Ledelse af samskabelsesprocesser

​Har du en særlig interesse for ledelse af samskabelsesprocesser? Modulet er er ideelt for dig, som vil lede processer, der har tværgående berøringsflader inden for offentlige, private og frivillige organisationer.

Sted

Herning

Pris

9000 kr.

Dato

30.04.2024 - 14.06.2024

Ansøgningsfrist

01.03.2024

Ledighed

Ledige pladser

Skræddersyet

Bestil forløbet som særligt tilrettelagt til en medarbejdergruppe i din organisation/virksomhed.

Fakta

 • Uddannelsestype
  Modul
 • Eksamensform
  Skriftlig opgave og mundtlig eksamen
 • ECTS
  5
 • Modulkategori
  Valgmodul
 • Indgår i
  Diplom i ledelse

Om modulet

 • ​Når du har gennemført modulet, er du i stand til at lede samskabelsesprocesser på tværs af fagprofessionelle, borgere, frivillige og andre aktører.

  Du bliver bedre til at:

  • Lede løsningsorienterede processer i og på tværs af velfærdsorganisationer
  • Analysere og vurdere medborgerskabstænkning ift. egen organisation
  • Identificere behov for kompetenceudvikling ift. tværgående samskabelse
 • ​Modulet er baseret på relevant viden og tendenser inden for feltet og inddrager løbende den nyeste viden fra forsøgs- og udviklingsarbejde. Det betyder, at du vil komme til at arbejde med opdateret viden som fundament for at arbejde med ledelse af samskabelsesprocesser. Du skærper din viden og praksis ved at arbejde såvel teoretisk som praksisorienteret.

  Du arbejder med:

  • Ledelse af tværgående samskabelsesprocesser og løsningsorienterede processer
  • Medborgerskabets samfundsmæssige og organisatoriske udviklingstræk
  • Ledelse af og motivation hos frivillige i samspil med ansatte medarbejdere
  • Medborgerskabstænkning i egen kontekst
 • ​Diplomuddannelsen i Ledelse er for dig, der ønsker at udbygge dine kompetencer til at varetage ledelsesopgaver i såvel offentligt som privat regi.

 • ​Undervisningen inddrager aktivt nye læringsformer og sigter mod at udvikle, inspirere og udfordre dig som leder. Det sker bl.a. gennem en dynamisk vekselvirkning mellem teoretiske oplæg, dialog og refleksion.

  Det er forventet, at du bidrager aktivt i undervisningen ved at inddrage problemstillinger, fortællinger og eksempler fra din ledelsespraksis. Desuden skal du arbejde med at forankre læring og refleksion i din ledelseskontekst.

  Undervisningen vil i høj grad være praksisrelateret, hvilket giver dig reel mulighed for at opnå nye perspektiver på dit lederskab. Samtidig giver det dig konkrete handlemuligheder i forhold til at kunne lede samskabelsesprocesser.

 • ​For at blive optaget direkte på et diplommodul skal du have gennemført én af følgende uddannelser, suppleret med 2 års relevant erhvervserfaring efter endt adgangsgivende uddannelse: 

  • ​Erhvervsakademiuddannelse
  • Akademiuddannelse
  • Bachelor- eller professionsbacheloruddannelse
  • Kandidatuddannelse
  • En anden relevant videregående uddannelse på mindst samme niveau som en af ovenstående uddannelser 

  Har du andre og tilsvarende forudsætninger, kan du søge om optagelse på baggrund af en realkompetencevurdering. Læs om realkompetencevurdering her​.​

Kontakt

riny480x480.jpg

Administrativ kontakt

mble480x480.jpg

Faglig kontakt