Modul

Økonomisk ledelse

​Som leder er økonomistyring et af de vigtigste redskaber til at realisere mål og værdier. Desuden er regnskaber og budgetter helt centrale ledelses- og styringsmodeller. Modulet giver dig den nødvendige indsigt i og styrker din forståelse for økonomisk ledelse.

Sted

Aarhus

Pris

8500.00 kr.

Dato

05.11.2020 - 15.01.2021

Ansøgningsfrist

15.09.2020

Ledighed

Ledige pladser

Sted

Viborg

Pris

8500.00 kr.

Dato

02.02.2021 - 09.04.2021

Ansøgningsfrist

01.12.2020

Ledighed

Ledige pladser

Fakta

Om modulet

 • ​Når du har gennemført modulet, kan du handle ud fra en overordnet økonomisk forståelse samt anvende og formidle den viden på din arbejdsplads.

  Du bliver bedre til at:

  • Bruge forskellige teorier, begreber og metoder om økonomisk ledelse
  • Identificere og indsamle empiri om økonomisk ledelse i relation til din praksis
  • Relatere din ledelsesmæssige kontekst til økonomiske teorier og begreber
  • Reflektere over din ledelsespraksis
 • ​Modulet giver dig indsigt i relevant viden og tendenser inden for feltet og inddrager løbende nyeste viden fra forsøgs- og udviklingsarbejde. Det betyder, at du vil komme til at arbejde med opdateret viden som fundament for arbejdet med økonomisk ledelse. Du skærper din viden og praksis ved at forholde dig undersøgende og arbejde såvel teoretisk som praksisorienteret.

  Du arbejder med:

  • Overordnet økonomisk forståelse
  • Forskellige teoretiske tilgange, begreber og metoder inden for økonomisk ledelse
  • Identifikation og indsamling af empiri om økonomisk ledelse relateret til egen praksis
  • Din ledelsesmæssige praksis og kontekst i relation til økonomisk ledelse på organisatorisk niveau
 • ​Diplomuddannelsen i Ledelse er for dig, der ønsker at udbygge dine kompetencer til at varetage ledelsesopgaver i såvel offentligt som privat regi.

 • ​Undervisningen inddrager aktivt nye læringsformer og sigter mod at udvikle, inspirere og udfordre dig som leder. Det sker bl.a. gennem en dynamisk vekselvirkning mellem teoretiske oplæg, dialog og refleksion.

  Det er forventet, at du bidrager aktivt i undervisningen ved at inddrage problemstillinger, fortællinger og eksempler fra din ledelsespraksis. Desuden skal du arbejde med at forankre læring og refleksion i din ledelseskontekst.

  Undervisningen vil i høj grad være praksisrelateret, hvilket giver dig reel mulighed for at opnå nye perspektiver på lederskab. Samtidig giver det dig konkrete handlemuligheder i forhold til økonomisk ledelse.

 • ​For at blive optaget på Diplomuddannelsen i Ledelse skal du have:

  • En relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en relevant videregående voksenuddannelse (VVU)
  • Mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse

  Fra 1. august 2019 og tre år frem gælder en forsøgsordning.
  Det betyder, at hvis du har en akademiuddannelse, så kan du søge direkte ind på en diplomuddannelse, hvis du:

  • har en akademiuddannelse som højeste forudgående uddannelse
  • har relevant erhvervserfaring på mindst fire år bag dig. Dvs. uanset om det er før, under eller efter akademiuddannelsen.
  • er i relevant beskæftigelse ved optag på diplomuddannelsen

  Ansøgere med andre og tilsvarende forudsætninger kan optages på baggrund af en realkompetencevurdering. Læs om realkompetencevurdering.

Kontakt

coha2019480x480.jpg

Administrativ kontakt