Center for animation, visualisering og digital fortælling

Vi forsker i fagområder inden for animation, CG Arts og grafisk/digital fortælling. Vi driver innovation og udvikling for den digitale visuelle industri og andre professioner baseret på teknologier, færdigheder, viden og kompetencer.

Sådan arbejder vi

Vi arbejder gennem praksisbaseret projektudvikling, netværksopbyggende aktiviteter og community-baseret innovation. Vores projekter tager både udgangspunkt i erklærede behov og identificerede potentialer, og de udføres som oftest i partnerskab med virksomheder.

Programmet er, qua sit fokus på effektiv kommunikation og formidling, også en stærk samarbejdspartner til nuværende og kommende aktiviteter inden for andre programmer, der skal skabe erhvervsudvikling gennem forskning, udvikling og innovation

Forskningsområder

Vi arbejder med forsknings- og udviklingsområderne

  • Applied Animation og Comics som kommunikationsformer. Fx hvordan animation eller tegneserier kan formidle videnskab eller sundhedsrelaterede budskaber effektivt.
  • Implementering af ny digital teknologi i DVI-processer. Fx hvordan realtime rendering kan effektivisere animationsproduktion.
  • Praksisbaserede kreative læringsprocesser. Fx hvordan indlæring kan effektiviseres igennem fremstilling af animationsfilm i klasselokalet.
  • Processer for IP-udvikling og immersive storytelling. Fx hvordan processer for teambaseret kunstnerisk indholdsproduktion kan styrke produktets forretningsmæssige aspekter

Udvalgte projekter

Programmets aktiviteter og partnerskaber spreder sig over offentlige og private sektorer, på tværs af ressortområder, faglige discipliner og markeder.

Herunder kan du se tre udvalgte projekter, som programmet arbejder med:

Project: Human Impact – bæredygtighed, grøn omstilling og adfærd

Human Impact fokuserer på formidling af fakta, positive muligheder, effektiv kommunikation og forandrende forestillinger om løsninger, frem for dystopiske skrækscenarier, fake news og frygt. Med forskellige perspektiver på nutidens og fremtidens klima- og miljødagsordener, udvikler vi fortællinger, som tiltrækker opmærksomhed, og som vil få virksomheder, forbrugere, politikere og borgere til at ændre adfærd eller skride til handling.

vandtårn med grafik

Baggrund i verdensmål

Med baggrund i FN's 17 Verdensmål samler Human Impact myndigheder, forskere, entreprenører, virksomheder, studerende, civilsamfund og kunstnere for sammen at arbejde innovativt på udvalgte klima- og miljømæssige kommunikative udfordringer. 

Læs mere om Human Impact

Skal forbedre vores aftryk på naturen

Målet med projektet er at forbedre vores individuelle menneskelige aftryk på naturen, gennem den nødvendige videnbaserede adfærdsændring.

 

Kontakt 

Jakob Borrits Sabra
Projektleder

E: jbsa@via.dk 

Se profil på UC Viden

Projekt: Immersive Storytelling – AR/VR/XR technologi og oplevelse 

Immersive Storytelling er et forsknings- og kunstnerisk udviklingsprojekt med fokus på immersiv storytelling og interaktive teknologier. Projektet vil udvikle nye teknologiske værktøjer og brug samt dokumentere, producere og formidle immersive storytelling og animationspraksis som en metode til at engagere publikum og skabe virkningsfulde oplevelser i det offentlige rum. Projektet afholder hvert år, som en del af Viborg Animationsfestival, begivenheden ANIDOX:VR, der sætter fokus på syntesen imellem virtual reality og animeret dokumentar. 

pige med VR-briller

Samarbejde nationalt og internationalt

Projektet er baseret på samarbejde med nationale og internationale partnere, overførsel af viden, udvikling af tekniske prototyper og deling af kulturelle oplevelser af høj kvalitet. 

Hangman at Home 

Et delprojektet er det kunstneriske udviklingsprojekt Hangman at Home (vinder af The Grand Jury Award ved Biennalen i Venedig 2020).

Læs mere om Hangman at Home

Kontakt

Michelle Kranot
Projektleder

E: mikr@via.dk

Projekt: Sci-Vi: Animation and Visualization in Science  

Sci-Vi: Animation and Visualization in Science er et programområde, der udforsker, udvikler og udfolder videnskabsformidling og forskningskommunikation gennem visualisering og animation. Initiativet styrker samarbejdet mellem forskere og visuelle fortællere og undersøger potentialer og muligheder igennem etablering af community, afholdelse af konferencer og produktion af cases.

Sci-vi grafik

Årlig konference

Den årlige Sci Vi Konference samler forskere, animatorer og visuelle fortællere for at diskutere, udveksle viden og lære af internationale state-of-the-art casestudier og igangværende forskningsprojekter.

Læs mere om projektet

Indgå samarbejde

Sci-Vi kan indgå som partner i en række sammenhænge, hvor forskere eller institutioner ønsker styrket visuel forskningsformidling.

Kontakt

Sia Søndergaard
Projektleder

E: sias@via.dk

Se profil på UC Viden

Aktuelt 

kreative børn

Nyt initiativ skal hjælpe ordblinde børn

Initiativet Same Same But Different  udvikler alternative læringsmetoder og undervisningsmaterialer til grundskolens danskfag gennem filmsprog, tegning og animationsfilm.

Læs mere om Same same but different
projekt med unge

Bedre virtuel undervisning 

Et nyt initiativ, ”Alt-ER 2.0” – Animated Learning for Transitions – Early Recognition 2.0, skal hjælpe unge mennesker med deres læring og udvikling i en tid med undervisning omlagt til virtuelle miljøer.  
Læs mere om Alt-ER

Kontakt

Jakob Sabra
  • Jakob Borrits Sabra

  • Head of Research, Development & Projects
  • T: 87 55 49 91