Socialpædagogik og psykiatri: Peer-forløb

Peer-fagpersoner savner kompetencegivende uddannelse for at kunne søge jobbet! Her er svaret! På dette forløb klædes du fagligt på, så du har de kompetencer, der efterspørges og er nødvendige i en Peer-faglighed som samarbejdspartner for alle involverede. 

Fakta

Om modulet

 • Hvis du vælger at blive uddannet Peer-fagperson, får du både et akademimodul og et kursusforløb. Efter modulet bliver du klædt på til at kunne søge eller fastholde dit Peer-arbejde. Forløbet klæder dig på, så du fremover kan bruge dine levede erfaringer på en faglig måde. Dette kalder vi Peer-faglighed, og du kan kalde dig Peer-fagperson. Du får et forskningsbaseret fagligt fundament for dit Peer-arbejde i såvel behandlingspsykiatrien som socialpsykiatrien.

  Formålet med forløbet er, at gøre dig klar til at søge dit første job, eller hvis du allerede er i job, at kunne indgå i samarbejdet på en mere faglig kvalificeret måde.

  Akademimodulet bygger på valgmodulet Socialpædagogik og psykiatri, hvilket også er den titel, der vil fremgå af modulbeviset. Kursusdelen er integreret i forløbet. 

 • På akademimodulet bliver du klædt på med den nyeste viden og forskning til at kunne indgå i samarbejdet med din Peer-faglighed.

  På kursusdelen opnår du en EU anerkendt kompetencekortlægning ud fra din motivation og dine værdier som peer-fagperson. Dette med baggrund i det, du har lært på modulet.

  Samlet set får du viden om og lærer at arbejde med:

  • Styrkelse af handlekompetence hos borgere i udsatte positioner
  • Roller hos forskellige fagpersoner, når de skal støtte borgeren i at finde egne løsninger
  • Relationsarbejde som en erfaringskompetence i peer-fagligheden
  • Mentaliseringsbaseret omsorg og pædagogik
  • Metoder der kan bidrage til et godt arbejdsmiljø
  • Borgere i udsatte positioner – kendetegn og levevilkår
  • Arbejdsmiljø i relation til arbejdet i det psykiatriske og socialpædagogiske felt
  • Udfyldelsen af din personlige kompetencekortlægning
  • CV, jobansøgning og jobsamtalen
  • Netværksdannelse og regelsæt på forskellige arbejdspladser

  Læs mere om Socialpædagogik og psykiatri: Peer-forløb

 • Modulet er for dig, der gerne vil arbejde med mennesker med psykiske vanskeligheder ud fra en Peer-faglighed. 

  For at kunne få et arbejde som Peer-fagperson i psykiatrien skal man have personlig erfaring med psykiske vanskeligheder og recovery. Man har typisk været indlagt på et psykiatrisk afsnit eller været i ambulant behandling ved et psykiatrisk hospital (hos distrikts- eller lokalpsykiatrien). Det kan også være man har modtaget social støtte fra en kommune (bostøtte, botilbud, dagtilbud m.v.). 

  Herudover skal man have et ønske om at bruge sine egne erfaringer til at støtte andre i at komme sig fra deres psykiske vanskeligheder. 

  Hvis du vil vide mere og måske i dialog med andre om Peer-arbejdet er noget for dig, kan du læse mere, og kontakte Peer netværket her.

  På forløbet arbejdes der ud fra en forudsætning om, at du ønsker eller allerede har Peer-arbejde. For at få mest ud af forløbet vil det være hensigtsmæssigt, at du har mulighed for at kunne eksperimentere med Peer-faglighed. 

  Du kan eksempelvis være uddannet social- og sundhedsassistent, håndværker eller have en helt anden baggrund. Du kan godt være på en form for forsørgelse, der er forenelig med deltagelse i modulet – dvs. skal aftale med evt. sagsbehandler, at modulet kan indgå i dit forløb.

 • ​På forløbet er der eksempler fra det sundhedsfaglige, sociale, pædagogiske samt hospitalsfeltet, herunder dine egne eksempler. Der er undervisning, erfaringsudveksling, diskussioner, gruppearbejde og konkrete cases. Nogle af underviserne har levede erfaringer med psykiske vanskeligheder. De fleste er uddannet på kandidat eller masterniveau, og få har Peer-erfaring, hvilket giver sparringsmuligheder.

  Datoer for forløbet kan ses i vedhæftede dokument under "Det faglige indhold".

  Litteratur
  Litteratur, film og cases i forhold til følgende temaer vil blive inddraget:
  • Borgere i udsatte positioner – kendetegn og levevilkår: Undersøgelser, teori og forskning ift. levevilkår og kendetegn herudover cases og film.
  • Relationens betydning for det professionelle møde med borgere i udsatte positioner: teori om relationsdannelse, bevaring og afslutning. Metoder, redskaber, cases og film ift. relationsarbejde med fokus på Peer-arbejdet og forandringspotentiale.
  • Mentaliseringsbaseret omsorg og pædagogik: forskning, teori, metoder og redskaber til at understøtte mentaliseringsarbejde ved inddragelse af cases.
  • Styrkelse af borgerens handlekompetence: gennem inddragelse af virksomme kommunikative metoder i samarbejde medborger, pårørende og øvrige samarbejdspartnere. Eksempelvis vil åben dialog, livshistoriefortælling, bevidning, recoverymetoder, kommunikation i forhold til at fremme empowerment samt metoder om didaktik og læring blive inddraget.
  • Arbejdsmiljø i relation til arbejdet i det psykiatriske og socialpædagogiske felt: Forskning og teori om arbejdsmiljø vil give dig baggrundsviden. Værktøjer til at fremme arbejdsmiljøet vil blive inddraget løbende gennem temaerne ovenfor.
  • Litteratur samt forskning om kompetencer samt kompetencekortlægningsmodel fra et EU Interregionalt projekt ”Yggdrasil”.
  • Du skal have en relevant adgangsgivende uddannelse svarende til en erhvervsakademiuddannelse eller en relevant videregående voksenuddannelse (VVU).
  • Samtidig skal du have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter endt uddannelse.

  Opfylder du ikke ovenstående krav, kan du også blive optaget på dine realkompetencer, hvis de anerkendes som svarende til adgangsbetingelserne. Læs mere om realkompetencevurdering.

  Omstillingsfonden: Uddannelsesstøtte til faglærte og ufaglærte
  Hvis du er ufaglært eller faglært, har du til og med 2021 mulighed for at få dækket dit deltagergebyr på moduler på akademiuddannelserne. Hvis modulet koster 10.000 kr. eller derunder er det gratis. Læs om de forskellige muligheder for at søge tilskud til efteruddannelse

Kontakt

hebn480x4802019.jpg

Administrativ kontakt

msec480x4802019.jpg

Faglig kontakt