Tidlig relationsdannelse og trivsel i familier i sårbare og udsatte positioner

​Er du optaget af trivsel i familier i sårbare og udsatte positioner? Vil du have nyeste viden om børns tidlige udvikling? Fokus er på at styrke det udviklingsstøttende samspil, så du kan bidrage til at kvalificere sundhedsplejens praksis.

Sted

Aarhus

Pris

13750 kr.

Dato

07.02.2022 - 06.05.2022

Ansøgningsfrist

15.11.2021

Ledighed

Ledige pladser

Fakta

Om modulet

 • Når du har gennemført modulet, har du opdateret viden om børns udvikling og trivsel i de første leveår og om det udviklingsstøttende samspil. Med afsæt i den viden vil du kunne vurdere børns og forældrenes samspilskompetencer og iværksætte interventioner i famlier i sårbare og udsatte positioner.

  Du opnår kompetencer indenfor:

  • vurdering af børns psykologiske udvikling og trivsel
  • forældres trivsel og muligheder for at indgå i udviklingsstøttende samspil
  • børns tilknytningsadfærd
  • formidling af børns og forældres sundhed og trivsel til samarbejdspartnere
  • socioøkonomiske og kulturelle forhold i familien
  • risiko-og beskyttelsesfaktorer
  • iværksættelse af tidlige indsatser  
  For at styrke udviklingsindsatserne og udbyttet af modulet er der planlagt et Kick off møde den 13.1 2022 samt en implementeringsdag den 7. 11 2022 for kommende studerende og ledere.​
  Ny pris 13.750,00 kr.
 • På modulet får du indsigt i trivselsbegrebet, og der er særligt fokus på forældretrivsel, og hvordan denne kan påvirke børns tidlige trivsel og udvikling. Du får viden om børns tidlige psykologiske udvikling, samspil og tilknytningens betydning.

  I modulet indgår:

  • Tilknytning og tilknytningsadfærd
  • Samspil, affektiv afstemning og intersubjektivitet
  • Mentalisering
  • Neuropsykologi og neuropædagogik
  • Trivselsbegebet
  • Risiko-og beskyttelsesfaktorer
  • Kommunikation, opsporing og interventioner
  • Forebyggende og sundhedsfremmende perspektiver på socioøkonomiske og kulturelle faktorer
 • ​Modulet er relevant for sundhedsplejersker, der arbejder med tidlig indsats i famlier i sårbare og udsatte positioner, og som ønsker at øge kompetencer i at observere og vurdere børns sunde udvikling og forældres trivsel. 

 • ​Undervisningen er tilrettelagt som en kombination af oplæg, dialog og strukturerede refleksioner. Der sættes fokus på at inddrage praksisperspektiver fra sundhedsplejen, og hvordan den nye viden kan skabe nye handlemuligheder og forandringer i praksis.  
   

 • ​Du skal være uddannet sundhedsplejerske og mindst have 2 års erhverserfaring som sundhedsplejerske.

  Du skal have en relevant adgangsgivende uddannelse svarende til en erhvervsakademiuddannelse eller en relevant videregående voksenuddannelse (VVU). Samtidig skal du have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter endt uddannelse.
   
  Fra 1. august 2019 og tre år frem gælder en forsøgsordning. Det betyder, at hvis du har en akademiuddannelse, så kan du søge direkte ind på en diplomuddannelse, hvis du:
  • har en akademiuddannelse som højeste forudgående uddannelse
  • har relevant erhvervserfaring på mindst fire år bag dig. Dvs. uanset om det er før, under eller efter akademiuddannelsen
  • er i relevant beskæftigelse ved optag på diplomuddannelsen
  Opfylder du ikke ovenstående krav, kan du også blive optaget på dine realkompetencer, hvis de anerkendes som svarende til adgangsbetingelserne. Læs om realkompetencevurdering.

   

Kontakt

hved480x4802019.jpg

Administrativ kontakt

lito480x480_2021.jpg

Faglig kontakt