Tværprofessionelt samarbejde om tidlig indsats

​Vil du kvalificere den tidlige indsats hos familier i sårbare og udsatte positioner? Du kan udvikle dine kompetencer til at koordinere og facilitere det tværprofessionelle samarbejde, og aktivt styrke inddragelse af familien.

Sted

Aarhus

Pris

8900 kr.

Dato

28.08.2023 - 15.12.2023

Ansøgningsfrist

06.06.2023

Ledighed

Ledige pladser

Fakta

Om modulet

 • Når du har gennemført modulet, har du kompetencer til at analysere, facilitere og indgå i videreudvikling af det tværprofessionelle samarbejde, med inddragelse af familier i sårbare og udsatte positioner. Der vil være særlig fokus på din egen faglige rolle som sundhedsplejerske.

  Du opnår kompetencer indenfor:

  • facilitering af tværprofessionelt samarbejde med henblik på at styrke familiens trivsel
  • inddragelse familien i det tværprofessionelle samarbejde
  • afklaring af dit eget faglige bidrag i dette samarbejde
  • udvikling af tværprofessionelt samarbejde både i offentlig regi samt med NGO´er og
   civilsamfund
 • Modulet har fokus på nyeste viden om styrkelse af tværprofessionelt samarbejde, inddragelsen af familien og sundhedsplejerskens kompetencer.

 • ​Modulet er relevant for sundhedsplejersker, der arbejder med tidlig indsats i familier i sårbare og udsatte positioner.

 • Undervisningen er tilrettelagt som en kombination af oplæg, dialog og strukturerede refleksioner.

  Der sættes fokus på at inddrage praksisperspektiver fra sundhedsplejen, og hvordan den nye viden kan skabe nye handlemuligheder og forandringer i praksis.

  • Du skal have en relevant adgangsgivende uddannelse svarende til en erhvervsakademiuddannelse eller en relevant videregående voksenuddannelse (VVU).
  • Samtidig skal du have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter endt uddannelse.

  Du skal være uddannet sundhedsplejerske og mindst have 2 års erhvervserfaring som sundhedsplejerske.

  Opfylder du ikke ovenstående krav, kan du også blive optaget på dine realkompetencer, hvis de anerkendes som svarende til adgangsbetingelserne. Læs om realkompetencevurdering.

Kontakt

hved480x4802019.jpg

Administrativ kontakt

lito480x480_2021.jpg

Faglig kontakt