Smart redesign af drikkevandsproduktion

Vandbehandlingen skal redesignes gennem en radikal nytænkning af drikkevandsproduktionen
VIAs forskere fra Forskningsgruppen for Energi og Miljø fortsætter deres engagement i at udvikle drikkevandsområdet i Danmark. Tidligere var de involveret i fyrtårnsprojektet Fremtidens Drikkevandsforsyning (FutureWater) og nu er gruppen igen involveret i et stort og banebrydende projekt, der har til formål at forbedre drikkevandsproduktionen og -kvaliteten i Danmark.

Fyrtårnsprojekt udfordrer af mere end 100 års sandfiltrering
VIAs forskere har sammen med en række partnere igangsat et ambitiøst fyrtårnsprojekt, der tager afsæt i Aarhus Vand og VandCenter Syds drikkevandsproduktion. Sandfiltrering er hjertet i drikkevandsbehandlingen i Danmark i dag. Design af vandbehandlingsanlæg har været meget konstant i mere end 100 år. Men nu vil projektgruppen med støtte fra Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram, redesigne vandbehandlingen fra bunden ved radikal nytænkning af drikkevandsproduktionen. 
Projektet vil skabe kompakte vandværker med større kapacitet, halvering af vandspildet i produktionen, kortere opstartsperioder, energibesparelser og bedre vandkvalitet. 

Projektet inddrager både kommercielle og open science tilgange
Hvordan vil projektet opnå disse ambitiøse mål? Den korte version er, at projektet favner både kommercielle og Open Science aspekter af drikkevandsproduktion. De kommercielle aspekter inkluderer udvikling af en innovativ modulær arkitektur, banebrydende filterbeholdere, og en ny linje af filtermedier produkter. Open Science aspekterne inkluderer udvikling af en open science-platform, således at forsyningsbranchen selv kan bidrage med data til benchmarking af vandbehandlingsprocessen. Desuden vil der afholdes Open Science seminarer således at nye resultater og nye behov drøftes med vandbranchen undervejs i projektet. Projektet forventer derigennem at være til gavn for den samlede vandbranche i Danmark  - og senere i udlandet. 

Nytænkning, test og demonstration af nye løsninger i fuldskala
VIAs forskere bidrager til at nytænke drikkevandsproduktionen. Med ny viden baseret på bl.a. moderne DNA-teknologi kombineret med sofistikeret prøvetagning i sandfiltrenes forskellige lag åbner nu denne black-box i vandbehandlingen og gør det muligt at undersøge, forstå og manipulere de kemiske, mikrobiologiske og procesteknologiske elementer i drikkevandsbehandling. Projektets partnere skal i fællesskab udvikle, teste og demonstrere nye, innovative løsninger i fuldskala på Østerbyværket i Tranbjerg ved Aarhus og Lundeværket i Otterup på Fyn. Løsninger præsenteres bl.a. på IWA World Water Congress i efteråret 2020, hvor over 5.000 vandfolk kommer til Danmark fra hele verden.

Projektets partnere: Projektets partnere er Aarhus Vand (projektejer), VandCenterSyd, Amphi-Bac, Vand og Teknik, Dansk Kvarts Industri, NIRAS og VIA Energi & Miljø på VIA University College. 

Projektstøtte: Projektet er støttet af Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP).

Projektperiode: 2018-2020

Kontakt projektleder:
Loren Ramsay, docent, MSc. (kemiingeniør)
E: lora@via.dk
Læs mere om Loren Ramsay på VIAs ekspertsite