Tidlig relationsdannelse og trivsel i familier i sårbare og udsatte positioner

Er du optaget af trivsel i familier i sårbare og udsatte positioner, og vil du gerne udvikle dine specialiserede kompetencer i tidlig relationsdannelse og familietrivsel set ud fra et sundhedsfremmende og forebyggende perspektiv. Så tag modulet i tidlig relationsdannelse og trivsel i familier i sårbare og udsatte positioner, hvor fokus er på at styrke det udviklingsstøttende samspil, så du kan bidrage til at kvalificere sundhedsplejens praksis.

Sted

Aarhus

Pris

15000 kr.

Dato

10.08.2023 - 28.11.2023

Ansøgningsfrist

06.06.2023

Ledighed

Ledige pladser

Sted

Aarhus

Pris

15000 kr.

Dato

26.08.2024 - 13.12.2024

Ansøgningsfrist

06.06.2024

Ledighed

Ledige pladser

Fakta

Om modulet

 • Når du har gennemført modulet, har du opdateret viden om børns udvikling og trivsel i de første leveår og om det udviklingsstøttende samspil. Med afsæt i den viden vil du kunne vurdere børns og forældrenes samspilskompetencer og iværksætte interventioner i familier i sårbare og udsatte positioner.

  Du opnår kompetencer inden for:

  • Vurdering af børns psykologiske udvikling og trivsel
  • Forældres trivsel og muligheder for at indgå i udviklingsstøttende samspil
  • Børns tilknytningsadfærd
  • Formidling af børns og forældres sundhed og trivsel til samarbejdspartnere
  • Socioøkonomiske og kulturelle forhold i familien
  • Risiko-og beskyttelsesfaktorer
  • Iværksættelse af tidlige indsatser

  For at styrke udviklingsindsatserne og udbyttet af modulet er der planlagt et kick-off møde den 10. august 2023 samt en implementeringsdag den 16. maj 2024 for kommende studerende og ledere.​

 • På modulet får du indsigt i trivselsbegrebet, og der er særligt fokus på forældretrivsel, og hvordan denne kan påvirke børns tidlige trivsel og udvikling. Du får viden om børns tidlige psykologiske udvikling, samspil og tilknytningens betydning.

  I modulet indgår:

  • Tilknytning og tilknytningsadfærd
  • Samspil, affektiv afstemning og intersubjektivitet
  • Mentalisering
  • Neuropsykologi og neuropædagogik
  • Trivselsbegrebet
  • Risiko-og beskyttelsesfaktorer
  • Kommunikation, opsporing og interventioner
  • Forebyggende og sundhedsfremmende perspektiver på socioøkonomiske og kulturelle faktorer
 • Modulet er relevant for sundhedsplejersker, der arbejder med tidlig indsats i familier i sårbare og udsatte positioner, og som ønsker at styrke sine kompetencer i at observere og vurdere børns udvikling og forældres trivsel.  

 • ​Undervisningen er tilrettelagt som en kombination af oplæg, dialog og strukturerede refleksioner. Der sættes fokus på at inddrage praksisperspektiver fra sundhedsplejen, og hvordan den nye viden kan skabe nye handlemuligheder og forandringer i praksis.  
   

 • ​Du skal være uddannet sundhedsplejerske og mindst have 2 års erhvervserfaring som sundhedsplejerske.

  • Du skal have en relevant adgangsgivende uddannelse svarende til en erhvervsakademiuddannelse eller en relevant videregående voksenuddannelse (VVU).
  • Samtidig skal du have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter endt uddannelse.

  Opfylder du ikke ovenstående krav, kan du også blive optaget på dine realkompetencer, hvis de anerkendes som svarende til adgangsbetingelserne. Læs om realkompetencevurdering.

   

Kontakt

hved480x4802019.jpg

Administrativ kontakt

lito480x480_2021.jpg

Faglig kontakt