Modul

Ledelse i praksis

​Gode ledere gør en forskel. Er du en erfaren leder, men mangler at få sat ord på din viden? Eller er du ny i ledelsesfaget og ønsker at komme godt fra start? Så er Ledelse i praksis noget for dig. På modulet arbejder du med konkrete redskaber, som du kan overføre til dit lederskab.

Sted

Horsens

Pris

8900.00 kr.

Dato

08.09.2020 - 15.12.2020

Ansøgningsfrist

13.08.2020

Ledighed

Ledige pladser

Fakta

Om modulet

 • ​Når du har gennemført modulet, har du udviklet dit repertoire inden for lederskab. Med større grad af bevidst- og sikkerhed kan du bruge ledelsesfagets teorier og metoder i konkrete ledelsesmæssige situationer.

  Du bliver bedre til at:

  • Reflektere over og forstå din egen tilgang til ledelse, din ledelsesstil og dine styrker som leder
  • Udvikle din egen tilgang og praksis, så du bliver mere handlekraftig og får større gennemslagskraft
  • Bruge konkrete værktøjer og metoder til at udvikle og gennemføre involverende ledelse
   -Den enkelte medarbejder (MUS, coaching, den svære samtale)
   -Gruppen af medarbejdere (kommunikation, møder, udviklingsprocesser)
   -Din nærmeste leder og dine samarbejdspartnere
 • ​På modulet arbejder du med dine egne ledelsesmæssige udfordringer og får mulighed for at finde nye løsningsmuligheder og udarbejde konkrete handlingsplaner.

  Du arbejder med:

  • Begreber, teorier og modeller om ledelse
  • Det personlige perspektiv – dig, din lederrolle, din ledelsesstil
  • Din ledelsesprofil – kend og udnyt dine styrker
  • Ledelsesrummet – lær at skabe tid og plads til ledelse
  • Kommunikation – din evne til at kommunikere effektivt og målrettet
  • Motivation – forstå hvad der motiverer og demotiverer den enkelte
  • Medarbejderudvikling og ledelse af forandringer
  • Handlingsorienterede ledelsesværktøjer og -metoder
 • ​Modulet er relevant for dig, der sidder som leder i en organisation og ønsker at udvikle dine kompetencer inden for ledelsespraksis.

  Få gratis uddannelse
  Er du ufaglært eller faglært har du mulighed for at få dækket dit deltagergebyr på op til 10.000 kr. Læs mere her.

 • Grundlaget for undervisningen er din dagligdag. Omdrejningspunktet er derfor at omsætte teorier og modeller til praktiske værktøjer og metoder, som du umiddelbart kan bruge i din ledelse.

  Du får ny viden gennem oplæg, refleksion, praktiske øvelser og ikke mindst sparring med andre ledere. Du får indblik i din egen måde at lede på og inspiration til udvikling af dit personlige lederskab.

  Mellem undervisningsdagene er der selvstudie med praksisnære opgaver.

  Særligt for moduler udbudt som Blended Learning (Oprettelsesgaranti)
  På modulet veksler vi mellem undervisningsdage og dage tilrettelagt som studie- og læringsdage, hvor du i studiegrupper arbejder med teoretiske opgaver, cases og opgaver, der tager afsæt i din dagligdag og dine udfordringer.

  • ​En relevant erhvervsuddannelse, en relevant grunduddannelse for voksne (GVU) eller en gymnasial uddannelse.
  • Mindst 2 års erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse. Hvis du har en relevant erhvervsuddannelse, medregnes relevant erhvervserfaring opnået samtidig med denne.

  Ansøgere med andre og tilsvarende forudsætninger kan optages på baggrund af en realkompetencevurdering. Læs om realkompetencevurdering.

Kontakt

riny480x480.jpg

Administrativ kontakt