Byggeri, energi og miljø

Forskningscenter og forskergruppe

Vandstandsstigninger, klimaforandringer og knappe ressourcer kræver nye løsninger. VIAs stærke videnmiljøer indenfor byggeri, energi og miljø udvikler viden om at skabe, udnytte og beskytte ressourcer – i Danmark og internationalt.

Få mere viden

Bil på oversvømmet vej

Resilience og klimaudfordringer

Skab ny viden om grønne klimaløsninger og robuste byer sammen med VIA