Ledelse og bæredygtighed

Der hersker et presserende behov for, at virksomheder og organisationer kan agere bæredygtigt og tage del i den grønne omstilling. I den omstilling kommer du som leder til at spille en helt central rolle, hvis det skal lykkedes. På ’Ledelse og bæredygtighed’ lærer du alle de grundlæggende nøglebegreber inden for bæredygtighed, og du tilegner dig de nødvendige færdigheder og kompetencer til at drive bæredygtige forandringsprocesser

 

Jeg har fået udvidet min forståelse af, hvad bæredygtighed handler om, og hvordan jeg som leder kan bidrage til, at det kommer ud at leve i den organisation, jeg er del af. Samtidig har jeg fået konkrete værktøjer til at arbejde med muligheder og finde løsninger. Både til de små adfærdsændringer som fx at skifte paptallerkener ud med porcelæn, når der er torsdagskage, og de større forandringer som at få skabt smartere måder at arbejde på. Birthe Jordt, Afdelingsleder - Landbrug, virksomheder og spildevand i Favrskov Kommune

 

Sted

Horsens

Pris

11000 kr.

Dato

18.09.2024 - 21.11.2024

Ansøgningsfrist

01.06.2024

Ledighed

Ledige pladser

Sted

Aarhus

Pris

9500 kr.

Dato

20.01.2025 - 04.04.2025

Ansøgningsfrist

01.12.2024

Ledighed

Ledige pladser

Fakta

 • Uddannelsestype
  Modul
 • Eksamensform
  Skriftlig opgave og mundtlig eksamen
 • ECTS
  5
 • Modulkategori
  Valgmodul
 • Indgår i
  Diplom i ledelse

Om modulet

 • Er du leder i en organisation, der ønsker at skabe bæredygtige forandringer, og som ønsker at sætte handlinger bag intentioner? Og vil du gerne være den leder, der ikke blot følger med, men fører an i den bæredygtige udvikling og omstilling?

  Forløbet ’Ledelse og bæredygtighed’ giver dig ikke blot en masse indsigt, men et solidt fundament at stå på og agere ud fra. Du vil udvikle kompetencer og færdigheder, der gør dig i stand til at lede og træffe beslutninger på en både socialt ansvarlig, miljømæssig og økonomisk forsvarlig måde. 

  Du får en grundig indføring i nyeste teori og konkrete redskaber til at arbejde med bæredygtighed på et personligt og ledelsesmæssigt såvel som organisatorisk og samfundsmæssigt plan. 

  Du får samtidig svar på, hvorfor bæredygtig omstilling kalder på ydre såvel som indre bæredygtighed, og hvordan du helt konkret kan arbejde med begge dele i praksis.

  Regenerativ ledelse, eksistenspsykologi og kommunikation udgør bærende temaer i hele forløbet, og du vil gennem praktisk arbejde med din helt egen case opnå færdigheder i forhold til at lede bæredygtige forandringsprocesser i egen organisation.

  Sådan udvikler du dig: 

  • Du får styr på alle de grundlæggende nøglebegreber og modeller inden for ESG og bæredygtighed.
  • Du kommer til at arbejde med et skifte i din ledelsesbevidsthed og udvikler dit eget lederskab i relation til bæredygtighed.
  • Du lærer at skabe regenerative hverdagspraksisser i din organisation, hvor du lader dig inspirere af naturens visdom samt mere cirkulære arbejds- og mødeformer. 
  • Du sikrer dig indgående viden om, hvad det vil sige at lede en bæredygtig udvikling af forretningen - generelt og specifikt i din egen organisation. 
  • Du trænes i, hvordan du som leder kan skabe modet, håbet og handlekompetencerne i organisationen ift. at skabe bæredygtig omstilling. 
  • Du lader du dig inspirere af andre ledere og gæsteoplægsholdere, når de deler ud af deres erfaringer.

  Når du har gennemført ’Ledelse og bæredygtighed ved du, hvad bæredygtighed egentlig er for en størrelse, og du vil nu kunne arbejde mere aktivt med bæredygtighed i et ledelsesperspektiv.

  Du kan fx blive en afgørende aktør ift. at lede og drive forandringer på et bæredygtigt grundlag, facilitere udvikling i et bæredygtigt ressourceperspektiv og inspirere til den nye adfærd, som er så central for at skabe bæredygtig omstilling. 

  Med masser af nye indsigter, redskaber og kompetencer, kan du nu være den leder, der ikke blot følger med, men fører an i den bæredygtige udvikling og omstilling.

 • Du får viden, konkrete værktøjer, metoder og praksisnære øvelser til at integrere bæredygtighed og regenerative principper i dit arbejdsliv. Herigennem får du skabt de bedste forudsætninger for, at du kan lede bæredygtig udvikling og forandring - både ift. medarbejderne, organisationen og omverdenen.

  For at du bedre kan forstå teorierne og omsætte dem til handling, anbefaler vi, at du arbejder med nogle konkrete og praktiske eksempler og cases fra din egen virksomhed eller organisation undervejs. 

  Du kommer bl.a. til at arbejde med:

  • Grundlæggende begreber og logikker bag ESG, SDG, IDG, CSRD.
  • Økosystemtænkning, herunder systemisk ledelse og innovation.
  • Regenerative principper for ledelse.
  • Ledelsesmæssige greb til forankring af bæredygtighed.
  • Dit personlige bæredygtighedsmanifest med afsæt i etisk omtanke og værdier.
  • Cirkulær økonomi og cirkulære principper for udvikling af forretning og produktion.
  • Forandringsprocesser i et bæredygtigt perspektiv
  • Metoder til at skabe retning, engagement og samarbejde om bæredygtig udvikling.

  Bemærk: Du kan tage ’Ledelse og bæredygtighed’ som et enkeltstående kursus – eller som en del af en hel diplomuddannelse. 

  VIA University College tilbyder følgende deltidsdiplomuddannelser, hvor ’Ledelse og bæredygtighed’ kan indgå som et valgmodul:

  Du kan også vælge at kombinere flere moduler fra forskellige fagområder og sammensætte din helt egen fleksible diplomuddannelse.​

 • 'Ledelse og bæredygtighed' er for dig, der ønsker at styrke dine ledelseskompetencer med fokus på bæredygtig omstilling. Den bæredygtige dagsorden er relevant for ledere på tværs af det offentlige, private, NGO'er og frivillige organisationer. At motivere og ruste organisationer til at arbejde med bæredygtig omstilling er en væsentlig dagsorden for alle.

 • Forløbet foregår over 4 undervisningsdage, hvoraf de 2 første vil blive afviklet som internat med aftenundervisning og overnatning. 

  Undervisningen foregår som en dynamisk vekselvirkning mellem oplæg, diskussioner, refleksioner, workshops og prøvehandlinger i egen organisation. Der vil løbende blive indlagt små hjernepauser og mindre ude-aktiviteter i den omkringliggende natur.

  Grundstenene er vekselvirkningen mellem teori og praksis, fælles dialoger og refleksioner samt sparring fra både undervisere og medstuderende.

  Der er to undervisere på holdet, der med hver deres forskellige fagligheder og kompetencer sikrer et bredt og solidt fundament for læring.​

 • ​For at blive optaget direkte på et diplommodul skal du have gennemført én af følgende uddannelser, suppleret med 2 års relevant erhvervserfaring efter endt adgangsgivende uddannelse: 

  • ​Erhvervsakademiuddannelse
  • Akademiuddannelse
  • Bachelor- eller professionsbacheloruddannelse
  • Kandidatuddannelse
  • En anden relevant videregående uddannelse på mindst samme niveau som en af ovenstående uddannelser 

  Har du andre og tilsvarende forudsætninger, kan du søge om optagelse på baggrund af en realkompetencevurdering. Læs om realkompetencevurdering her​.​

Kontakt

riny480x480.jpg

Administrativ kontakt

Avatar-profilbillede-Q480x480.jpg

Faglig kontakt