Palliativ indsats med fokus på symptomlindring, B-niveau

​Livstruende syge og døende patienter og borgere skal have adgang til en tværfaglig palliativ indsats. Nu kan du tage palliationsmodul på B-niveau jf DMCG-PAL’s kompetenceprogrammer, og være med til at kvalificere denne indsats.

Fakta

Om modulet

 • ​Du får kompetencer til at kunne træffe, og fagligt begrunde, beslutninger med fokus på lindring af fysiske symptomer og lidelse ved komplekse tilstande hos livstruende syge og døende mennesker. Eksempelvis:

  • Kan du forebygge, reducerer og lindrer basale symptomer samt identificere komplekse symptomer, som opleves af patienten/borgeren og/eller de pårørende
  • Kan du indgå i det tværprofessionelle arbejde
  • Kan du støtte patient, pårørende og efterlevende i forhold til livskvalitet, mestring og bearbejdning af sorg og krise
  • Har du kendskab til lovstof om sociale aspekter i forbindelse med livstruende sygdom
  • Kan du håndtere etiske dilemmaer
  • Kender du almene ritualer, arbejdsfordeling og retningslinjer ved dødsfald
  • Kan du indgå i udviklingsarbejde
 • De to palliationsmoduler om symptomlindring Rs15 og Rs16 afvikles i forlængelse af hinanden og eksamineres hver for sig. Rammen er symptomlindring ved fysiske lidelser og komplekse tilstande.

  Gennem disse moduler arbejder vi med forskellige perspektiver på den palliative indsats i forhold til symptomlindring, mhp. udvikling af praksis og det tværfaglige samarbejde, samt hvilken betydning det har for patienter og borgere med behov for palliativ indsats.

  Der er fokus på den livstruende syge og døende patients lidelser, især med henblik på komplekse tilstande, mestring, livskvalitet og sorg.

  For at belyse alt dette, er der planlagt oplæg ved forskellige undervisere, der hver især har stor viden inden for feltet.

 • ​Forløbet er målrettet sundhedsfaglige medarbejdere som arbejder med palliation på basis niveau.

 • Undervisningen på modulerne er funderet i relevant og aktuel forskning samt ny viden og teori.

  Tilgangen er anvendelsesorienteret, for at du som deltager vil kunne bruge din nye viden og færdigheder til at styrke din egen praksis.​

  ​​​Undervisningen er dialogorienteret og fremmer bearbejdning af egen praksis, erfaringsudveksling og refleksion. For at træne og opnå kompetencer er der gennem hele modulet indlagt enkelte studieøvelser, som på forskellig vis vil forberede de studerende til de to moduleksamener.

  Modulet omfatter undervisningsdage, studiedage med egen forberedelse og efterrefleksion, og evt. studiedage med arbejde i studiegrupperne (evt. virtuelt), samt vejledning og eksamen. Undervisningsdage giver mulighed for, efter lektionerne, at samarbejde med studiegruppen om en studieøvelse.

  Dette modul afvikles som et deltidsmodul. Det betyder, at du som studerende forventes at arbejde samlet set 270 timer med modulet fordelt over den samlede periode. Arbejdsindsatsen afspejler litteraturstudier samt deltagelse i undervisning og studieaktiviteter/øvelser.

  • Du skal have en relevant adgangsgivende uddannelse svarende til en sundhedsfaglig bachelor eller en relevant videregående voksenuddannelse (VVU).
  • Samtidig skal du have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter endt uddannelse.

  Opfylder du ikke ovenstående krav, kan du også blive optaget på dine realkompetencer, hvis de anerkendes som svarende til adgangsbetingelserne. Læs om realkompetencevurdering.

Kontakt

hved480x4802019.jpg

Administrativ kontakt

Avatar-profilbillede-Q480x480.jpg

Faglig kontakt