Program for film og transmedia

Vi forsker i og formidler viden om nye filmiske fortælle-, produktions- og distributionsformer til gavn for filmbranchen og relaterede erhverv. 

Centerets arbejde

 • Vi undersøger, analyserer og beskriver udviklingstendenser inden for film og transmedia og integrerer løbende de nye indsigter i undervisning og formidling.

 • Den digitale udvikling medfører disruption på alle niveauer i film- og medieproduktion og gør det nødvendigt at tænke nyt indenfor både fortælle-, produktions- og distributionsformer. Vi sikrer et opdateret videngrundlag i forhold til gavn for film- og mediebranchens konkurrencekraft og talentmassen på professionsbacheloruddannelsen Multiplatform Storytelling and Production.

  Vi udvikler og forsker bl.a. i:

  • New Screens: VR, AR, mapping og interaktivitet 
  • Dramaturgi og æstetik i serielle formater
  • Transmedia: Proces og produktion
  • Nye platforme – nye fortælleformer
  • Brugerinddragende storytelling
  • Neuro-cinematics

Udvalgte projekter

Filmruller

Filmbranchens Renegades

Filmbranchen undergår i disse år en forandring, hvor nye måder at fortælle, udvikle, finansiere og distribuere vinder frem. I projektet samler vi danske og udenlandske filmskaberes erfaringer i en antologi med arbejdstitlen Filmbranchens Renegades.

Kontakt projektansvalig Mette Jellinge
Mennesker i en biografsal

Brugerinddragende fiktion

Filmisk fiktion, der inddrager publikum som medskabere fra ide og finansiering til produktion og distribution, myldrer frem internationalt. Vi forsker i og formidler den metodiske designtænkning, der ligger bag de nye, succesfulde fortælleformer, og videreformidler best practice.
Kontakt projektansvarlig Rune Lünell
Et brunt øje

Neuro-cinematics

I samarbejde med Interacting Minds Centre ved AU og VIAs Behavioral Science Lab udvikler vi undervisningsforløb, der integrerer den nyeste viden inden for kognitiv filmteori. Der sker eksempelvis gennem brugen af eyetracking-teknologi i undervisningen.

 

Kontakt projektansvarlig Henrik Højer

Kontakt

Martin hansen
 • Martin Hansen

 • Chefkonsulent
 • T: +45 87 55 48 02
Henrik Højer
 • Henrik Højer

 • Lektor, Multiplatform Storytelling and Production
 • T: +45 87 55 05 38
Mette jellinge
 • Mette Jellinge

 • Adjunkt
 • T: +45 87 55 05 58
Rune Lünell
 • Rune Lünell

 • Lektor
 • T: +45 87 55 05 79