Psykosocial rehabilitering - Lær at arbejde med psykosocial rehabilitering

Står du og mangler metoder til at sætte fokus på den psykiske og den sociale rehabilitering i dit samarbejde med borgere med psykiske, fysiske eller sociale funktionsnedsættelser? På dette modul får du redskaberne til at forstå rehabilitering ud fra borgerens perspektiv.

Fakta

Om modulet

 • Gennem en psykosocial rehabilitering kan du kvalificere din indsats ved et særligt fokus på det psykiske og det sociale. Herved får du flere kompetencer til at fremme recovery, trivsel, livskvalitet og udvikling for borgeren.

  Du bliver bedre til:

  • At kunne forstå og anvende den psykosociale rehabilitering, rehabilitering og habilitering i din praksis.
  • Hvordan du kan arbejde med borgerinddragelse gennem en recovery-orienteret rehabilitering.
  • Få opbygget kompetencer til at være faciliterende ift. borgerens proces med at komme sig.
  • At være mere selvrefleksiv ift. din egne rolle, dine indsatser og dit samarbejde med borgeren.
  • At vurdere teoretiske, praktiske og etiske problemstillinger.
 • På modulet er der rig mulighed for at inddrage dine erfaringer fra dit arbejdsliv og få nye perspektiver herpå. Dette såvel gennem ny faglig viden som gennem bearbejdning af egne og andres praksiserfaring. Der vil være fokus på, hvordan du i samarbejde med borgere kan argumentere og formidle borgernes ressourcer og recovery-proces over for fagfæller, ikke-specialister, samarbejdspartnere og andre borgere.

  Du arbejder bl.a. med:

  • Teorier, metoder og redskaber der understøtter borgerens recovery-proces
  • Livshistoriefortælling, åben dialog og FIT
  • Hvordan man i praksis bruger denne viden i det konkrete samarbejde med borgeren
  • At det må og skal være borgeren der styrer processen med egne recovery-proces
  • Din rolle ift. at understøtte borgerens proces mere end at være ekspert
  • Forskellige nuancer af aktionslæring, for at du gennem modulet kan øve dig i praksis med bestemte borgere
  • Øvelse i- og facilitering af samarbejdsprocesser med og omkring borgeren
 • Modulet er for dig der arbejder med mennesker med psykiske, fysiske eller sociale funktionsnedsættelser/vanskeligheder som gerne vil lære at arbejde med psykosocial rehabilitering. Du kan eksempelvis arbejde som pædagog, socialpædagog, sygeplejerske, sosu-assistent, socialrådgiver, skolelærer eller have en anden relevant uddannelse.

  Og vidste du, at Den Kommunale Kompetencefond kan give økonomisk støtte til din efteruddannelse med op til 25.000 kr, hvis du er kommunalt ansat? Læs om tilskudsordningerne her.

 • Du vil opleve en vekselvirkning af oplæg fra undervisere og de studerendes egne erfaringer. Det vil sige, at det teoretiske og metodiske indhold reflekteres gennem dine og de andres erfaringer fra praksis.

  Du vil derudover arbejde med træning i egen praksis, og med hvordan du helt konkret kan udvikle din praksis gennem refleksioner over praksis.

 • Optagelse på uddannelsesretningen Psykosocialt arbejde forudsætter, at du har gennemført en kort eller mellemlang videregående uddannelse som fx en professionsbacheloruddannelse til socialrådgiver, pædagog eller lignende.

  Herudover skal du have minimum to års relevant erhvervserfaring efter endt uddannelse.

  Fra 1. august 2019 og tre år frem gælder en forsøgsordning. Det betyder, at hvis du har en akademiuddannelse, så kan du søge direkte ind på en diplomuddannelse, hvis du:

  • har en akademiuddannelse som højeste forudgående uddannelse
  • har relevant erhvervserfaring på mindst fire år bag dig. Dvs. uanset om det er før, under eller efter akademiuddannelsen
  • er i relevant beskæftigelse ved optag på diplomuddannelsen

  Opfylder du ikke ovenstående krav, kan du også blive optaget på dine realkompetencer, hvis de anerkendes som svarende til adgangsbetingelserne. Læs om realkompetencevurdering.

Kontakt

anls480x4802019.jpg

Administrativ kontakt

emc480x4802019.jpg

Faglig kontakt