Program for film og transmedia

Vi forsker i og formidler viden om nye filmiske fortælle-, produktions- og distributionsformer til gavn for filmbranchen og relaterede erhverv. 

Sådan arbejder vi

Vi undersøger, analyserer og beskriver udviklingstendenser inden for film og transmedia og integrerer løbende de nye indsigter i undervisning og formidling.

Forskningsområder

Den digitale udvikling medfører disruption på alle niveauer i film- og medieproduktion og gør det nødvendigt at tænke nyt indenfor både fortælle-, produktions- og distributionsformer. Vi sikrer et opdateret videngrundlag i forhold til gavn for film- og mediebranchens konkurrencekraft og talentmassen på professionsbacheloruddannelsen Multiplatform Storytelling and Production.

Vi udvikler og forsker bl.a. i:

 • New Screens: VR, AR, mapping og interaktivitet 
 • Dramaturgi og æstetik i serielle formater
 • Transmedia: Proces og produktion
 • Nye platforme – nye fortælleformer
 • Brugerinddragende storytelling
 • Neuro-cinematics

Projekt: Filmbranchens Renegades

Filmbranchen undergår i disse år en forandring, hvor nye måder at fortælle, udvikle, finansiere og distribuere vinder frem. Vi vil samle både danske og udenlandske filmskaberes erfaringer i en antologi med arbejdstitlen Filmbranchens Renegades.

Filmruller

Projektets formål

Vi vil med vores antologi skabe et state of the art, der undersøger og samler op på nogle af de tendenser, som tegner fremtidens nye fortælle, produktions- og distributionsformer indenfor film- og serieskabelse. 

Interviews med film- og serieskabere

Projektet tager udgangspunkt i en række interviews med både danske og udenlandske filmskabere, der alle har tilfælles, at de vælger alternative tilgange i produktionen af deres film.

Kontakt

Mette Jellinge

Adjunkt, projektansvarlig

E: metj@via.dk

Projekt: Brugerinddragende fiktion

Filmisk fiktion, der inddrager publikum som medskabere fra ide og finansiering til produktion og distribution, myldrer frem internationalt. Vi forsker i og formidler den metodiske designtænkning, der ligger bag de nye, succesfulde fortælleformer.

Mennesker i en biografsal

Projektets formål

Formålet med projektet er at opsamle erfaringer, sætte faglige begreber på dem og formidle best practice til gavn for hele branchen.

DR's "Klassen"

Fiktionsserien ’Klassen’ fra DR Ultra er et eksempel på en seersucces som skabes i dialog med målgruppen.

Kontakt

Rune Lünell

Adjunkt, projektansvarlig

E: rune@via.dk

Se Runes profil på UC Viden

Projekt: Neuro-cinematics

I samarbejde med Interacting Minds Centre ved AU og VIAs Behavioral Science Lab udvikler vi undervisningsforløb, der integrerer den nyeste viden inden for kognitiv filmteori. Der sker eksempelvis gennem brugen af eyetracking-teknologi i undervisningen. 

Et brunt øje

Projektets formål

Formålet med projektet er at blive klogere på og formidle viden om, hvordan vi reagerer på filmæstetiske virkemidler.

Eyetracking

Projektet involverer blandt andet brug af eyetracking. Det sker i samarbejde med VIAs Behavioral Science Lab.

Kontakt

Henrik Højer

Lektor, projektleder

E: hehj@via.dk

Se Henriks profil på UC Viden

Kontakt

Louis Thonsgaard
 • Louis Thonsgaard

 • Uddannelses- og forskningsleder
 • T: +45 87 55 05 50
Henrik Højer
 • Henrik Højer

 • Lektor, Multiplatform Storytelling and Production
 • T: +45 87 55 05 38