Modul

Pædagogisk ledelse

​Den pædagogiske ledelsespraksis er udfordret af en konstant udvikling i samfundet, herunder på uddannelsesområdet. Her er modulet, der giver dig faglighed til at udvikle ledelse af læreprocesser og pædagogisk praksis i takt med samfundets udvikling.

Fakta

Om modulet

 • ​Når du har gennemført modulet, er du i stand til at initiere og lede læreprocesser med henblik på udvikling og fornyelse af læringsmiljøer og pædagogisk praksis.

  Du bliver bedre til at:

  • Analysere, vurdere og reflektere over situationer og forhold, der vedrører skabelse af pædagogisk ledelse, fornyelse af læringsmiljøer samt iværksættelse af handlingstiltag
  • Håndtere faglige og organisatoriske udfordringer i forbindelse med at udvikle og styrke en læringscentreret kultur og den pædagogiske praksis
 • ​Modulet er baseret på viden og tendenser inden for feltet og inddrager løbende den nyeste viden. Det betyder, at du vil komme til at arbejde med opdateret viden som fundament for at implementere nye perspektiver i dit lederskab. Du styrker dine kompetencer og praksis ved at arbejde såvel teoretisk som praksisorienteret.

  Du arbejder med:

  • Ledelse af læreprocesser
  • Teorier og metoder om uddannelse i et foranderligt samfund
  • Skabelse, udvikling og fornyelse af læringsmiljøer og pædagogisk praksis
  • Håndtering af faglige og organisatoriske udfordringer ift. pædagogisk ledelse
  • Udvikling og styrkelse af en læringscentreret kultur
 • ​Diplomuddannelsen i Ledelse er for dig, der ønsker at udbygge dine kompetencer til at varetage ledelsesopgaver i såvel offentligt som privat regi.

 • ​Undervisningen inddrager aktivt nye læringsformer og sigter mod at udvikle, inspirere og udfordre dig som leder. Det sker bl.a. gennem en dynamisk vekselvirkning mellem teoretiske oplæg, dialog og refleksion.

  Det er forventet, at du bidrager aktivt i undervisningen ved at inddrage problemstillinger, fortællinger og eksempler fra din ledelsespraksis. Desuden skal du arbejde med at forankre læring og refleksion i din ledelseskontekst.

  Undervisningen vil i høj grad være praksisrelateret, hvilket giver dig reel mulighed for at opnå nye perspektiver på dit lederskab. Samtidig giver det dig konkrete handlemuligheder i forhold til dine professionelle relationer som leder.

 • ​For at blive optaget på Diplomuddannelsen i Ledelse skal du have:

  • En relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en relevant videregående voksenuddannelse (VVU)
  • Mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse

  Fra 1. august 2019 og tre år frem gælder en forsøgsordning.
  Det betyder, at hvis du har en akademiuddannelse, så kan du søge direkte ind på en diplomuddannelse, hvis du:

  - har en akademiuddannelse som højeste forudgående uddannelse
  - har relevant erhvervserfaring på mindst fire år bag dig. Dvs. uanset om det er før, under eller efter akademiuddannelsen.
  - er i relevant beskæftigelse ved optag på diplomuddannelsen

  Ansøgere med andre og tilsvarende forudsætninger kan optages på baggrund af en realkompetencevurdering. Læs om realkompetencevurdering.

Kontakt

coha2019480x480.jpg

Administrativ kontakt