Center for animation, visualisation og digital fortælling

Centret udvikler viden om animation - til gavn for studerende, iværksættere og branchen. 

Det arbejder vi med

Animationsskolen The Animation Workshop, VIA University College, har siden 2007 samlet en række forsknings- og udviklingsaktiviteter i Center for animation, visualisation og digital fortælling. 

Centret er med til at sikre en  viden- og kompetenceudvikling af den danske og internationale animationsbranche. Det sker ved at spotte nye tendenser, og i samarbejde med uddannelser og erhvervsliv at udvikle området for animation og nye medier - bl.a. i innovationsnetværket Animation Hub. 

Forskning og udvikling i animation

Centret har gennem sit omfattende netværk af virksomheder adgang til den nyeste viden på animationsområdet. Med udgangspunkt i de anerkendte animationsfaglige kompetencer, der er til stede på uddannelserne i Viborg, har centret bl.a. fokus på: 

  • Nye formidlingsmetoder baseret på animationsteknik 
  • Animationspædagogik 
  • Væksthus og iværksætteri 
  • Kulturudvikling 
  • Udvikling af uddannelser. 

Tre konsortiesamarbejder

Et vigtigt resultat af centrets arbejde er udvikling og deltagelse i tre konsortiesamarbejder. Målet med konsortierne er at fremme talentudvikling, kompetenceudvikling, samt erhvervs- og forretningsudvikling inden for dansk animationsrelateret medieproduktion, herunder computerspil, crossmedia og infomedia. 

De tre konsortier er: 

Kontakt

Timothy Guy Leborgne
Hanne Pedersen