • ​Arbejde med områder ift. målepunkter i tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed, f.eks. dokumentation og medicin
  Bioanalytikere
  • ​​Mindske ventetid til blodprøvetagning
  • Sikre at arbejdsgange i laboratoriet overholdes
 • ​Jf. studieordningen: Rs11: Kvalitetsstyring og innovation

  ​OBS: På modulbeviset vil der komme til at stå ”Kvalitetsstyring og innovation” jf studieordningen og ikke "Kvalitetsstyring og innovation med fokus på forbedringsmodellen".

  I det nære sundhedsvæsen er der i stigende grad fokus på kvalitet og patientsikkerhed. Kommuner, der har deltaget i projektet ”I sikre hænder” har brugt Forbedringsmodellen til at skabe varige forbedringer til gavn for borgerne indenfor f.eks. reduktion af tryksår, fald og medicineringsfejl.

  Modulet består af 4 undervisningsdage, hvor der fokuseres på den praktiske brug af Forbedringsmodellen, herunder, hvordan modellen kan bruges til planlægning, styring og udvikling af nye kvalitetsudviklings tiltag. Undervejs arbejder deltagerne med et lille konkret forbedringsprojekt i egen praksis. Forbedringsprojektet er også omdrejningspunktet for den afsluttende opgave.

  Læs mere om Kvalitetsstyring og innovation med fokus på forbedringsmodellen

 • Målgruppen for modulet er medarbejdere med interesse for klinisk kvalitetsudvikling og som ønsker at arbejde med Forbedringsmodellen.​

 • Undervisningen tager udgangspunkt i situationer fra din praksis og kvalificerer din viden til at se nye og varierede muligheder kvalitetsarbejdet.

  Du vil opleve et godt samspil mellem teoretiske oplæg, dialog og refleksion, hvor du aktivt får mulighed for at inddrage eksempler fra din hverdag. Undervisningen har fokus på at være praktisk anvendelig – det giver dig reel mulighed for at tilegne dig nye handlemuligheder i forhold til dit arbejde med kvalitetsudvikling.

  Undervisningen bliver primært varetaget af Liv Nørregaard Skøtt, Projektchef v. Dansk Selskab for Patientsikkerhed. Ved spørgsmål i forhold til det faglige indhold kan Liv kontaktes på lns@patientsikkerhed.dk.

  Som udgangspunkt vurderes en studerendes arbejdsindsats til 27 timer pr. ECTS-point. Det indebærer en arbejdsindsats på minimum 135 timer på dette modul.

  Timerne anvendes til forberedelse til og tilstedeværelse i undervisningen, studieøvelser og afprøvning i egen praksis samt gennemførelse af modulprøven.

  Der påregnes ca. 4 fremmødegange på et 5 ECTS-point modul. En fremmødegang vil typisk foregå i tidsrummet 8-16.

  Litteraturen

  Litteraturen kan være på dansk, engelsk, norsk eller svensk. I pensum kan indgå bøger, uddrag af bøger, faglige artikler, artikler fra videnskabelige tidsskrifter og lignende. Litteraturen er tilgængelig på læringsplatformen ’Itslearning’ så vidt dette er muligt jævnfør gældende regler for kopiering. Herudover er det den studerendes eget ansvar at skaffe sig adgang til litteraturen.

 • ​For at blive optaget på Sundhedsfaglig diplomuddannelse skal du have:

  • En relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en relevant videregående voksenuddannelse (VVU)
  • Mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse

  Ansøgere med andre og tilsvarende forudsætninger kan optages på baggrund af en realkompetencevurdering. Læs om realkompetencevurdering.

Kontakt

hved480x4802019.jpg

Administrativ kontakt

kbaa480x4802019.jpg

Faglig kontakt