Uddannelse

Akademiuddannelsen i beskæftigelse

Ønsker du at blive endnu dygtigere til dit arbejde inden for beskæftigelsesområdet eller at kvalificere dig til at varetage sagsbehandling og udviklingsopgaver i jobcentre, a-kasser eller faglige organisationer? Så er akademiuddannelsen i beskæftigelse noget for dig. Vær opmærksom på, at uddannelsen ikke udbydes aktuelt. Kontakt studiekoordinator Edda Luth, hvis du er interesseret i at høre om uddannelsen eller ønsker at rekvirere et forløb til din arbejdsplads.

Akademiuddannelsen i beskæftigelse

Teskt under billede

Du tilegner dig nye værktøjer til at vurdere og håndtere faglige problemstillinger og udvikler dine generelle kompetencer inden for beskæftigelsesindsatsen.

Edda Luth, Adjunkt, VIA University College

Om uddannelsen

 • Du tilegner dig nye kompetencer i arbejdet med ledige i jobcentre, a-kasser, faglige organisationer eller hos anden aktør. Du lærer at definere og håndtere praksisnære problemstillinger inden for beskæftigelsesområdet og varetage funktioner både på generelt niveau og inden for særlige områder i beskæftigelsesindsatsen.

  Dit udbytte:

  • Opdatering på aktuelle beskæftigelsespolitiske indsatsområder.
  • Nye redskaber og teknikker til beskæftigelsesrettet kommunikation og vejledning.
  • Viden om jobcentres juridiske ramme og rolle.
  • Styrket evne til at afklare ressourcer, kompetencer og potentiale hos de ledige.
  • Kompetencer i netværksskabelse og virksomhedssamarbejde.
  • En akademigrad, som giver dig adgang til flere diplomuddannelser.
  • Netværk med andre professionelle inden for beskæftigelsesområdet.

  Vi inddrager dine erfaringer i undervisningen, og du får rig mulighed for at afprøve dine nye kompetencer undervejs.

  Akademiuddannelse i beskæftigelse udbydes i samarbejde med Professionshøjskolen Metropol, UC Lillebælt og UC Syddanmark.

 • Uddannelsen giver 60 ECTS point og svarer til ét års fuldtidsstudie.

  Studiet er tilrettelagt som deltidsuddannelse, så du nemt kan forene videreuddannelse med både familieliv og job. Du kan også tage uddannelsen som fuldtidsstuderende på ét år med mulighed for at søge SVU, eller du kan nøjes med at tage enkelte moduler som efteruddannelse

  Uddannelsen består af:

  • 2 obligatoriske moduler svarende til 20 ECTS point
  • 3 valgfrie moduler svarende til 30 ECTS point
  • 1 obligatorisk afgangsprojekt svarende til 10 ECTS point

  Du kan tage modulerne i vilkårlig rækkefølge, men vi anbefaler, at du starter med et af de obligatoriske moduler.

  De valgfrie moduler og afgangsprojektet giver dig mulighed for at specialisere dig inden for tematikker, som er særligt relevante for dig, eksempelvis kommunikation, mentorskab, sygefravær eller virksomhedskontakt. 

  Du kan også tage moduler uden for uddannelsens faglige område, dog højst 15 ECTS point.

  OBS: Vær opmærksom på, at uddannelsen ikke udbydes aktuelt. Kontakt studiekoordinator Edda Luth, hvis du er interesseret i at høre om uddannelsen eller ønsker at rekvirere et forløb til din arbejdsplads.

  Læs mere om Akademiuddannelsen i beskæftigelse

 • Uddannelsen er for dig, der arbejder med, eller ønsker at arbejde med, ledige i et jobcenter, a-kasse, en faglig organisation eller hos anden aktør.
   
  Omstillingsfonden: Uddannelsesstøtte til faglærte og ufaglærte
  Hvis du er ufaglært eller faglært, har du til og med 2021 mulighed for at få dækket dit deltagergebyr på moduler på akademiuddannelserne. Hvis modulet koster 10.000 kr. eller derunder er det gratis. Læs mere om dine muligheder her.
  • En relevant erhvervsuddannelse, en relevant grunduddannelse for voksne (GVU) eller en gymnasial uddannelse.
  • Mindst 2 års erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse. Hvis du har en relevant erhvervsuddannelse, medregnes relevant erhvervserfaring opnået samtidig med denne.

  Ansøgere med andre og tilsvarende forudsætninger kan optages på baggrund af en realkompetencevurdering. Læs om realkompetencevurdering.

 • Du tilmelder dig ikke en hel akademiuddannelse på én gang. Du tilmelder dig et eller flere af de aktuelle moduler og gennemfører på den måde uddannelsen i det tempo, der passer dig.

  Vær opmærksom på, at uddannelsen ikke udbydes aktuelt. Kontakt studiekoordinator Edda Luth, hvis du er interesseret i at høre om uddannelsen eller ønsker at rekvirere et forløb til din arbejdsplads.

  OBS! Er du ny studerende skal du ved tilmelding vedhæfte dokumentation for adgangsgivende uddannelse og erhvervserfaring. Det kan fx være: 
  Uddannelse: Uddannelsesbevis eller uddannelsesudskrift.
  Erhvervserfaring: Seneste lønseddel med anciennitet eller officiel bekræftelse fra virksomheden.

Kontakt

salu480x4802019.jpg

Administrativ kontakt

emlu480x480.jpg

Faglig kontakt

heto2018480x480.jpg

Studievejleder