Geologi og grundvand

Vi forsker i løsninger for anlægs-, grundvands-, klimatilpasnings- og miljøbranchen. Vi arbejder med emner som geologi, geofysik, hydrologi og forureninger i undergrunden.

Det arbejder vi med

Vores opgaver tager ofte afsæt i praktiske problemer og foregår i tæt samarbejde med eksterne partnere som myndigheder og private virksomheder.

Vi deltager i hele processen fra løsningsstrategi over dataindsamling, processering, modellering og endelig fortolkning.

Projekt: Terrænnært Grundvand

Vi undersøger, hvad der påvirker lokale udsving i grundvandsstanden og benytter denne viden til at udvikle et værktøj, der kan anvendes til beregning af klimascenarier og udpege områder med overskudsvand.

grundvand

Læs mere om projektet

Ved hjælp af machine learning, udvikles en model, der kan forudse og kortlægge, hvor vi kan finde overskudsvand, der kan benyttes til power-to-x løsninger. Samtidig giver det et indblik i lokale grundvandsdynamikker og muliggør evt. varsling af oversvømmelser.

Læs om projektet

Samarbejdspartnere

Lemvig vand, Klimatorium, WatsonC

Kontakt

Ronja Cedergreen Forchhammer 
Adjunkt

E: ROCF@via.dk
Tlf.: 87554203

Kontakt Ronja

Projekt: Blue Transition: Endelave

På Endelave vil man fremadrettet stå over for udfordringer med saltvandsindtrængning i det lokale grundvandsmagasin. Her er VIA med til at indsamle viden og klarlægge problematikken således at vi bedst muligt kan beskytte den sparsomme grundvandsressource.

havet

Læs mere om projektet

Vha. boringer, geofysiske og geologiske undersøgelser, opstilles en geologisk model, der benyttes til beregning af klimascenarier og effekten af forskellige forebyggende tiltag. Machine learning benyttes til at undersøge forholdet mellem hav- og grundvandsstigninger.

Læs om projektet

Samarbejdspartnere

Region Midt, Aarhus University

Kontakt

Ronja Cedergreen Forchhammer 
Adjunkt
E: ROCF@via.dk
Tlf.: 87554203

Theis Raaschou Andersen 
Forskningschef

 

Kontakt Theis

Projekt: Optimering af risiko- og miljøvurderingerne ved etablering af LAR-løsninger i det urbane miljø

I projektet skal der udarbejdes ”best practice” for myndigheders godkendelses- og miljøvurderinger ved etablering af urbane nedsivningsløsninger baseret på test med geofysik og hydrologisk modellering.

Nybygget boligområde med lille vandløb

Læs mere om projektet

Projektet skal blandt andet udvikle programmel til FEFLOW, der skal lette arbejdsgangen med de involverede modelværktøjer.

LAR-løsninger i det urbane miljø

Samarbejdspartnere

Rambøll, Aarhus Vand, Aarhus Kommune og Region Midt

Kontakt

Ronja Cedergreen Forchhammer 
Adjunkt

E: ROCF@via.dk
Tlf.: 87554203

Kontakt Ronja

Bliv inspireret