Samlet diplomuddannelse for ledere i de frie skoler

Ønsker du at blive klogere på din ledelsespraksis? Ønsker du en lederuddannelse i et praksisnært fællesskab med andre frie ledere? Og ønsker du et uddannelsesforløb, der passer til det travle lederliv, og også gør det muligt at komme langvejs fra? Så er VIAs samlede diplomuddannelse for ledere i de frie skoler tiltænkt netop dig.

Om uddannelsen

 • ​Undervisningen fører dig gennem Diplomuddannelsen i Ledelse, og der er integreret vejledning og eksamen i de relevante modulproblemstillinger. Hvis du ikke ønsker at afslutte modulerne med eksamen, arbejder du alligevel med dine problemstillinger som konkrete udviklingsfokus for din ledelsespraksis.

  Det treårige uddannelsesfællesskab bliver både et hold og et netværk for deltagerne. Der vil være ledelsesproblemstillinger med stor genkendelighed og anledninger til gensidig praktisk inspiration.

  Lederuddannelsens faglige kerne handler om at kunne stille sig analytisk stærkt i sine ledelsesproblemstillinger – og at kunne omsætte det analytiske til handling. Det analytiske befrugtes gennem modulerne af ledelseslitteratur og af teori, som kan give spejlingsmuligheder.

  Uddannelsesforløbet giver dig et udbytte, hvor du med analytisk perspektiv bliver i stand til at handle skarpere i din ledelsespraksis

 • ​Uddannelsen er et uddannelsesfælleskab med frie ledere, på to-dages samlinger centralt i landet, hvor der både er undervisning i fast form og erfaringsudveksling i det kollegiale forum. Internatformen giver dig struktur til at være hjemmefra og rum til at fokusere på indholdet.

  Lederuddannelsens opbygning i moduler

   

  År 1
  5 internater

  • Organisation, udvikling og samskabelse (10 ECTS)
  • Pædagogisk, didaktisk og datainformeret ledelse (10 ECTS)

  2 x moduleksamen

  Pris: 39.000 kr.

  År 2
  6 internater

  • Det personlige lederskab og forandring (10 ECTS)
  • Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling (10 ECTS)

  2 x moduleksamen

  Pris: 41.360 kr.

  År 3
  2 internater + et dagsarrangement

  • Skoleledelse eller andet valgmodul (5 ECTS)
  • Afgangsprojekt (15 ECTS)

  2 x eksamen

  Pris: 32.275 kr.

  Se indholdsbeskrivelse af alle uddannelsens moduler i Studieordningen.

  Læs mere om Samlet diplomuddannelse for ledere i de frie skoler

 • ​Uddannelsen henvender sig til alle ledere i de frie grund- og efterskoler.

 • For at blive optaget på den samlede diplomuddannelse for ledere i de frie skoler, skal du skal have en kort eller mellemlang videregående uddannelse og minimum to års relevant erhvervserfaring efter adgangsgivende uddannelse.

  Fra 1. august 2019 og tre år frem gælder en forsøgsordning. Det betyder, at hvis du har en akademiuddannelse, så kan du søge direkte ind på en diplomuddannelse, hvis du:

  • har en akademiuddannelse som højeste forudgående uddannelse
  • har relevant erhvervserfaring på mindst fire år bag dig. Dvs. uanset om det er før, under eller efter akademiuddannelsen
  • er i relevant beskæftigelse ved optag på diplomuddannelsen

  Du skal dokumentere, at du opfylder ovenstående adgangskrav, ved at vedhæfte dit eksamensbevis og en formel bekræftelse på din ansættelse, ved tilmeldingen.

 • ​Du tilmelder dig uddannelsesforløbet for et år af gangen. Nedenfor tilmelder du dig det første år som består af modulerne Organisation, udvikling og samskabelse & Pædagogisk, didaktisk og datainformeret ledelse nedenfor.

Kontakt

askr480x4802019.jpg

Administrativ kontakt

fba480x4802019.jpg

Faglig kontakt

agra480x480.jpg

Studievejleder