Undersøgelse- og udviklingsarbejde

​Sådan styrker du dine evner til at undersøge, evaluere og dokumentere egen og andres praksis i socialt arbejde. Få teoretisk indsigt i og forståelse for udviklingsarbejde, evaluering og undersøgelsesmetoder. Styrk din rolle som udvikler, undersøger og/eller evaluator i egen organisation.

Fakta

Om modulet

 • Når du har gennemført forløbet, har du kompetencer til at planlægge en faglig og metodisk undersøgelse af praksis. Du bliver også klædt på til at skrive den sociale diplomuddannelses afgangsprojekt.

  Du bliver bedre til at:

  • Igangsætte og planlægge udviklingsprojekter, evalueringer og undersøgelser
  • Vurdere viden fra andre udviklingsprojekter, evalueringer og undersøgelser
  • Varetage rollen som udvikler, undersøger og/eller evaluator i egen organisation
 • Jf. Ob2 Undersøgelse- og udviklingsarbejde

  På modulet arbejder du med forskellige metoder til at undersøge praksis, hvorved du lærer at vælge den mest hensigtsmæssige metode. Du lærer desuden at udarbejde en god problemformulering. Ved modulets afslutning står du med et færdigt projektdesign og er klar til at gå i gang med dit afgangsprojekt.

  Du arbejder med:

  • Projekt- og udviklingsopgaver
  • Dokumentations-, undersøgelses- og evalueringsmetoder
  • Din rolle som udvikler, undersøger og/eller evaluator
 • ​Modulet er for dig, der i dit daglige arbejde har berøring med det socialfaglige område. Du arbejder fx som socialrådgiver, lærer eller pædagog.
   

  • En relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en relevant videregående voksenuddannelse (VVU)
  • Mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse

  Fra 1. august 2019 og tre år frem gælder en forsøgsordning.
  Det betyder, at hvis du har en akademiuddannelse, så kan du søge direkte ind på en diplomuddannelse, hvis du:

  - har en akademiuddannelse som højeste forudgående uddannelse
  - har relevant erhvervserfaring på mindst fire år bag dig. Dvs. uanset om det er før, under eller efter akademiuddannelsen.
  - er i relevant beskæftigelse ved optag på diplomuddannelsen

  Ansøgere med andre og tilsvarende forudsætninger kan optages på baggrund af en realkompetencevurdering. Læs om realkompetencevurdering.

Kontakt

hebn480x4802019.jpg

Administrativ kontakt

chem480x4802019.jpg

Faglig kontakt