Diplomuddannelse i psykiatri

Tag hele eller dele af diplomuddannelsen i psykiatri og få styrket din faglighed i det komplekse arbejde. Sæt din kompetencer og færdigheder i spil og bliv styrket i relationelt at kunne koordinerer tiltag i samarbejdet med borgeren.

Undervisningen giver mig et rum til at skærpe min faglighed og udforske mit arbejdsområde. Jeg får muligheden for at gribe fat i konkrete udfordringer, hvormed jeg får mulighed for at arbejde videre i praksis og kvalificere praksis. At være i gang med en diplom i psykiatri gør min hverdag mere spændende og udfordrende.

Lene Blomquist Kuntz, Socialrådgiver
Efteruddannelse - ja tak

Vidste du at...

Fra 2024 har du mulighed for at søge tilskud fra Omstillingsfonden til Diplomuddannelsen i psykiatri? Det betyder, at du vil kunne få op til 10.000 kr. i tilskud, når du tilmelder dig et diplommodul.

Om uddannelsen

 • Med en målrettet uddannelse inden for psykiatri sikrer du dig en øget specialistforståelse, et bredere fagperspektiv samt nye faglige kompetencer.

  Du bliver kvalificeret til at indgå i tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde om og med borgere med psykiatriske problemstillinger.

  Dit udbytte:

  • Bedre evne til at beskrive, analysere, vurdere, dokumentere og formidle problemstillinger fra praksis.
  • Kompetencer til at begrunde og formidle valgte handlemuligheder sundhedsfaglige, sociale og beskæftigelse der relaterer til psykiatrisk praksis.
  • Færdigheder til at kunne håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer.
  • Ny viden, så du kan udvikle egen praksis og indgå i faglige, tværfaglige, tværsektorielt samt tværprofessionelle samarbejder.

  På uddannelsen vægter vi samspillet mellem dine praksiserfaringer, teori/ny viden og praksisbearbejdning meget højt.

 • Diplomuddannelsen giver 60 ECTS point og svarer til ét års fuldtidsstudie.

  Du vælger selv i hvilket tempo, du vil gennemføre uddannelsen, blot du er færdig inden for seks år. På den måde kan du nemt forene videreuddannelse med familieliv, interesser og karriere. Du kan også vælge kun at tage enkelte af vores moduler som videreuddannelse.

  Uddannelsen består af:

  • 2 obligatoriske moduler
  • En række valgfrie moduler
  • 1 afgangsprojekt

  Med de valgfrie moduler og afgangsprojektet får du mulighed for at målrette din uddannelse inden for temaer, som er særligt relevante for dig. Vil du gerne tage et modul, som ligger uden for uddannelsens faglige område, kan du også det - svarende til højst 15 ECTS point. 

  De aktuelle moduler og studieordningen finder du længere nede på siden. I studieordningen finder du blandt andet en generel oversigt over alle de moduler, der indgår i uddannelsen.

  Om psykiatriområdet i VIA

  I VIA er vores tiltag på hele psykiatriområdet ift. diplomuddannelse, kurser, temadage og konsulentydelser baseret på et borgerperspektiv og på et tværprofessionelt og komplekst perspektiv. Vores vision er at arbejde med sammenhængende forløb både tværsektorielt og i forhold til det levede hverdagsliv.

  Vores fornemmeste opgave, er at skabe forløb der giver mening for borgerne, netværket, pårørende og herigennem for din praksis. Vi arbejder konstant med at følge med i, hvilke behov der er og opstår i praksis. Hvis du ønsker at bidrage med dine tanker, om hvad der er behov for på psykiatriområdet, hører vi rigtig gerne fra dig! Kontakt retningsansvarlig Marianne Træbing Secher (se kontaktoplysninger nederst på siden).

  Læs mere om Diplomuddannelse i psykiatri

 • Diplomuddannelsen i psykiatri er relevant for dig, der beskæftiger dig med mennesker med psykiske lidelser i alle dele af det psykiatriske arbejdsområde. Den er tillige relevant for hvis du beskæftiger dig mere generelt med sundhedsfaglige, sociale eller pædagogiske indsatser, hvor du møder borgere med psykiatriske lidelser eller sårbarheder.

 • For at blive optaget direkte på en diplomuddannelse skal du have gennemført én af følgende uddannelser, suppleret med 2 års relevant erhvervserfaring efter endt adgangsgivende uddannelse:

  • Erhvervsakademiuddannelse
  • Akademiuddannelse
  • Bachelor- eller professionsbacheloruddannelse
  • Kandidatuddannelse
  • En anden relevant videregående uddannelse på mindst samme niveau som en af ovenstående uddannelser

  Opfylder du ikke ovenstående krav, kan du også blive optaget på dine realkompetencer, hvis de anerkendes som svarende til adgangsbetingelserne. Læs om realkompetencevurdering.

 • Du tilmelder dig ikke en hel diplomuddannelse på én gang. Du tilmelder dig i stedet løbende et eller flere moduler og gennemfører på den måde uddannelsen i det tempo, der passer dig.

  Du kan se alle aktuelle moduler på uddannelsen længere nede på siden. Klikker du dig videre ind på selve modulet, får du her en kort beskrivelse af udbyttet og det faglige indhold. Det er også her, du finder alle de praktiske oplysninger og kan tilmelde dig.

  OBS! hvis du er ny studerende skal du ved første tilmelding vedhæfte dokumentation for adgangsgivende uddannelse og erhvervserfaring. Det kan fx være:
  Uddannelse: Uddannelsesbevis eller uddannelsesudskrift.
  Erhvervserfaring: Seneste lønseddel med anciennitet eller officiel bekræftelse fra virksomheden.

Kontakt

avhp480x480.jpg

Administrativ kontakt

emc480x4802019.jpg

Faglig kontakt

480x480-katerina-Rørbæk-Jakobsen-(ktrj).jpg

Studievejleder