Ledelse af samskabelsesprocesser

Tilføj som favorit
​Har du en særlig interesse for ledelse af samskabelsesprocesser? Modulet er er ideelt for dig, som vil lede processer, der har tværgående berøringsflader inden for offentlige, private og frivillige organisationer.

Dit udbytte

​Når du har gennemført modulet, er du i stand til at lede samskabelsesprocesser på tværs af fagprofessionelle, borgere, frivillige og andre aktører.

Du bliver bedre til at:

  • Lede løsningsorienterede processer i og på tværs af velfærdsorganisationer
  • Analysere og vurdere medborgerskabstænkning ift. egen organisation
  • Identificere behov for kompetenceudvikling ift. tværgående samskabelse
Læs hele beskrivelsen

Det faglige indhold

​Modulet er baseret på relevant viden og tendenser inden for feltet og inddrager løbende den nyeste viden fra forsøgs- og udviklingsarbejde. Det betyder, at du vil komme til at arbejde med opdateret viden som fundament for at arbejde med ledelse af samskabelsesprocesser. Du skærper din viden og praksis ved at arbejde såvel teoretisk som praksisorienteret.

Du arbejder med:

  • Ledelse af tværgående samskabelsesprocesser og løsningsorienterede processer
  • Medborgerskabets samfundsmæssige og organisatoriske udviklingstræk
  • Ledelse af og motivation hos frivillige i samspil med ansatte medarbejdere
  • Medborgerskabstænkning i egen kontekst
Læs hele beskrivelsen

Viborg15.04.2020 - 12.06.2020

Undervisningstidspunkt

Tirsdag kl. 09.00 - 14.30

Sted

VIA, Prinsens Allé 2, 8800 Viborg

Aktivitetsnummer

675120015

Pris

8350.00

Ansøgningsfrist

15.03.2020

Tilmeld

Horsens26.10.2020 - 15.01.2021

Undervisningstidspunkt

Onsdag kl. 09.00 - 14.30

Sted

VIA, Chr. M. Østergaards Vej 4, 8700 Horsens

Aktivitetsnummer

675120062

Pris

8350.00

Ansøgningsfrist

15.09.2020

Tilmeld
Hvem kan deltage

​Diplomuddannelsen i Ledelse er for dig, der ønsker at udbygge dine kompetencer til at varetage ledelsesopgaver i såvel offentligt som privat regi.

Sådan foregår undervisningen

​Undervisningen inddrager aktivt nye læringsformer og sigter mod at udvikle, inspirere og udfordre dig som leder. Det sker bl.a. gennem en dynamisk vekselvirkning mellem teoretiske oplæg, dialog og refleksion.

Det er forventet, at du bidrager aktivt i undervisningen ved at inddrage problemstillinger, fortællinger og eksempler fra din ledelsespraksis. Desuden skal du arbejde med at forankre læring og refleksion i din ledelseskontekst.

Undervisningen vil i høj grad være praksisrelateret, hvilket giver dig reel mulighed for at opnå nye perspektiver på dit lederskab. Samtidig giver det dig konkrete handlemuligheder i forhold til at kunne lede samskabelsesprocesser.

Adgangskrav

​For at blive optaget på Diplomuddannelsen i Ledelse skal du have:

  • En relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en relevant videregående voksenuddannelse (VVU)
  • Mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse

Fra 1. august 2019 og tre år frem gælder en forsøgsordning.
Det betyder, at hvis du har en akademiuddannelse, så kan du søge direkte ind på en diplomuddannelse, hvis du:

- har en akademiuddannelse som højeste forudgående uddannelse
- har relevant erhvervserfaring på mindst fire år bag dig. Dvs. uanset om det er før, under eller efter akademiuddannelsen.
- er i relevant beskæftigelse ved optag på diplomuddannelsen

Ansøgere med andre og tilsvarende forudsætninger kan optages på baggrund af en realkompetencevurdering. Læs om realkompetencevurdering.

Fakta

Uddannelsestype
Modul
Eksamensform
Se studieordningen
ECTS
5
Modulkategori
Valgmodul
Tilføj som favorit

Kontakt

infr480x480.jpg

Ingrid Buhl Frederiksen

Kontorelev

+45 87 55 21 86

infr@via.dk

Ingrid Buhl Frederiksen

Kontorelev

+45 87 55 21 86

infr@via.dk

infr480x480.jpg