Diplom i procesledelse

Ønsker du at blive en af de allerdygtigste til at lede møder, processer og medarbejdere i forbindelse med fx organisationsudvikling, projektledelse eller medarbejder- og teamudvikling? Så er Diplomuddannelsen i procesledelse noget for dig. Igennem uddannelsen får du en hel palette af velafprøvede redskaber til at skabe udvikling, læring og forandring med brug af coaching og facilitering af dialogiske processer.

Om uddannelsen

 • Hvis du i dit job jævnligt har til opgave at skulle flytte noget – fx nå et konkret mål, udvikle nyt eller skabe forandring, kræver det i en kompleks og foranderlig verden meget mere end blot at planlægge, bane vejen og styre fremad. Du skal nemlig også kunne ”flytte nogen”.

  Det handler derfor også om, at du kan samskabe, koordinere og spille de involverede gode under selve processen, så I når frem til resultater og løsninger, hvor alle involverede har bidraget og føler et stort ejerskab. Ejerskab er nemlig nøglen til succesfuld udvikling og forandring.

  På Diplomuddannelsen i procesledelse får du kendskab til de spilleregler, der gør sig gældende, når det handler om at få mennesker til at engagere sig og tage ansvar for beslutninger, handlinger og løsninger, som skal føres ud i livet. Du får alle de teoretiske og praktiske færdigheder, du har brug for, for at kunne igangsætte og implementere vellykkede organisatoriske lærings- og forandringsprocesser - ikke kun i grupper og teams, men også i en til en relationer. Desuden giver uddannelsen dig kompetencer ud i ledelse og styrker dig som leder og facilitator.

  Kort sagt gør diplom i procesledelse dig i stand til at få bragt forskellige interesser, viden, bidrag og hensyn i spil, når du skal lede mennesker og processer i en ønsket retning. Når du har gennemført uddannelsen står du godt rustet til at:

  • kunne analysere og forstå, hvad der er på spil i mellemmenneskelige relationer, når mennesker skal udvikle sig sammen og lære nyt sammen
  • lede og facilitere kreative og innovative processer
  • lede forandrings- og udviklingsprocesser på et dialogisk grundlag
  • kommunikere og samarbejde på en effektiv og hensigtsmæssig måde
  • gennemføre coachende samtaler med sigte på at udvikle individer og grupper
  • navigere i organisationens krydsfelt, mellem bl.a. linjeledelse, faglig ledelse og specialister.

  Uddannelsens særlige faglige profil er en række dialogbaserede tilgange og teknikker til det at skabe læring, forandring og udvikling i organisationer.

  På Diplom i procesledelse bliver du en del af et levende studiemiljø, hvor vi arbejder med aktionsbaseret læring. Det betyder, at du ved at eksperimentere med små konkrete prøvehandlinger (kaldet aktioner) i dit daglige arbejde, udvikler din egen praksis som en del af studiet. I undervisningen skaber vi rum for og tid til, at du kan reflektere over de erfaringer, du gør dig – enten med udgangspunkt i egne iagttagelser eller andres observationer af aktionerne.

  Aktionslæring bygger på den antagelse, at du gennem systematiske undersøgelser af egen virkelighed kan producere relevant og praksisnær viden om, hvad der virker lokalt, som kan deles og formidles til andre, og som kan bidrage til en positiv forandring.  

 • Diplom i procesledelse er en skræddersyet diplomuddannelse, der udbydes indenfor rammerne af fleksible forløb inden for videregående uddannelser for voksne.

  Diplom i procesledelse er sammensat af udvalgte moduler fra diplomuddannelsen i projektledelse og diplomuddannelsen i ledelse med øje for dig, der gerne vil specialiseres i procesledelse. Og du får som noget helt unikt tilknyttet en professionel sparringspartner, der følger dig gennem hele uddannelsen.

  Nedenstående grafik viser diplomuddannelsens opbygning. Vi anbefaler, at du starter med modulet ”Den professionelle proceskonsulent”, der danner basis for resten af uddannelsen. De efterfølgende fem moduler, der alle er obligatoriske, bygger ovenpå og videreudvikler dit konsultative fundament. Uddannelsen afsluttes med et afgangsprojekt.

  Dette er ALT tekst 

  Modulerne i diplomuddannelsen

  Den professionelle proceskonsulent giver dig grundlæggende og bred viden om og træning i procesledelse og proceskonsultation.

  Kommunikation og teamrelationer giver dig handlekompetencer inden for kommunikation med fokus på bl.a. teamsamarbejde og motivation.

  Coaching – læring og udvikling stiller skarpt på, hvordan du kan bruge den udviklende samtale som procesledelsesværktøj.

  Facilitering af innovative processer og kreativ problemløsning træner dig som facilitator i at kunne frigøre viden og erfaring hos deltagere i udviklingsmøder, workshops, projektmøder og lignende.

  Ledelse af forandringsprojekter gør dig i stand til at forstå og i praksis håndtere forandringsprojekter i organisationer, bl.a. med perspektiv på modstand og mulige konflikter.

  Kommunikation og organisation giver dig viden om, hvordan du som intern/ekstern procesleder håndterer samspillet mellem procesdeltagerne og organisationens øvrige aktører, f.eks. linjeledere og projektledere.

  Afgangsprojektet skaber den røde tråd mellem de enkelte modulers fagfokus og tager afsæt i refleksioner og undersøgelser vedr. et konkret gennemført procesforløb med dig som procesleder.

  Er du endnu mere nysgerrig på, hvad procesledelse er og kan? Så læs mere i VIAs guide til procesledelse her.

 • Proceslederuddannelsen er for dig, der fx arbejder med organisatoriske udviklingsopgaver, projektledelse, facilitering af innovative processer, ledelse og udvikling af medarbejdere og teams, faglig koordinering eller undervisning og vejledning.

  Uddannelsen giver dig et stærkt bredt fundament - både teoretisk og praktisk – inden for felter som den dialogbaserede samtale, forandringsledelse, procesledelse, coaching, læring og udvikling samt kommunikation og teamrelationer. Du kan hermed både arbejde som fx leder, procesleder, proceskonsulent, projektleder, konsulent, HR-medarbejder, underviser, teamkoordinator, forandringsagent mv.

 • For at blive optaget direkte på en diplomuddannelse skal du have gennemført én af følgende uddannelser, suppleret med 2 års relevant erhvervserfaring efter endt adgangsgivende uddannelse:

  • Erhvervsakademiuddannelse
  • Akademiuddannelse
  • Bachelor- eller professionsbacheloruddannelse
  • Kandidatuddannelse
  • En anden relevant videregående uddannelse på mindst samme niveau som en af ovenstående uddannelser 

  Har du andre og tilsvarende forudsætninger, kan du søge om optagelse på baggrund af en realkompetencevurdering. Læs om realkompetencevurdering.

 • Du kan ikke tilmelde dig hele diplomuddannelsen på én gang. Du tilmelder dig i stedet løbende et eller flere moduler og gennemfører på den måde uddannelsen i det tempo, der passer dig.

  Du kan se alle aktuelle moduler på uddannelsen længere nede på siden. Klikker du dig videre ind på selve modulet, får du her en kort beskrivelse af udbyttet og det faglige indhold. Det er også her du finder alle de praktiske oplysninger og kan tilmelde dig. 

  Betaling for uddannelsen falder i rater og følger de moduler, du tager. Du betaler således løbende for de moduler, du tager.

  OBS! hvis du er ny studerende skal du ved første tilmelding vedhæfte dokumentation for adgangsgivende uddannelse og erhvervserfaring. Det kan fx være:

  Uddannelse: Uddannelsesbevis eller uddannelsesudskrift.
  Erhvervserfaring: Seneste lønseddel med anciennitet eller officiel bekræftelse fra virksomheden.

Guide om procesledelse

Guide om procesledelse

Læs denne guide og find ud af, hvordan du kan gøre brug af procesledelse, hvis du fx leder forandringsprojekter, udviklings- og innovationsprocesser eller skal udvikle medarbejdere og teams.

Kontakt

helk480x4802019.jpg

Administrativ kontakt

niha480x4802019.jpg

Faglig kontakt

thp480x480.jpg

Faglig kontakt

agra480x480.jpg

Studievejleder