Uddannelse

Diplomuddannelsen i offentlig forvaltning og administration

Vil du have nye kompetencer og viden om nyeste tendenser og effektive metoder inden for organisationsudvikling, kommunikation og digitalisering i den offentlige sektor? Så er diplomuddannelsen i offentlig forvaltning og administration noget for dig. Du får et stærkt fagligt netværk med de øvrige deltagere, da vi har tilrettelagt uddannelsen således at du kan følges med de samme studiekammerater på de obligatoriske moduler, og evt. videre på valgmodulerne. Læs mere under Uddannelsens opbygning og Tilmelding.

Diplomuddannelsen i offentlig forvaltning og administration

Jeg bliver bekræftet i uddannelsens værdi, når jeg hører tilbagemeldingerne om at uddannelsen har givet dem en bevidsthed om, at de er dem på kontoret, der ved mest på området og at de meget bedre tør dele ideer og byde ind i faglige diskussioner.

Søren Boy Larsen, Uddannelsesleder, VIA University College

Om uddannelsen

 • Du bliver klædt på til at varetage projekt- og udviklingsorienterede opgaver, indgå i tværsektorielt samarbejde og bidrage proaktivt til udviklingen af den offentlige forvaltning.

  Dit udbytte:

  • Indsigt i nyeste tendenser og effektive metoder inden for offentlig forvaltning. 
  • Værktøjer til organisering af udviklings- og forandringsprojekter.
  • Viden om centrale organisations- kommunikations- og samfundsvidenskabelige teorier.
  • Nye kompetencer i digitalisering og effektiv kommunikation i den offentlige sektor.
  • Styrket evne til at indgå i tværfaglige og tværsektorielle samarbejder.
  • Specialkompetencer inden for eksempelvis organisationsudvikling, offentlig kommunikation, digitalisering eller projektledelse.
  • Inspirerende netværk med andre professionelle inden for offentlig forvaltning.

  Uddannelsen giver dig rig mulighed for at sætte dine egne erfaringer i spil med de nyeste redskaber, metoder og teorier.

 • Diplomuddannelsen giver 60 ECTS point og svarer til ét års fuldtidsstudie.
   
  Du kan gennemføre hele uddannelsen som deltidsstuderende over flere år. På den måde kan du nemmere forene videreuddannelse, familieliv og karriere. Er du ikke interesseret i en hel diplomuddannelse, kan du også tage vores moduler enkeltvis som efteruddannelse.
   
  Uddannelsen består af:

  Næste opstartshold i Aarhus starter i efteråret og i Viborg i vinteren/foråret. Holdforløbet har ovenstående rækkefølge.

  Med denne tilrettelæggelse vil du have de obligatoriske moduler i hus i løbet af 1½ år. Herefter tager du 2-3 valgmoduler og afslutter med afgangsprojektet. Du vil følge ét modul pr. halvår og du kan derfor færdiggøre uddannelsen i løbet af 3 år.

  Du kan også tage modulerne i den rækkefølge der passer dig, men vi anbefaler, at du starter med Samfundsvidenskabelig analyse og metode.

  De valgfrie moduler og afgangsprojektet giver dig mulighed for at specialisere dig inden for områder, som er særligt relevante for dig, fx organisationspsykologi, økonomi, jura eller projektledelse.

  Vil du gerne tage valgmoduler fra andre diplomuddannelser, kan du også det - op til 15 ECTS point.

  Undervisning
  Som udgangspunkt er der 7 undervisningsgange på 10 ECTS moduler og 4 undervisningsgange på 5 ECTS moduler - hertil kommer vejledning og eksamen. De præcise undervisningsdatoer oplyses på studienet ca. 4 uger før studiestart.

  Priser
  Som udgangspunkt er priserne inklusiv morgenforplejning, dog undtaget vejledning og eksamen. Priserne er eksklusiv bøger.

  Læs mere om Diplomuddannelsen i offentlig forvaltning og administration

 • Uddannelsen er for dig, der arbejder med - eller har lyst til at arbejde med - offentlig forvaltning og administration i eksempelvis en kommune, region eller statslig institution.
 • Du skal have gennemført en videregående uddannelse på minimum bachelorniveau, en relevant kort videregående uddannelse eller en videregående voksenuddannelse. Samtidig skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring efter endt uddannelse.
   
  Fra 1. august 2019 og tre år frem gælder en forsøgsordning. Det betyder, at hvis du har en akademiuddannelse, så kan du søge direkte ind på en diplomuddannelse, hvis du:
  • har en akademiuddannelse som højeste forudgående uddannelse
  • har relevant erhvervserfaring på mindst fire år bag dig. Dvs. uanset om det er før, under eller efter akademiuddannelsen
  • er i relevant beskæftigelse ved optag på diplomuddannelsen
  Opfylder du ikke ovenstående krav, kan du også blive optaget på dine realkompetencer, hvis de anerkendes som svarende til adgangsbetingelserne. Læs om realkompetencevurdering her.
 • Du tilmelder dig ikke en hel diplomuddannelse på én gang. Du tilmelder dig i stedet løbende et eller flere moduler og gennemfører på den måde uddannelsen i det tempo, der passer dig.

  Hvis du gerne vil følge holdforløbet skal du tilmelde dig modulerne i følgende rækkefølge:

  1. Samfundsvidenskabelig analyse og metode,
  2. Forvaltningsret,
  3. Styring i den offentlige sektor.

  Vær opmærksom på, at du tilmelder dig enten i Aarhus eller Viborg. Fx kan du som holdforløb i Aarhus tilmelde dig Samfundsvidenskabelige analyse og metode om efteråret, Forvaltningsret i vinteren/foråret og Styring i den offentlige sektor i det efterfølgende efterår. Du skal tilmelde dig hvert modul enkeltvis.

  Du kan se alle aktuelle moduler på uddannelsen længere nede på siden. Klikker du dig videre ind på selve modulet, får du her en kort beskrivelse af udbyttet og det faglige indhold. Det er også her du finder alle de praktiske oplysninger og kan tilmelde dig.

  OBS! hvis du er ny studerende skal du ved første tilmelding vedhæfte dokumentation for adgangsgivende uddannelse og erhvervserfaring. Det kan fx være:
  Uddannelse: Uddannelsesbevis eller uddannelsesudskrift.
  Erhvervserfaring: Seneste lønseddel med anciennitet eller officiel bekræftelse fra virksomheden.

Det bliver der sagt om uddannelsen

Kirsten har styrket sine kompetencer

Kirsten Vesterskov Andersen

Kirsten har taget en diplom i offentlig forvaltning og administration.

Gå til side

Kontakt

sukr480x4802019.jpg

Administrativ kontakt

agra480x480.jpg

Studievejleder