Musikpædagogik

​Vil du være vejleder i musikfaget med særlig vægt på sang og bevægelse? Så er modulet noget for dig. Her får du redskaber til at arbejde med sang- og musikbårne aktiviteter og børns musikalske udvikling.

Fakta

Om modulet

 • ​Når du har gennemført modulet, kan du medvirke til at udvikle musikundervisning og -aktiviteter på din arbejdsplads.

  Du bliver i stand til at:

  • Igangsætte musikaktiviteter
  • Gennemføre musikpædagogiske forløb med forskellige målgrupper
  • Tilrettelægge læreprocesser i æstetiske fag
 • ​I undervisningen bliver du præsenteret for musikdidaktiske grundbegreber, som øger din forståelse for at arbejde med musikpædagogik.

  Du arbejder med:

  • Musikdidaktiske grundbegreber
  • Musikpædagogiske retninger og musikdidaktiske positioner
  • Æstetiske læreprocesser
  • Sang- og musikbårne bevægelsesaktiviteter
  • Børns musikalske udvikling
 • ​Modulet er henvendt lærere i grundskolen, ungdomsskolen eller voksenundervisning samt pædagoger, som beskæftiger sig med musik.

 • ​Undervisningen er præget af en dynamisk vekselvirkning mellem oplæg, holddiskussion, refleksion, forelæsning og gruppearbejde.

 • ​For at blive optaget på den pædagogiske diplomuddannelse skal du have:

  • En relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en relevant videregående voksenuddannelse (VVU)
  • Mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse

  Fra 1. august 2019 og tre år frem gælder en forsøgsordning.
  Det betyder, at hvis du har en akademiuddannelse, så kan du søge direkte ind på en diplomuddannelse, hvis du:

  - har en akademiuddannelse som højeste forudgående uddannelse
  - har relevant erhvervserfaring på mindst fire år bag dig. Dvs. uanset om det er før, under eller efter akademiuddannelsen.
  - er i relevant beskæftigelse ved optag på diplomuddannelsen

  Ansøgere med andre og tilsvarende forudsætninger kan optages på baggrund af en realkompetencevurdering. Læs om realkompetencevurdering.

Kontakt

ulke480x4802019.jpg

Administrativ kontakt

Avatar-profilbillede-Q480x480.jpg

Faglig kontakt