Klimatilpasning

Vi forsker i løsninger inden for klimatilpasning med fokus på håndtering af overfladevand, blågrønne løsninger i byerne, det terrænnære grundvand og LAR-løsninger. Vi arbejder med emner som klimaveje, nedsivningspotentiale, hydrologi, design og drift.

Det arbejder vi med

Vores opgaver tager afsæt i praktiske problemer og løses i tæt samarbejde med eksterne partnere og den offentlige sektor.

Vi arbejder tværfagligt, hvor klimatilpasning ofte kobles med energisektoren og AR/VR-løsninger. Forskningen er praksisnær og anvendelsesorienteret og formidles nationalt og internationalt samt til vores ingeniørstuderende.

Projekt: Resist 


Nedsivning

Læs mere om projektet

I klimatilpasningsprojektet forskers der i det terrænnære grundvand, naturbaserede løsninger samt opbygning og test af huse som periodevis kan oversvømmes.

Samarbejdspartnere

Region Midtjylland Kystdirektoratet, Niras Aarhus Universitet og 50 andre nationale og internationale partnere
Læs mere her

Kontakt

Theis Raaschou Andersen
Forskningschef

thra@via.dk

Kontakt Theis

Projekt: Grønne tage og vægge 

gronveag

Læs mere om projektet

I projektet undersøges det om husholdningsvand kan renses ved hjælp af grønne tage og vægge

Se mere om projektet her

Samarbejdspartnere

Byggros, Byblomst og OKNygaard 
Læs mere her

Kontakt

Theis Raaschou Andersen
Forskningschef

thra@via.dk

Irina Pitropova 
Forsker 

IRSP@via.dk

Projekt: Klimavejen

Der er anlagt en klimavej, som både håndterer overfladevand, der kan sive gennem asfalten så oversvømmelser undgås og samtidig udvinder energien fra vandet og den omkringliggende jord ved hjælp af et jordvarmesystem etableret i vejkassen. Energien bruges til at opvarme det nærliggende børnehus.

Klimavejen

Læs mere om projektet

Projekt omfatter etablering af en klimavej, undersøgelse af nedsivningspotentialet og undersøgelse af oprydningspotentiale.

Læs om klimavejen

Samarbejdspartnere

Hedensted kommune og C2C-CC
Se video om klimavejen

Kontakt

Theis Raaschou Andersen
Forskningschef

thra@via.dk

Kontakt Theis

Bliv inspireret