Almen Pædagogik

Vil du styrke dine kvalifikationer i pædagogisk virksomhed? Tag uddannelsesretningen Almen pædagogik, så kan du i tæt samspil med praksis udvikle dine kompetencer i uddannelsesplanlægning, undervisning og pædagogisk udvikling.

Om retningen

 • Uddannelsesretningen ’Almen pædagogik’ bidrager til at vinkle din pædagogiske diplomuddannelse i en retning, som er særlig relevant for dig. Du får viden om den nyeste forskning og professionsviden indenfor det almen pædagogiske område.

  Du bliver bedre til at:

  • Formidle viden og indsigt i uddannelse, undervisning og læring
  • Håndtere og indgå i faglige drøftelser - både i professionelle lag og i en større offentlighed
  • Deltage i og lede uddannelsesplanlægning og pædagogisk udvikling
  • Tilrettelægge, gennemføre og evaluere læreprocesser
  • Analysere almene pædagogiske problemstillinger og begrunde valg af løsningsforslag
  • Anvende analytiske og kritiske tilgange til almen pædagogisk forskning og professionsviden
 • Denne uddannelsesretning er for dig, som er lærer, pædagog eller dig med en mellemlang videregående uddannelse, der arbejder eller ønsker beskæftigelse inden for pædagogisk virksomhed.

 • ​Almen pædagogik er en uddannelsesretning under den pædagogiske diplomuddannelse.

  Vil du tage en fuld pædagogisk diplom med specialisering i almen pædagogik, så består uddannelsen samlet set af en række obligatoriske moduler fra den pædagogiske diplomuddannelse, en række retningsspecifikke moduler og et afgangsprojekt.

  De retningsspecifikke moduler for denne retning er:

  • Socialisering, læring og undervisning
  • Pædagogik og filosofi
  • Didaktik
  • Pædagogfaglighed og læreprocesser
  • Pædagogkompetencer og dansk
  • Pædagogkompetencer og grundlæggende matematik
  • Udeskole didaktik

  Alle moduler har et omfang på 10 ECTS point. De moduler vi udbyder varierer fra semester til semester. Du finder de aktuelle retningsspecifikke moduler længere nede på siden. Klikker du dig videre ind på selve modulet, kan du læse mere om det faglige indhold.

  De generelle informationer omkring den pædagogiske diplomuddannelse – fx opbygning, adgangskrav samt obligatoriske og fælles valgfri moduler – finder du under den pædagogiske diplomuddannelse.

Kontakt

ulke480x4802019.jpg

Administrativ kontakt

heto2018480x480.jpg

Studievejleder