Program for arbejdsmarked og udsathed i socialt arbejde

Programmet forsker inden for socialt arbejde, forstået som dels de processer, der kan føre til udsathed, og dels på sociale indsatser målrettet udsatte borgere.

Forskningsområder:

Programmets fokus er på udsathed blandt voksne medborgere i det danske velfærdssamfund. Vi forstår udsathed bredt, dvs. som omfattende både social marginalisering og eksklusion (fx hjemløshed), marginalisering grundet funktionsnedsættelser eller handicap, udsathed som følge af misbrugsproblemer, og udsathed grundet psykisk sårbarhed og psykiske lidelser.

Forskningen kan både omhandle generelle indsatser og foranstaltninger over for mennesker med ledighed og sociale problemer og beskæftigelsespolitikker og -indsatser.

Programmets genstandsfelt er i sin natur interdisciplinært, da mange fagligheder er i kontakt hermed. Derfor søger vi i programmet også mod at forene forskellige faglige traditioner og paradigmer.

Udvalgte projekter

Projekt: Coping with certain non-knowledge as windows of opportunity for disempowered professionals in welfare work

Om projektet

Ph.d.-projektet har til formål at undersøge, hvordan velfærdsprofessionelle coper i situationer præget af usikkerhed og manglende viden. Velfærdsprofessionelle er ofte nødt til at arbejde i situationer karakteriseret af usikkerhed og manglende viden, hvilket kan fører til frustrationer. I projektet anvendes brugerperspektiver til at udfordre de velfærdsprofessionelles videngrundlag og fokus på at kunne forstå.

Læs mere om projektet i UC Viden
Marianne Secher

Kontakt

Marianne Træbing Secher
Lektor, ph.d.-studerende hos VIA og RUC
T: +45 87 55 01 56
E: msec@via.dk

Se UC Viden profil

Tema: Den koordinerende sagsbehandler

Om projekterne

Projekterne undersøger rollen som koordinerende sagsbehandler fra forskellige perspektiver, bl.a. hvordan koordinerende sagsbehandlere for aktivitetsparate unge indenfor beskæftigelsesområdet forstår og varetager funktionen i det tværfaglige samarbejde, samt hvordan borgere oplever den koordinerende sagsbehandlers rolle. Læs mere: 

”Den koordinerende sagsbehandler som brobygger i det tværfaglige samarbejde”

”Den koordinerende sagsbehandler og udvikling af rollen set i et borgerperspektiv"

Per Westersø, forskningsleder, VIAs forskningsprogram for arbejdsmarked og udsathed i socialt arbejde.

Kontakt

Per Westersø
Forskningsleder
T: +45 87 55 33 42
E: pwe@via.dk

Se UC Viden profil

Tema: Handicap og beskæftigelse - Jobcentrenes rolle

Hør mere i webforedrag

Finn Amby, lektor og ph.d. fortæller i et foredrag om jobcentrenes betydning for mennesker med handicap. Der er ingen fælles retningslinjer for, om jobcentrene registrerer handicap, og for hvad der skal være af tilbud til målgruppen. Derfor kan det være tilfældigt, hvordan den enkelte borger med handicap støttes i indsatsen. Foredraget bygger på et forskningsprojekt på Aalborg Universitet, som VIA deltager i.

Se og hør foredraget her
Finn Amby

Kontakt

Finn Amby
Lektor, ph.d.
T: +45 87 55 38 07
E: fina@via.dk

Se UC Viden profil

Kontakt

Per Westersø, forskningsleder, VIAs forskningsprogram for arbejdsmarked og udsathed i socialt arbejde.
  • Per Westersø

  • Forskningsleder
  • T: 87553342
  • Forsker i arbejdsmarked og uddannelse, unge uden uddannelse og marginalisering.