Specialuddannelsen til Sundhedsplejerske

Vil du gerne kvalificere dig til at varetage sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende opgaver i relation til børn, unge og deres familier? Så er specialuddannelsen til sundhedsplejerske noget for dig.

Specialuddannelsen til sundhedsplejerske

Noget af det, vi vil beskæftige os med under uddannelsen, er, at du som sundhedsplejerskestuderende opnår indsigt i og forståelse for sundhedsplejerskeinstitutionens opbygning og placering i et politisk styret sundhedsvæsen.

Susanne Klit Sørensen, Uddannelsesansvarlig, VIA University College

Om uddannelsen

 • Sundhedsplejerskeuddannelsen giver dig kompetencer til at varetage sundhedsfremme og forebyggelse i relation til børn, unge og deres familier gennem varetagelse af sundhedsplejerskers funktionsområder.

 • Sundhedsplejerskeuddannelsen er en specialuddannelse af 1½ års varighed, svarende til 90 ECTS-point: 1 års teori ved VIA University College i Aarhus og ½ års klinik, fordelt som 2x3 mdr, i en uddannelsesstilling i en kommune.

  Der er uddannelsesstart hvert år pr. 1. januar – med afslutning året efter den 30. juni. Næste ansøgningsfrist er mandag den 17. august 2020 med studiestart i januar 2021.

  Den teoretiske del er SU-berettiget (Læs mere på www.su.dk), mens du aflønnes af ansættelseskommunen i den kliniske del. På KL’s hjemmeside kan du læse om løn til sundhedsplejerskestuderende i klinik.

  Uddannelsen er opdelt i tre afsnit:

  • Børn, unge og familier med almene behov (teori og klinisk uddannelse)
  • Børn, unge og familier med særlige behov (teori og klinisk uddannelse)
  • Organisation, udvikling, forskning, dokumentation og evaluering (teori)

  Læs mere om Specialuddannelsen til Sundhedsplejerske

 • Sundhedsplejerskeuddannelsen er målrettet sygeplejersker, der opfylder adgangskrav og indgår praktikaftale med kommune (Læs mere under Adgangskrav).

 • Forudsætninger for optagelse på Specialuddannelsen til sundhedsplejerske er:

  • Dansk eller udenlandsk sygeplejerskeeksamen på bachelorniveau
  • Eller anden dansk eller udenlandsk sygeplejerskeeksamen suppleret med modulet Praksis-videnskabsteori og metode fra den sundhedsfaglige diplomuddannelse. Se vores udbud af dette modul her. Du skal have bestået modulet før du kan starte på uddannelsen
  • Dansk autorisation som sygeplejerske
  • Klinisk erfaring fra ansættelse som sygeplejerske svarende til mindst 2 års fuldtidsansættelse inden for minimum to af følgende områder, heraf mindst et ansættelsesforløb af 8 måneders varighed:
   a) Svangre - og barselspleje
   b) Neonatalogi
   c) Pædiatri
   d) Børne- og ungdomspsykiatri
   e) Lægekonsultation
   f) Hjemmesygepleje
  • En skriftlig ansættelsesaftale med en kommune (for Færøerne og Grønland gælder ansættelse under staten) i forhold til klinisk uddannelse i ½ år, (der udbydes hvert år 120 uddannelsesplader i de danske kommuner fordelt på Jylland, Fyn og Sjælland).

  Uddannelsen udbydes – udover på VIA - på Københavns Professionshøjskole (tidligere Metropol). Bemærk, at du kun kan ansøge om optagelse ét sted.

  I det følgende kan du læse en uddybning af adgangskravene og om hvad, du skal dokumentere, når du søger ind. Du kan også læse om muligheden for at søge ind på uddannelsen på dispensation for adgangskravene om erhvervserfaring.

  Uddannelsesbaggrund

  Du skal være uddannet sygeplejerske for at kunne blive videreuddannet til sundhedsplejerske. Ingen andre uddannelser giver adgang til Specialuddannelsen til sundhedsplejerske.

  Har du ikke en bachelor i sygepleje, så skal du have modulet Praksis–videnskabsteori og metode fra den sundhedsfaglige diplomuddannelse. Se vores udbud af modulet her.

  Relevant erfaring

  Relevant erfaring handler først og fremmest om, at din erfaring skal være som færdiguddannet sygeplejerske. Erfaring opnået under klinikforløb / studiejobs under sygeplejerskeuddannelsen tæller således ikke. Det gør erfaring som social- og sundhedsassistent eller erfaring fra en anden (sundhedsfaglig) uddannelse heller ikke. Erfaring med egne børn er heller ikke relevant erfaring.

  Der er seks forskellige områder inden for sygeplejerskefaget, som er relevante områder. Du skal have mindst to års erhvervserfaring (omregnet til fuld tid). Din erfaring skal være inden for minimum to af nedenstående områder. Heraf skal din erfaring være på mindst 8 måneder (omregnet til fuld tid) fra ét af områderne.

  a) Svangre - og barselspleje
  b) Neonatologi
  c) Pædiatri
  d) Børne- og ungdomspsykiatri
  e) Lægekonsultation
  f) Hjemmesygepleje

  Som skrevet ovenfor så skal du samlet set have erfaring på mindst 2 år svarende (omregnet) til fuld tid. Måske har du været ansat på deltid (fx 35 timer/uge), og denne erfaring tæller selvfølgelig med – men du skal omregne hvad det svarer til på fuld tid. Se hvordan du omregner deltid til fuld tid her (under 'Dokumentation du skal vedhæfte din ansøgning').

  Har du erfaring fra en afdeling, som dækker mere end et område, så er det dit ansvar at sørge for at dette dokumenteres, når du søger ind på uddannelsen. Læs mere om dokumentation her (under 'Dokumentation du skal vedhæfte din ansøgning').

  Hvilken dokumentation er nødvendig at uploade når du søger ind?

  Du skal dokumentere din uddannelse (dvs. uploade enten eksamensbevis og/eller autorisationsbevis) som sygeplejerske.

  Du skal have klar og tydelig dokumentation for varigheden af din ansættelse og inden for hvilke relevante områder du har erfaring fra. Det betyder, at du ikke skal uploade dokumentation på erfaring, som ikke dækker over de seks relevante områder. Et CV er ikke gyldig som dokumentation. Du kan læse mere om dokumentationskravet her.

  Vi gør opmærksom på, at det er ansøgers ansvar, at den nødvendige dokumentation er uploadet senest ved ansøgningsfristens udløb.

  Hvordan får jeg en aftale med en kommune ift. klinik-forløbene?

  Det er et krav for at kunne starte på uddannelsen, at man har indgået en aftale om en uddannelsesplads med en kommune. Du skal ikke selv kontakte kommunerne for at få tildelt en plads, men søger om en plads via den elektroniske ansøgningsformular.

  Mulighed for at søge ind på dispensation?

  Har du erfaring som sygeplejerske fra områder, der svarer til et eller flere af de seks relevante områder, er der mulighed for at søge dispensation.

  Har du erfaring fra et flygtningecenter, så kan det i nogen tilfælde sidestilles med erfaring fra lægekonsultation. Har du erfaring fra et ”børneteam”, så kan det i nogen tilfælde sidestilles med erfaring fra hjemmeplejen. Du vil skulle dokumentere, hvilket relevant område, ansættelsesforholdet i så fald har dækket over.

  Din dispensationsansøgning skal være klar og tydelig med hvilket område du søger dispensation indenfor. Desuden skal denne erfaring dokumenteres på samme måde som anden dokumentation for erfaring. Læs om dokumentationskrav her.

  Du kan ikke søge om dispensation for kravet om mindst to års erfaring og heller ikke for kravet om at være uddannet sygeplejerske.

  Hvis du søger ind på dispensation, så skal du udfylde og uploade vores skema til dispensationsansøgning.

 • Du ansøger om optagelse på Specialuddannelsen til Sundhedsplejerske ved at bruge vores online tilmelding. Når du ansøger skal du ansøge både om optagelse på uddannelsen og om en uddannelsesplads i en kommune.

  Ansøgningsfristen til uddannelsesstart i 2021 er overskredet.

  Læs om ansøgningsproceduren fra du søger ind til du får svar på optagelse her.

Mere information

Ansøgning til sundhedsplejerskeuddannelsen

Video

Søg om optagelse på uddannelsen til sundhedsplejerske

Mette og Susanne fortæller om ansøgning og optagelse

Se videoen
Pil

Vejledning

Spørgsmål og svar

Få svar på de mest stillede spørgsmål omkring uddannelsen lige her.

Få svarene her

Kontakt

jula480x4802019.jpg

Administrativ kontakt

Avatar-profilbillede-Q480x480.jpg

Studievejleder