Program for Creative Business and Sustainable Development

Vi forsker i bæredygtighed og forretningsmæssige vilkår for det kreative erhvervs udvikling. Vi skaber og udvikler viden om og for branchen og omkringliggende erhverv.

Centerets arbejde

 • Vi arbejder tværdisciplinært og vi prioriterer empiriske praksisstudier.
  Vi udvikler viden om og erfaring med de forretningsmæssige, teknologiske og samfundsmæssige implikationer for branchens aktører.

 • Vores forsknings-, udviklings- og innovationsprojekter undersøger praksisnære problemstillinger og behov. I tætte samarbejder med praksis tager projekterne typisk afsæt i konkrete virksomheder, forbrugersegmenter eller teknologier. Vi øger konkurrence- og innovationskraften i den kreative branche, når vi kombinerer faglig viden med anvendelsesorienterede løsninger tilpasset aftagernes behov. Projekterne bidrager derudover til forståelsen af, hvordan professionerne udvikler sig i takt med marked, samfund og teknologi.

  Vi arbejder med tre overordnede og overlappende forskningsområder:

  • Bæredygtig udvikling og cirkulær økonomi: Fx hvordan oversættes visionen om en bæredygtig fremtid til praksis og til skabelsen af nye bæredygtige forretningsområder- og kompetencer.
  • Digitalisering, teknologi og innovation: Fx hvilken betydning og rolle har digitalisering og teknologiforståelse for virksomheder og forbrugeres måde at møde hinanden på.
  • Forretningsforståelse og udvikling: Fx hvordan kan design og redesign af forretningsmodeller og forsyningskæder skabe værdi?

Udvalgte projekter

ECOLABNET logo.

ECOLABNET

VIA er med i det internationale netværksprojekt ECOLABNET, som arbejder for at den grønne omstilling bliver prioriteret højt i små og mellemstore produktionsvirksomheder.

Kontakt:
Projektleder, Lisbeth Jensen, ljen@via.dk

Læs mere om ECOLABNET
kvinde tester Neurolabs særlige eye-tracking briller

Neurolabs

I projektet her kan du få hjælp til at bruge teknologi fra neurovidenskaben og biometrien til at få indsigt i dine kunders/brugeres ubevidste adfærd, emotionelle reaktioner og visuelle opmærksomhed.

Kontakt:
Campus Horsens: Tine Juhl Wade, tijw@via.dk
Campus Herning: Hanne Thaarup Mølbak, hamo@via.dk

pile i en cirkel

Nordic Initiative on Circular Economy (NICE)

Projektet skal gøre uddannelse i cirkulær økonomi til en central del af de nationale undervisningssystemer i de nordiske lande.

Kontakt:
Projektleder, Thomas Østergaard, thos@via.dk 

Se profil på UC Viden

Kontakt

Rune Thorbjørn Jason Clausen
 • Rune Thorbjørn Jason Clausen

 • Forskningsleder, ph.d.
 • T: +45 87 55 05 82