Vejledning, undervisning og udvikling i seksualvejledningen

​Vil du gerne styrke din identitet som seksualvejleder og samtidig skabe udvikling i din faglige praksis? Vær med til at skabe din egen dagligdag som seksualvejleder og borgerens liv og mulighedsrum for seksualitet.

Sted

Aarhus

Pris

13000 kr.

Dato

27.01.2025 - 20.06.2025

Ansøgningsfrist

15.11.2024

Ledighed

Ledige pladser

Fakta

 • Uddannelsestype
  Modul
 • Eksamensform
  Skriftlig opgave og mundtlig eksamen
 • ECTS
  10
 • Modulkategori
  Valgmodul
 • Indgår i
  Den sociale diplomuddannelse

Om modulet

 • ​Når du har gennemført modulet, har du styrket dine kompetencer som seksualvejleder. Du styrker din identitet som seksualvejleder, og modulet giver dig mulighed for at etablere dig som videnperson i din daglige praksis. Desuden får du fokus på kontinuerligt arbejde med udvikling af din egen praksis med afsæt i et fagligt blik på borgerens seksualitet.

  Du bliver bedre til at:

  • Udvikle og implementere seksualvejledning i din praksis
  • Udarbejde og vedligeholde seksualpolitik
  • Udføre vejlednings-, formidlings- og undervisningsopgaver
  • Forstå udviklings-, forandrings- og læreprocesser
  • Give sparring til borgeren, pårørende og kolleger om svære emner
 • Jf. studieordningen: Vf9 Vejledning, undervisning og udvikling i seksualvejledningen

  Modulet kvalificerer dig til at håndtere din rolle som seksualvejleder. Du får indsigt i formidling og undervisning og lærer, hvordan du kan omsætte det i daglig praksis. Desuden bliver du i stand til at igangsætte udviklings- og forandringsprocesser inden for seksualvejledning.

  Du arbejder med:

  • Vejlederrollen og -identiteten i en mulig dobbeltfunktion – som både vejleder i seksualitet og fx pædagogisk eller social- og sundhedsfaglig medarbejder
  • Vejledning som pædagogisk intervention i modsætning til terapi/behandling
  • Implementering og vedligeholdelse af seksualpolitikker
  • Formidling af og undervisning i seksualitet som tabuiseret emne
  • Udviklings-, forandrings- og læreprocesser på individ- og gruppeniveau

  På modulet er der rig mulighed for at inddrage dine erfaringer fra dit arbejdsliv og få nye perspektiver herpå.

 • ​Modulet henvender sig til personale inden for social- og sundhedsområdet, der arbejder med borgere i dag/døgntilbud, med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne – herunder også borgere med autisme, ADHD, senhjerneskade og/eller psykiske lidelser.

 • ​For at blive optaget direkte på et diplommodul skal du have gennemført én af følgende uddannelser, suppleret med 2 års relevant erhvervserfaring efter endt adgangsgivende uddannelse:

  • ​Erhvervsakademiuddannelse
  • Akademiuddannelse​​
  • Bachelor- eller professionsbacheloruddannelse
  • Kandidatuddannelse
  • En anden relevant videregående uddannelse på mindst samme niveau som en af ovenstående uddannelser 

  Har du andre og tilsvarende forudsætninger, kan du søge om optagelse på baggrund af en realkompetencevurdering. Læs om realkompetencevurdering her.​​

Kontakt

hebn2024_480x480.jpg

Administrativ kontakt

Avatar-profilbillede-M480x480.jpg

Faglig kontakt