Specialuddannelsen til Sundhedsplejerske

Vil du gerne kvalificere dig til at varetage sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende opgaver i relation til børn, unge og deres familier? Så er specialuddannelsen til sundhedsplejerske noget for dig.

Noget af det, vi vil beskæftige os med under uddannelsen, er, at du som sundhedsplejerskestuderende opnår indsigt i og forståelse for sundhedsplejerskeinstitutionens opbygning og placering i et politisk styret sundhedsvæsen.

Susanne Klit Sørensen, Uddannelsesansvarlig, VIA University College

Om uddannelsen

 • Sundhedsplejerskeuddannelsen giver dig kompetencer til at varetage sundhedsfremme og forebyggelse i relation til børn, unge og deres familier gennem varetagelse af sundhedsplejerskers funktionsområder.

 • Sundhedsplejerskeuddannelsen er en specialuddannelse af 1½ års varighed, svarende til 90 ECTS-point: 1 års teori ved VIA University College i Aarhus og ½ års klinik, fordelt som 2x3 mdr, i en uddannelsesstilling i en kommune.

  Der er uddannelsesstart hvert år pr. 1. januar – med afslutning året efter den 30. juni. Næste ansøgningsfrist er mandag den 21. august 2023 kl. 12.00 med studiestart januar 2024. Der åbnes for elektronisk ansøgning i løbet af maj/juni 2023. Vær opmærksom på, at du enten kan søge ind på VIA eller Københavns Professionshøjskole. Du må således ikke søge ind på uddannelsen begge steder.

  Den teoretiske del er SU-berettiget (Læs mere på www.su.dk), mens du aflønnes af ansættelseskommunen i den kliniske del. På KL’s hjemmeside kan du læse om løn til sundhedsplejerskestuderende i klinik.

  Uddannelsen er opdelt i tre afsnit:

  • Børn, unge og familier med almene behov (teori og klinisk uddannelse)
  • Børn, unge og familier med særlige behov (teori og klinisk uddannelse)
  • Organisation, udvikling, forskning, dokumentation og evaluering (teori)

  Læs mere om Specialuddannelsen til Sundhedsplejerske

 • Sundhedsplejerskeuddannelsen er målrettet sygeplejersker, der opfylder adgangskrav og indgår praktikaftale med kommune (Læs mere under Adgangskrav).

 • Nedenfor kan du læse om adgangskravene og om hvordan du dokumenterer, at du opfylder dem:

  • Dansk eller udenlandsk sygeplejerskeeksamen på bachelorniveau eller anden dansk eller udenlandsk sygeplejerskeeksamen suppleret med modulet Praksis - videnskabsteori og metode fra den sundhedsfaglige diplomuddannelse. Se vores udbud af dette modul her. Du skal have bestået modulet før du kan starte på uddannelsen.
  • Dansk autorisation som sygeplejerske
  • Relevant klinisk erfaring* fra ansættelse som sygeplejerske på mindst 3 år og med ansættelse på 32 timer/uge eller mere inden for minimum to af følgende områder, heraf et ansættelsesforløb af mindst 12 måneders varighed og et andet ansættelsesforløb inden for et andet område af mindst 6 måneders varighed:
   a) Barselspleje
   b) Neonatologi
   c) Pædiatri
   d) Børnepsykiatri
   e) Hjemmesygepleje
  • En skriftlig ansættelsesaftale (også kaldet praktikaftale) med en kommune (for Færøerne og Grønland gælder ansættelse under staten) i forhold til klinisk uddannelse i ½ år.

  *Relevant klinisk erfaring

  Du skal kun dokumentere din relevante erhvervserfaring, når du søger ind. Al relevant erfaring som opnås til og med den 31. august kan tælle med. Erfaring, der måtte opnås fra september og frem til studiestart, tæller således ikke med.

  Flere ansøgere uploader dokumentation på erfaring, som er irrelevant. Vi vil derfor præcisere, at det kun er erfaring som færdiguddannet sygeplejerske – inden for de fem områder – som er relevant. Har du ansættelse fra steder, du ikke kan dokumentere, kan denne erfaring ikke tælle med.

  Erfaring fra ét ansættelsessted som dækker to områder?
  Har du erfaring fra én afdeling, som dækker mindst to af de relevante områder, så vær opmærksom på at kunne dokumentere dette. Det skal fremgå hvor meget hvert område har fyldt. Et eksempel kan være, at du er ansat på en pædiatrisk afdeling, som også dækker det neonatale område. Måske fylder pædiatrien 70 % og neonatalogi 30 %. Et andet eksempel er, at du har været på et barselsafsnit, hvor man også dækker det neonatale område. Barselspatienterne udgør måske 15 senge og de neonatale patienter udgør 5 senge. Sagt på en anden måde, så skal vi kunne udlede hvor mange måneder (svarende til 32 timer/uge) du har erfaring inden for de forskellige områder.´

  Krav om 3 års erfaring
  Det er et krav, at du har været ansat i mindst 3 år (på mindst 32 timer pr. uge). Har du været ansat et sted på mindre end 32 timer pr. uge, tæller det selvfølgelig også med – men du skal omregne hvad det svarer til på 32 timer/uge. Se hvordan du omregner til 32 timer/uge herunder. Erhvervserfaring beregnes ekskl. orlovsperioder.

  Omregn ansættelse til 32 timer/uge
  Du kan bruge denne formel til at udregne, hvor mange måneder en ansættelse på mindre end 32 timer/uge vil svare til på 32 timer/uge:
  Timer pr. uge x antal mdr’s ansættelse / 32 = antal måneder på 32 timer

  Eksempel:
  Du har været ansat på 28 timer pr. uge i 13 måneder. Omregn hvad dét svarer til på fuld tid således:
  28 x 13 / 32 = 11,4 måneder (svarende til ansættelse på 32 timer/uge).

  NB: Du må ikke omregne hvad din ansættelse svarer til på 32 timer/uge, hvis din ansættelse har været på mere end 32 timer/uge.

  Mulighed for at søge ind på dispensation?

  Har du erfaring som sygeplejerske fra et sted, som svarer til et eller flere af de relevante områder, er der mulighed for at søge dispensation. Det kan fx være, at du har været ansat på en døgninstitution eller et børnehospice, og du så ønsker at kunne få sidestillet erfaringen derfra med et relevant område, fx pædiatri.
  Erfaring fra børneteam og vikarbureau er som udgangspunkt ikke relevant erfaring – men det er en individuel vurdering, vi foretager hver gang en ansøger har erfaring herfra.
  Erfaring fra friplejehjem og fra plejehjem/plejecenter kan ikke tælle som hjemmesygepleje. For at det kan tælle som hjemmesygepleje, skal du som ansøger have været ansat i en kommune i deres udekørende team i hjemmesygeplejen.
  Der kan ikke søges om dispensation for kravet om at være uddannet sygeplejerske og heller ikke for kravet om tre års relevant klinisk erfaring inden for minimum to af de fem relevante områder.

  Hvis du søger ind på dispensation, skal du udfylde skema til dispensationsansøgning, og uploade den sammen med din øvrige dokumentation i ansøgningen.

  Praktikaftale med en kommune

  For at kunne optages på uddannelsen skal du indgå en aftale om en uddannelsesplads (praktikplads) med en kommune. Du skal ikke selv kontakte kommunerne for at få en praktikplads, men søger om en plads via ansøgning til uddannelsen.

  Vi har flere ansøgere til uddannelsen, end der er plads til. Derfor vil de fleste kommuner have flere ansøgere til samtale, end de har mulighed for at indgå praktikaftale med. Det betyder, at du kan få afslag – selvom du er forhåndsgodkendt til uddannelsen.

  Se en tidsplan over optagelsesprocessen her.

 • Næste ansøgningsfrist er mandag den 21. august 2023 kl. 12.00 med studiestart januar 2024. Der åbnes for elektronisk ansøgning i løbet af maj/juni 2023.

Mere information

Pil

Vejledning

Spørgsmål og svar

Få svar på de mest stillede spørgsmål omkring uddannelsen lige her.

Få svarene her
Retninger

Ansøgningsprocedure, dokumentation og uddannelsespladser

Her kan du læse mere om ansøgningsprocedure, dokumentation og kommuner med uddannelsespladser.
Læs mere her

Kontakt

jula480x4802019.jpg

Administrativ kontakt

agra480x480.jpg

Studievejleder