Bil på oversvømmet vej

Resilience - sammen om at skabe grønne klimaløsninger

Vil du være med til at gøre klimaudfordringer til muligheder?
VIA samarbejder med virksomheder og mange andre om at skabe bæredygtige løsninger og robuste byer.

Resiliente løsninger på klimaudfordringer

Hvad er resilience?

Resilience, eller resiliens, er at kunne stå imod. At vi som samfund og mennesker kan overleve på trods af de klimamæssige, sociale og økonomiske udfordringer, fremtiden bringer.

Resiliens handler om at ruste byer og samfund til at kunne tilpasse sig den ustabilitet og de chok, der vil komme – uanset om det drejer sig om naturkatastrofer, miljøproblemer, knappe ressourcer, voldsomme sociale og økonomiske problemer, pandemier eller terrorisme.

Hvorfor resilience?

I 2050 vil 75 procent af verdens befolkning bo i byerne. Resilience handler derfor særligt om at løse byernes udfordringer i forhold til klimaændringer og knappe ressourcer.

Som en af landets største videregående uddannelsesinstitutioner, som blandt andet uddanner ingeniører og bygningskonstruktører, har VIA et medansvar for at skabe et bæredygtigt samfund. Vi har specielt stor viden om, hvordan vi kan håndtere vandressourcer og vandudfordringer, sikre energiforsyningen, udnytte jordvarmen og lagre energi.

Hvordan kan vi samarbejde?

Arbejder du også med at skabe et mere bæredygtigt og robust samfund, fx ved at udvikle produkter og teknologier eller som myndighed? Vi bidrager gerne med vores viden og best practice inden for klimaresiliens.

Et samarbejde med os kan både handle om studerende, praktik og projekter, eller forskning og udvikling. 95 procent af vores forsknings- og udviklingsprojekter foregår i samarbejde med virksomheder og myndigheder.

Skal din være den næste?

Hør om dine samarbejdsmuligheder

Resilience hus

Hjælp til virksomheder

Green Tech Center og VIA støtter virksomheder i at udvikle grønne løsninger og blive klar til eksport.

Vejle samarbejder med VIA om at skabe ny bydel

Vejle er nu en af verdens 100 resiliente byer. Byen skal modstå store klimaudfordringer og VIA bidrager til denne udvikling.

Vi samarbejder med

Se eksempler på hvem vi samarbejder med, og hvad vi samarbejder om.

Kontakt os

Her kan du få info om udvalgte medarbejdere og eksperter.

Få mere viden om resilience

Oversvømmelse og klimaudfordringer kræver resiliente løsninger

VIA Byggeri, Energi & Miljø

Forskningscentret har viden om begrænsning, lagring, genanvendelse og udvikling af ressourcer.

Kloak oversvømmes

VIA Energi & Miljø

Forskningsgruppen har fokus på jordvarme, energilagring og vandressourcer.

Circularity City - Fremtidens smarte byer bygger på den cirkulære økonomi

Samarbejdsprojektet Circularity City skal udvikle cirkulære løsninger til den bæredygtige omstilling af verdens enorme ressourceforbrug.

Maria Alberdi Pagola erhvervs-ph.d.-studerende

Erhvervs-ph.d. om  energipæle

Fundamentet i bygninger kan bruges til at udtrække varme fra jorden, hvis man benytter energipæle.

VIA Forsyningsingenioer

Uddannelsen som klima- og forsyningsingeniør

Vær med til at håndtere fremtidens klimaudfordringer og energiforsyning