Supervision med træning modul II - supervision og facilitering i gruppe

​Bliv skarp til at igangsætte og varetage supervision og coaching i din faglige praksis. Modulet ruster dig til at forandre din egen hverdag, gøre en forskel for borgere, patienter eller kolleger og skabe nye handlemuligheder. Modulet udgør Modul 2 i uddannelsesforløbet Supervision og coaching.

Sted

Aarhus

Pris

24000 kr.

Dato

29.08.2022 - 23.06.2023

Ansøgningsfrist

01.06.2022

Ledighed

Ledige pladser

Fakta

Om modulet

 • ​Når du har gennemført modulet, har du opnået grundlæggende kompetencer til at varetage strukturerede samtaler med patienter, kolleger og andre fagpersoner med forskellige problemstillinger.

  Du bliver bedre til at:

  • Inddrage den nyeste viden om teorier og metoder inden for systemisk supervision
  • Planlægge og gennemføre strukturerede samtaler med patienter, kolleger og andre fagpersoner
  • Håndtere krisesituationer og udfordrende relationer
  • Varetage supervision af grupper og teams
  • Indgå i tværfaglige og -sektorielle samarbejder

  Modulet udgør modul 2 i uddannelsesforløbet 'Supervision og coaching'. Uddannelsesforløbet giver 20 ECTS point og består af to moduler fra den socialfaglige og sundhedsfaglige diplomuddannelse - kombineret med et målrettet træningsforløb.

 • ​Jf. studieordningen på den sociale diplomuddannelse Vf5 ”Metoder i supervision inden for socialt arbejde”

  På modulet får du indsigt i forskellige metoder inden for supervision og coaching. Der vil være særligt fokus på at kunne arbejde med supervision af grupper og teams samt ledelse af refleksive møder, defusing og debriefing.

  Du får viden om:

  • Facilitering og procesledelse i den fagfaglige dialog – at være støttende, udfordrende, igangsættende og at give rum for refleksive processer
  • Interpersonelle relationers betydning for en supervisionsgruppe og gruppers dynamik
  • Anvendelse af supervisionsgruppens ressourcer til gavn for processen
  • Reflekterende teams og principper for almindelig gruppesamtale
  • Metoder i gruppesupervision
  • Håndtering af kritiske situationer og sekundær traumatisering

  I træningsforløbet kommer du særligt til at arbejde med at koble teoretiske aspekter til praktiske kommunikationsfærdigheder.

 • ​Forløbet henvender sig til dig, der har en pædagogisk funktion eller interesse for at skabe kvalitet og udvikling inden for det pædagogiske, sociale og sundhedsfaglige område. Du arbejder fx som sygeplejerske, socialrådgiver, sundhedsplejerske, pædagog, bioanalytiker, ergoterapeut, fysioterapeut, jordemoder, radiograf eller klinisk diætist.

 • Hvert modul er tilrettelagt med 8 moduler på 3 kombinerede undervisnings-, trænings- og studiegruppedage. Du skal derudover afsætte tid til at gennemføre praksistræningsforløb som supervisor eller coach i din egen praksis.

   

   
   
   
  • ​En relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en relevant videregående voksenuddannelse (VVU)
  • Mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse

  Fra 1. august 2019 og tre år frem gælder en forsøgsordning.
  Det betyder, at hvis du har en akademiuddannelse, så kan du søge direkte ind på en diplomuddannelse, hvis du:

  • har en akademiuddannelse som højeste forudgående uddannelse
  • har relevant erhvervserfaring på mindst fire år bag dig. Dvs. uanset om det er før, under eller efter akademiuddannelsen.
  • er i relevant beskæftigelse ved optag på diplomuddannelsen

  Ansøgere med andre og tilsvarende forudsætninger kan optages på baggrund af en realkompetencevurdering. Læs om realkompetencevurdering.

  OBS Dette er modul 2 i uddannelsesforløbet Supervision og coaching. Forløbet bygger på modul 1 og deltagelse forudsætter at du har gennemført modul 1 eller har tilsvarende kompetencer.

Kontakt

hebn480x4802019.jpg

Administrativ kontakt

bk480x4802019.jpg

Faglig kontakt