Pædagogisk entreprenørskab i professionsuddannelser

I alle VIAs grunduddannelser indgår undervisnings- og projektforløb, som udvikler de studerendes studiemæssige og professionelle innovations- og entreprenørskabskompetencer. Herunder kan man se videoer og læse om, hvordan undervisere fra forskellige professionsbacheloruddannelser har tilrettelagt deres innovations- og entreprenørskabsundervisning i den almindelige undervisning. Læs om lærerens rolle, didaktiske pointer og udfordringer, læringsgevinster, indhold, formål og undervisnings- og arbejdsformer.

Innovation og entreprenørskab i VIAs uddannelser

Giv idéerne liv

”Giv idéerne liv” er et tre ugers obligatorisk undervisningsforløb på diakoni -og socialpædagoguddannelsen.
Det er et forløb, som er tæt forankret til praksis, da en social institution opstiller udfordringer, som de studerende skal løse ved at slippe alle deres idéer fri. 

Læs mere om forløbet her

Eksperimenterende og hypotesebaseret tilgang

Forløbet er på diplomuddannelsen i erhvervspædagogik, hvor de studerende primært er erhvervsskolelærere. Vi har fokus på udvikling af entreprenørskabsundervisning i erhvervsuddannelser. 

Læs mere om forløbet her

Innovationsforløb tværprofessionelt og internationalt

Innovationsforløbet er obligatorisk på bygningskonstruktør samt kort- og landmålingstekniker-uddannelserne. Studerende fra forskellige uddannelser og nationaliteter løser i fællesskab virksomheders aktuelle udfordringer. 

Læs mere om forløbet her

Den innovative ergoterapeut

De studerende på ergoterapeutuddannelsen bliver gennem en stramt styret proces i stand til at udvikle realiserbare tiltag med udgangspunkt i deres kernefaglighed. Der er fokus på social forandring og udvikling af nye ergoterapeutiske tiltag. 

Læs mere om forløbet her
Den innovative ergoterapeut

Fra studie til job - uden stop

Forløbet på psykomotorikuddannelsen har fokus på, hvordan faglighed kan formidles og faciliteres til et arbejdsmarked, som ikke har kendskab til ens profession. Der arbejdes med kreative processer og input som inspiration til at skabe egen vej ud på arbejdsmarkedet. 

Læs mere om forløbet her

Lærere og studerende uddannes SAMMEN

Læreruddannelsen i Aarhus, Børn & Unge i Aarhus Kommune og VIA studenter-væksthuse har sammen skabt en ny uddannelsesmodel for implementering af nye fagligheder og kompetencer i skolen og læreruddannelsen. Modellen hedder SAM-uddannelsesmodellen.  

Læs mere om forløbet her

Digital samskabelse

Gennem forløbet på pædagoguddannelsen forstærkes de studerendes færdigheder i at samle ressourcer til gennemførelse af en innovativ og samskabende proces med fagprofessionelle. De studerende lærer at initiere og lede samskabelsesprojekter.

Læs mere om forløbet her

Move on

Move on er entreprenørskabsundervisning på tværs af lærer- og pædagoguddannelserne.
Forløbet skaber både entreprenørskabskompetencer hos de studerende og udvikler tværprofessionelle kompetencer på baggrund af de studerendes egne udførte idéer.

Læs mere om forløbet her
Move on i professionsuddannelser

Kontakt

Jeppe Kiel Christensen
  • Jeppe Kiel Christensen

  • Konstitueret forskningschef, ph.d.
  • T: +45 87 55 10 14
Se profil på UC Viden