Diplom i skat

Vil du videreudvikle dine kompetencer inden for det skattefaglige område? Med en diplom i skat bliver du fagligt opdateret, kommunikativt skarp og mere løsningsorienteret inden for de forskellige hjørner af skatteområdet.

Du får et solidt fundament inden for det skattefaglige område og kommer helt tæt på virkeligheden. Konkrete redskaber gør dig i stand til at håndtere de mest komplekse skatteretslige udfordringer, du møder i din hverdag.

Morten Dahl Bøhm, Uddannelsesleder

Om uddannelsen

 • ​Det skattefaglige område indeholder mange grene, og med en diplom i skat kan du bidrage med din særlige faglighed på det offentlige såvel som det private arbejdsmarked. Det kan være SKAT, revisions- og advokatfirmaer eller andre virksomheder med skattefaglige opgaver og problemstillinger. Det kræver både stor faglighed og en stor kommunikationsindsats, og derfor indeholder uddannelsen teorier og metoder inden for det kommunikative felt – både skriftligt og mundtligt, hvor videndeling og samarbejde er i fokus.

  Du kan selv udvælge de moduler, der giver mening for dig, og dermed får du et skattefagligt grundlag, mens du bliver specialiseret i enkelte områder. Du har altså en unik mulighed for at tage enkelte moduler, og på den måde blive fagligt løftet inden for det, du finder relevant.

  Med teorier, metoder og praksisnære opgaver bliver du i stand til at identificere og vurdere problemstillinger inden for de juridiske, økonomiske og samfundsfaglige hjørner af den skattefaglige praksis. Du opnår samtidig kompetencer til at vælge og begrunde dine valg, mens du også bliver løsningsorienteret i din anvendelse af din indsamlede erfaring.

 • ​Du kan vælge at tage hele uddannelsen eller blot enkelte moduler herfra. Diplom i skat svarer til ét studenterårsværk, som er 60 ECTS-point. Det inkluderer undervisning, forberedelse, selvstudier, opgaveløsning, eksamen, etc. Uddannelsen gennemføres som udgangspunkt som en deltidsuddannelse over tre år med én undervisningsdag om ugen.

  Uddannelsen består af fire obligatoriske moduler til sammenlagt 20 ECTS-point:

  Derudover skal der vælges fem valgfri moduler til en samlet sum af 25 ECTS-point. Valgmodulerne er inddelt i fem faglige spor bestående af:

  • Skattesøjlen
  • Momssøjlen
  • Afgiftssøjlen
  • Toldsøjlen
  • Inddrivelsessøjlen

  Uddannelsen afsluttes med et afgangsprojekt, der tæller 15 ECTS.

  Læs mere om Diplom i skat

 • ​Du arbejder inden for det skattefaglige område, og kan fx være ansat i SKAT, skatteankestyrelsen eller i det private i eksempelvis revisions-, rådgivnings- eller advokatbranchen.

 • For at blive optaget direkte på en diplomuddannelse skal du have gennemført én af følgende uddannelser, suppleret med 2 års relevant erhvervserfaring efter endt adgangsgivende uddannelse:

  • Erhvervsakademiuddannelse
  • Akademiuddannelse
  • Bachelor- eller professionsbacheloruddannelse
  • Kandidatuddannelse
  • En anden relevant videregående uddannelse på mindst samme niveau som en af ovenstående uddannelser

  VIA kan dog optage ansøgere, der ikke har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse som ovenfor nævnt, men som ud fra en konkret vurdering skønnes at have uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles hermed.

  Ved relevant erhvervserfaring forstås beskæftigelse med enten rådgivning, regnskab eller revision inden for skat, moms, told eller afgifter hos offentlige myndigheder eller i private virksomheder.

  Opfylder du ikke ovenstående krav, kan du også blive optaget på dine realkompetencer, hvis de anerkendes som svarende til adgangsbetingelserne. Læs om realkompetencevurdering.

 • ​Du tilmelder dig ikke en hel diplomuddannelse på én gang. Du tilmelder dig i stedet løbende et eller flere moduler og gennemfører på den måde uddannelsen i det tempo, der passer dig.

  Du kan se alle aktuelle moduler på uddannelsen længere nede på siden. Klikker du dig videre ind på selve modulet, får du her en kort beskrivelse af udbyttet og det faglige indhold. Det er også her du finder alle de praktiske oplysninger og kan tilmelde dig.

  OBS! hvis du er ny studerende skal du ved første tilmelding vedhæfte dokumentation for adgangsgivende uddannelse og erhvervserfaring. Det kan fx være:
  Uddannelse: Uddannelsesbevis eller uddannelsesudskrift.
  Erhvervserfaring: Seneste lønseddel med anciennitet eller officiel bekræftelse fra virksomheden.

Kontakt

askr480x4802019.jpg

Administrativ kontakt

MODB480x480.jpg

Faglig kontakt

480x480-katerina-Rørbæk-Jakobsen-(ktrj).jpg

Studievejleder