Motoriske vanskeligheder og multiple funktionsnedsættelser

​Ønsker du inspiration til at arbejde med børn, unge eller voksne borgere med motoriske vanskeligheder og multiple funktionsnedsættelser? På dette modul får du specialiseret faglig viden om det specialpædagogiske arbejde med netop denne målgruppe.

Sted

Aarhus

Pris

13000 kr.

Dato

22.01.2025 - 06.06.2025

Ansøgningsfrist

15.11.2024

Ledighed

Ledige pladser

Fakta

Om modulet

 • ​Når du har gennemført modulet, har du sikret dig en specialiseret faglig kompetence til at arbejde med børn, unge eller voksne borgere med motoriske vanskeligheder og multiple funktionsnedsættelser:

  • Du har fået ny viden og forståelse for det specialpædagogiske arbejde med børn, unge eller voksne borgere med motoriske vanskeligheder og multiple funktionsnedsættelser.
  • Du har erhvervet kompetencer til at omsætte viden og færdigheder til en specialpædagogisk indsats.
  • Du er kvalificeret til at indgå i et tværprofessionelt specialpædagogisk team.
 • ​På modulet kommer du til at arbejde med:

  • viden om målgruppen i forhold til forskellige vanskeligheder/diagnoser, herunder udbredelse, årsagsforhold, sværhedsgrad, prognose og implikationer.
  • fysiologiske og neuropsykologiske teorier samt forskning om motorisk udvikling, krop, bevægelse i forhold til motoriske og multiple funktionsnedsættelse.
  • relevante specialpædagogiske metoder, hjælpemidler og materialer i forhold til udvikling og/eller kompensation. Herunder relevant lovgivning på området.
  • at udarbejde udviklingsmål og kompensationsmuligheder, der retter sig mod at fremme muligheder for deltagelse, herunder vedligeholdelse og udvikling af færdigheder.
 • ​Modulet er målrettet lærere, pædagoger og andre fagprofessioner med mellemlange videregående uddannelser, som arbejder, eller ønsker at arbejde, med beskæftigelse inden for det specialpædagogiske arbejdsfelt.

 • ​Undervisningen er præget af en dynamisk vekselvirkning mellem oplæg, holddiskussion, refleksion, forelæsning og gruppearbejde.

 • ​For at blive optaget direkte på et diplommodul skal du have gennemført én af følgende uddannelser, suppleret med 2 års relevant erhvervserfaring efter endt adgangsgivende uddannelse:

  • ​Erhvervsakademiuddannelse​
  • Akademiuddannelse
  • Bachelor- eller professionsbacheloruddannelse
  • Kandidatuddannelse
  • En anden relevant videregående uddannelse på mindst samme niveau som en af ovenstående uddannelser

  Har du andre og tilsvarende forudsætninger, kan du søge om optagelse på baggrund af en realkompetencevurdering. Læs om realkompetencevurdering her​.​​​​​

Kontakt

480x480-Birgitte-Elisabeth-Nielsen-(gitt)-09-22.jpg

Administrativ kontakt