Program for Creative Business and Sustainable Development

Vi forsker i bæredygtighed og forretningsmæssige vilkår for det kreative erhvervs udvikling. Vi skaber og udvikler viden om og for branchen og omkringliggende erhverv.

Sådan arbejder vi

Vi arbejder tværdisciplinært og vi prioriterer empiriske praksisstudier. Vi udvikler viden om og erfaring med de forretningsmæssige, teknologiske og samfundsmæssige implikationer for branchens aktører.

Forskningsområder

Vores forsknings-, udviklings- og innovationsprojekter undersøger praksisnære problemstillinger og behov. I tætte samarbejder med praksis tager projekterne typisk afsæt i konkrete virksomheder, forbrugersegmenter eller teknologier. Vi øger konkurrence- og innovationskraften i den kreative branche, når vi kombinerer faglig viden med anvendelsesorienterede løsninger tilpasset aftagernes behov. Projekterne bidrager derudover til forståelsen af, hvordan professionerne udvikler sig i takt med marked, samfund og teknologi.

Vi arbejder med tre overordnede og overlappende forskningsområder:

  • Bæredygtig udvikling og cirkulær økonomi: Fx hvordan oversættes visionen om en bæredygtig fremtid til praksis og til skabelsen af nye bæredygtige forretningsområder- og kompetencer.
  • Digitalisering, teknologi og innovation: Fx hvilken betydning og rolle har digitalisering og teknologiforståelse for virksomheder og forbrugeres måde at møde hinanden på.
  • Forretningsforståelse og udvikling: Fx hvordan kan design og redesign af forretningsmodeller og forsyningskæder skabe værdi?

Projekt: ECOLABNET

Ideen bag Projekt ECOLABNET er at etablere et netværk, der kan supportere små og mellemstore produktionsvirksomheder i deres arbejde med bæredygtighed. Projektet er centreret om landene rundt om det Baltiske Hav og løber fra januar 2019 – juni 2021. Det er dog hensigten at projektet også efterfølgende skal hjælpe små og mellemstore produktionsvirksomheder.

Ecolabnet VIA er med i internationalt projekt om den grønne omstilling

VIA er med i internationalt netværksprojekt om den grønne omstilling

ECOLABNET arbejder for, at den grønne omstilling bliver prioriteret højt.

Læs nyhedsartiklen her

Fakta om projektet

ECOLABNET er et EU Interreg. Baltic Sea Region projekt. Projektet er finansieret med 2.2 mill. €. VIAs andel er 2.3 mill. kr.

Kontakt

Lisbeth Jensen
Projektleder 

E: ljen@via.dk

Se profil på UC Viden

NeuroLabs – Understanding human behaviour through neuroscience

VIAs NeuroLabs giver forskningsmedarbejdere, aftagere, undervisere og studerende på tværs af VIAs uddannelser og forsknings- og udviklingsprogrammer mulighed for at anvende moderne teknologi inden for neuroscience og biometri til at få en dybere indsigt i kunders/brugeres ubevidste adfærd, emotionelle reaktioner og visuelle opmærksomhed.

kvinde ved computer

Eyetracking, VR, GSR og ansigtskodning

Eyetracking kortlægger den visuelle opmærksomhed på skærmen eller i VR, AFFDEX ansigtskodning nuancerer de emotionelle reaktioner, og GSR-sensorer på fingrene måler emotionel intensitet.
Læs mere på iMotions

Fra forskning til praksis

VIAs NeuroLabs er omdrejningspunktet for p.t. to forsknings- og udviklingsprojekter, studerende anvender det aktivt i fag som consumer behaviour og market research, og flere benytter det selvstændigt til primær dataindsamling ifbm. afsluttende BA- / hovedopgaver.

Kontakt

Neurolab, Campus Horsens: Tine Juhl Wade, tijw@via.dk

Neurolab, Campus Herning: Hanne Thaarup Mølbak, hamo@via.dk

Projekt: Nordic Initiative on Circular Economy (NICE)

Nordic Initiative on Circular Economy (NICE) er et uformelt fællesnordisk initiativ, der promoverer og styrker samarbejde om forskning og uddannelse i cirkulær økonomi gennem viden- og praksisudveksling. Formålet er at samle forskning og uddannelsesaktiviteter relateret til cirkulær økonomi i de nordiske lande og udvikle en fælles platform for videndeling, formidling og samarbejde.

Pile som danner en cirkel

Skal være central del af undervisningssystemer

Projektet har et særligt mål - nemlig at gøre uddannelse i cirkulær økonomi en central del af de nationale undervisningssystemer i de nordiske lande.

Samarbejdspartnere

  • KTH/ Royal Institute of Technology (Sverige)
  • Linköping University (Sverige)
  • The Finnish Innovation Fund SITRA (Finland)
  • SINTEF, Norway (Norge)

Kontakt

Thomas Østergaard
Projektleder, lektor

E: thos@via.dk 

Se profil på UC Viden

Kontakt

Rune Thorbjørn Jason Clausen
  • Rune Thorbjørn Jason Clausen

  • Forskningsleder, ph.d.
  • T: +45 87 55 05 82