Diplomuddannelsen i offentlig forvaltning og administration

Vil du have nye kompetencer og viden, så du kan blive mere sikker i at koordinere og planlægge implementeringsprojekter- og udviklingsorienterede opgaver, indgå i tværsektorielt samarbejde, understøtte et godt arbejdsmiljø, udføre korrekt sagsbehandling eller generelt bidrage proaktivt inden for den offentlige sektor. Så er diplomuddannelsen i offentlig forvaltning og administration noget for dig. Du får et stærkt fagligt netværk med de øvrige deltagere, da vi har tilrettelagt uddannelsen, så du får mulighed for at følges med nogle af de samme studerende på de obligatoriske moduler, og evt. videre på valgmodulerne.

At tage en diplom i offentlig forvaltning og administration har givet mig en hel masse viden, og en god forståelse af det sted jeg arbejder.

Anne Chapion, Norddjurs Kommune

Om uddannelsen

 • Du lærer håndværket ”at være lærende” samtidig med, at du øger dine specialist kompetencer. Det giver dig større sikkerhed, når du skal koordinere og planlægge implementeringsprojekter- og udviklingsorienterede opgaver, indgå i tværsektorielt samarbejde, understøtte et godt arbejdsmiljø, udføre korrekt sagsbehandling eller generelt bidrage proaktivt i udviklingen af den offentlige sektor.

  Dit udbytte:

  • Viden om centrale organisations- kommunikations- og samfundsvidenskabelige teorier
  • Samfundsvidenskabelige undersøgelsesmetoder
  • Indsigt i nyeste tendenser inden for fx arbejdsmiljø og styring i den offentlige sektor
  • Digitaliseringsværktøjer
  • Færdigheder i at definere, analysere og diskutere praksisproblemstillinger fra egen og andres organisation
  • Kompetencer i at facilitere undersøgelser og samarbejder i egen organisation fx i roller som koordinator, forandringsagent, samskaber eller medkatalysator i projektgrupper, arbejdsmiljøgrupper eller i netværk på tværs af fag og sektorer

  VIA’s vision 2030: Tag ansvar. Flyt grænse. Lær sammen.

  Uddannelsen giver dig rig mulighed for at udvikle nye erfaringer sammen med de øvrige deltagere og undervisere, når undersøgelsesmetoder, teorier og de nyeste redskaber sættes i spil på de forskellige moduler.

  Underviseren fungerer som læringspartner, dvs. at fokus er på at formidling af viden kobles til facilitering af din og holdets læringsprocesser. Uddannelsen er derfor designet som en læringsrejse, hvor du guides i at sætte undersøgelsesmetoder og viden i spil i et meningsfuldt samspil med andre og med sammenhæng til aktuelle organisatoriske udfordringer.

  Din hjemorganisation vil således blive involveret, når du f.eks. undersøger praksisproblemstillinger/udfordringer og foretager interview af kollegaer, din leder og/eller borgere.

  Uddannelsen udvikles fra hold til hold på baggrund af de fælles erfaringer der gøres. Du medvirker altså også til at gøre uddannelsen relevant for din professions virke i samfundet.

  Det siger de studerende

  Jeg føler mig dygtig, jeg føler mig godt klædt på og velbevandret. Det er et rart sted at være (Pia, Aarhus Kommune)

  ”I mit afgangsprojekt har jeg haft fokus på arbejdsmiljø, og det kan jeg direkte bruge som arbejdsmiljørepræsentant” (Julie, AU)

 • Diplomuddannelsen giver 60 ECTS point og svarer til ét års fuldtidsstudie.

  Du kan gennemføre hele uddannelsen som deltidsstuderende over flere år. På den måde kan du nemmere forene videreuddannelse, familieliv og karriere. Er du ikke interesseret i en hel diplomuddannelse, kan du også tage vores moduler enkeltvis som efteruddannelse.

  Uddannelsen består af:

  Næste opstartshold i Aarhus starter i efteråret og i Viborg i vinteren/foråret. Holdforløbet har ovenstående rækkefølge.

  Med denne tilrettelæggelse vil du have de obligatoriske moduler i hus i løbet af 1½ år. Herefter tager du 2-3 valgmoduler og afslutter med afgangsprojektet. Du vil følge ét modul pr. halvår og du kan derfor færdiggøre uddannelsen i løbet af 3 år.

  Du kan også tage modulerne i den rækkefølge der passer dig, men vi anbefaler, at du starter med Samfundsvidenskabelig analyse og metode.

  De valgfrie moduler og afgangsprojektet giver dig mulighed for at specialisere dig inden for områder, som er særligt relevante for dig, fx organisationspsykologi, økonomi, jura eller projektledelse.

  Vil du gerne tage valgmoduler fra andre diplomuddannelser, kan du også det - op til 15 ECTS point.

  Undervisning

  Der er læringsaktiviteter der svarer til 7 undervisningsgange på 10 ECTS modulerne, dvs. at der som udgangspunkt er 6 fysiske fremmøde dage suppleret med online læringsaktiviteter – herunder vejledning.

  På 5 ECTS modulerne er der 4 undervisningsgange. Alle moduler afsluttes med eksamen.

  Datoer oplyses på Itslearning ca. 4 uger før studiestart

  Priser

  Som udgangspunkt er priserne inklusiv morgenforplejning, dog undtaget vejledning og eksamen. Priserne er eksklusiv bøger.

  Læs mere om Diplomuddannelsen i offentlig forvaltning og administration

 • Uddannelsen er for dig, der arbejder med - eller har lyst til at arbejde med - offentlig forvaltning og administration i eksempelvis en kommune, region eller statslig institution.

 • Du skal have gennemført en videregående uddannelse på minimum bachelorniveau, en relevant kort videregående uddannelse eller en videregående voksenuddannelse. Samtidig skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring efter endt uddannelse.

  Fra 1. august 2019 og tre år frem gælder en forsøgsordning. Det betyder, at hvis du har en akademiuddannelse, så kan du søge direkte ind på en diplomuddannelse, hvis du:

  • har en akademiuddannelse som højeste forudgående uddannelse
  • har relevant erhvervserfaring på mindst fire år bag dig. Dvs. uanset om det er før, under eller efter akademiuddannelsen
  • er i relevant beskæftigelse ved optag på diplomuddannelsen

  Opfylder du ikke ovenstående krav, kan du også blive optaget på dine realkompetencer, hvis de anerkendes som svarende til adgangsbetingelserne. Læs om realkompetencevurdering.

 • Du tilmelder dig ikke en hel diplomuddannelse på én gang. Du tilmelder dig i stedet løbende et eller flere moduler og gennemfører på den måde uddannelsen i det tempo, der passer dig.

  Hvis du gerne vil følge holdforløbet skal du tilmelde dig modulerne i følgende rækkefølge:

  1. Samfundsvidenskabelig analyse og metode,
  2. Forvaltningsret,
  3. Styring i den offentlige sektor.

  Vær opmærksom på, at du tilmelder dig enten i Aarhus eller Viborg. Fx kan du som holdforløb i Aarhus tilmelde dig Samfundsvidenskabelige analyse og metode om efteråret, Forvaltningsret i vinteren/foråret og Styring i den offentlige sektor i det efterfølgende efterår. Du skal tilmelde dig hvert modul enkeltvis.

  Du kan se alle aktuelle moduler på uddannelsen længere nede på siden. Klikker du dig videre ind på selve modulet, får du her en kort beskrivelse af udbyttet og det faglige indhold. Det er også her du finder alle de praktiske oplysninger og kan tilmelde dig.

  OBS! hvis du er ny studerende skal du ved første tilmelding vedhæfte dokumentation for adgangsgivende uddannelse og erhvervserfaring. Det kan fx være:
  Uddannelse: Uddannelsesbevis eller uddannelsesudskrift.
  Erhvervserfaring: Seneste lønseddel med anciennitet eller officiel bekræftelse fra virksomheden.

Det siger deltagerne om uddannelsen

Kontakt

sukr480x4802019.jpg

Administrativ kontakt

agra480x480.jpg

Studievejleder